SAMARINEANUL MILOSTIV

Un învăţător de Lege venind la Bunul Dumnezeu,
Dorea stăruitor să afle cine-i aproapele său.
Mântuitorul îi explică pe înţelesul tuturor,
Rostind pilda minunată despre samarineanul îndurător.

Un om cobora pe cale de la Ierusalim la Ierihon,
De tâlhari fiind rănit, lăsându-l aproape mort.
Pe acel drum călătoreau un rabin şi un levit,
Văzându-l s-au cutremurat şi pe alături au trecut.

Venind un samarinean care era de alt neam,
Cu milă i-a legat rănile, punând vin şi untdelemn.
Mergând la casa de oaspeţi a purtat grijă de el,
Promiţând că va da gazdei tot ce va mai cheltui.

Oameni milostivi şi buni, iubitori şi iertători,
Deschid prin dragostea de semeni uşa binefacerilor.
Zilele sunt file albe-n cartea vieţii pe pământ,
Să scriem mereu pe rând numai ce-i frumos şi sfânt.

Pr. Ioan Ovidiu Măciucă, Parohia Covasna, ROMÂNIA