SCRISOARE DESCHISĂ

Asociaţia non-profit şi apolitică „Ţara Iancului - Iubirea Mea” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara, ne-a trimis textul unei SCRISORI DESCHISE adresată Mitropoliilor Ortodoxe din Ardeal şi Banat, şi, prin intermediul lor, eparhiilor, preoţilor şi parohiilor care le alcătuiesc, text din care redăm, în continuare, un fragment

Către,
Mitropolia Ardealului, Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu Streza
Mitropolia Banatului, Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan Selejan
Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei Andreicuţ

Motto: „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul” (Ioan 13:34)

Pe teritoriul Mitropoliilor Înaltpreasfinţiilor Voastre a început şi s-a desfăşurat acum 100 de ani Revoluţia română transilvană a Unirii, precum şi, acum 170 de ani, cea mai sângeroasă revoluţie paşoptistă din Europa - cea a românilor ardeleni -, jertfele supreme a celor 40.000 de români ucişi cu sălbăticie de tirani fiind vii şi azi în memoria urmaşilor. În pregătirea, conducerea şi desfăşurarea acestor revoluţii, Biserica Ortodoxă Română, conducătorii şi preoţii ei au avut un rol determinant. Acest rol, din nou credem că trebuie să se afirme, „cu arma legii”, într-o nouă revoluţie, cea a Iubirii de Credinţă, Neam, Ţară şi Lege.
Ne plecăm capetele în faţa Înaltpreasfinţiilor Voastre, rugându-vă ca, iertându-ne îndrăzneala, să aveţi bunăvoinţa ca, în acest an omagial, „al unităţii de credinţă şi de neam” şi, totodată, „an comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”, să acordaţi atenţie umilelor noastre propuneri mai jos enumerate şi să le transpuneţi în fapt, dacă veţi considera:
1. În toate bisericile, înainte de slujba de duminică, să fie alocate cca. 15 minute pentru evocarea celor care au luptat pentru Credinţă, Neam şi Marea Unire;
2. În fiecare an, în luna mai, pe Câmpia Libertăţii de la Blaj să iniţiaţi şi să organizaţi, împreună cu alte biserici creştine şi decidenţi locali şi centrali, Marea Adunare a noii Revoluţii a Iubirii pentru unitatea de Credinţă şi Neam.
3. În fiecare an, 1.228 de delegaţi, aleşi ca locaţie şi mod ca acum un secol, să participe la Alba-Iulia în semn de rememorare a evenimentelor petrecute cu 100 de ani în urmă.

Cu mulţumiri, aleasă consideraţie şi fiască plecăciune,
Preşedinte fondator, ing. Ioan Paul Mărginean

Deva, 9 februarie 2018