Scrisoare deschisă


Forumul Civic al Românilor din Harghita şi Covasna

Domniei Sale

Domnului Vasile Blaga,
Ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Stimate Domnule Ministru,

Apreciem faptul că în ultima perioadă sunteţi tot mai des prezent în judeţul Covasna şi că v-aţi declarat sprijinul pentru realizarea unor obiective de larg interes pentru zona noastră.
De aceea, vă supunem atenţiei situaţia incalifi cabilă în care se găseşte Piaţa „Mihai Viteazul” din municipiul Sfântu-Gheorghe, spaţiu public reprezentativ pentru aşezarea de reşedinţă a judeţului Covasna, în care se afl ă amplasat grupul statuar Mihai Viteazul.
Realitatea a demonstrat că, din păcate, partenerii Domniei Voastre, „loiali şi extrem de corecţi”, afl aţi perpetuu la guvernarea locală în ultimii 20 de ani, şi în cea mai mare parte a acestei perioade la guvernarea României, au fost „efi cienţi în utilizarea fondurilor” doar atunci când a fost vorba de instituţiile, obiectivele şi monumentele care simbolizează istoria şi cultura maghiară. Astfel a fost posibil ca fondurile destinate modernizării Pieţei „Mihai Viteazul”, alocate în decursul anilor, să ia altă destinaţie, iar acest segment important al domeniului public local, să ajungă o ruină, o ruşine pentru un oraş din Uniunea Europeană.
Acţiunea care a „umplut paharul” acestei atitudini lipsite de respect faţă de o personalitate-simbol a Istoriei României, dar şi faţă de cetăţenii municipiului şi de vizitatorii urbei noastre, a fost hotărârea Primăriei Sfântu-Gheorghe de a schimba - deşi erau în stare bună - bordurile şi carosabilul din toată zona centrului municipiului în schimbul abandonării lucrărilor la Piaţa „Mihai Viteazul”, despre care s-a pretextat că nu mai pot fi continuate pentru că Primăria nu ar mai avea bani.
Vă adresăm întrebarea: Dacă şi fără instituţionalizarea autonomiei teritoriale pe criterii etnice, monumentele reprezentative pentru istoria şi cultura naţională se bucură de acest tratament, care va fi soarta lor şi a noastră în viitoarea enclavă etnică, botezată „Ţinutul Secuiesc”, din legiferarea căreia aceşti parteneri „loiali şi extrem de corecţi” şi-au făcut principalul ţel?
În fond, modul în care se raportează administraţia locală condusă de UDMR, faţă de Piaţa „Mihai Viteazul” - locul în care noi ne adunăm de fi ecare dată la marile sărbători naţionale - reprezintă în plan simbolic, poziţia liderilor acestei organizaţii faţă de comunitatea românească din municipiul Sfântu-Gheorghe, din judeţul Covasna, şi faţă de istoria şi cultura română, în general.
Cât de „loial şi extrem de corect” vi se pare, Domnule Ministru, demersul colegului dumneavoastră din Parlamentul României, deputatul UDMR Edler Andras, care a solicitat schimbarea denumirii Pieţei „Mihai Viteazul” în Piaţa „Vaszi Janos”, pe motiv că „cel care dă în prezent numele Pieţei nu ar avea prea multe tangenţe cu istoria maghiarilor din zonă”? Sau atitudinea exprimată de un alt partener „loial şi extrem de corect”, Antal Arpad, primarul municipiului Sfântu-Gheorghe, fost deputat şi el în Parlamentul României: „Am speranţa că preşedintelui Băsescu nu-i va plăcea dacă românii din secuime vor ajunge să împărtăşească soarta sârbilor din Kosovo!!!”.

Vă aşteptăm, stimate domnule ministru, şi noi, comunitatea românească, la o întâlnire în Piaţa „Mihai Viteazul” (foto), ca să afl ăm cu toţii, dacă, şi în ce secol, are de gând Primăria din Sfântu-Gheorghe să fi nalizeze lucrările de amenajare a acestei pieţe, aşa cum a procedat, spre exemplu, cu Parcul Central Erzsebet, în care se afl ă amplasate unele monumente deosebit de importante pentru comunitatea maghiară, sau se doreşte ca acest ansamblu statuar, Mihai Viteazul, să se dărâme cumva, de la sine?

Sfântu-Gheorghe,
15 septembrie 2009

Preşedinte, 
av. Ioan Solomon