RUGĂCIUNEA

La şcoala trecătoare-a vieţii, ocrotiţi de Duhul Sfânt,
Cerem lui Iisus iertare pentru tot ce am greşit.
Sufletul cuprins de lacrimi şi profunde remuşcări,
Află tandră alinare prin Proniatorul său.

Hrana inimilor dalbe, respiraţia iubirii,
Ne va oferi statornic garanţia mântuirii.
Încercări, boli, supărări, gânduri sumbre şi dureri,
Se vor risipi ca fumul ce se-nalţă printre nori.

Cald prilej de bucurie, pavăză şi ajutor,
E duioasa rugăciune, cale sigură spre cer.
Cu credinţă şi răbdare, slăvindu-L pe Dumnezeu,
Har şi binecuvântare vom agonisi mereu.

Categorie: