SCRISOARE DESCHISĂ către ALEŞII LOCALI AI UDMR ŞI PCM


Domnilor (doamnelor) preşedinţi de Consilii Judeţene, vicepreşedinţi, consilieri judeţeni, primari, viceprimari şi consilieri locali,

Stimaţi colegi,

Privitor la preconizatele „adunări ale aleşilor locali” de la Miercurea- Ciuc şi Odorheiu-Secuiesc, organizate de UDMR, PCM şi CNS în 4 şi 5 septembrie 2009, în cadrul cărora sunteţi chemaţi să adoptaţi hotărâri pentru realizarea autonomiei teritoriale etnice a aşa-zisului „Ţinut Secuiesc”, vă învederăm următoarele:

1. Aceste acţiuni publice la care sunteţi chemaţi în calitate de „aleşi locali”, pentru ca „prin autoritatea pe care v-o conferă voturile primite de la cetăţeni” să „adoptaţi un număr de hotărâri, a căror punere în practică” să ducă la „realizarea şi instituţionalizarea autonomiei dorite”, contravin Constituţiei României, din care vă reamintim următoarele dispoziţii:
- Articolul 1. Statul român. (1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie;

- Articolul 2. Suveranitatea.
(2) Niciun grup şi nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

- Articolul 8. Pluralismul şi partidele politice. (2) Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. Ele contribuie la defi nirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei.

- Articolul 30. Libertatea de exprimare.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

- Articolul 40. Dreptul la asociere.
(2) Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale.

- Articolul 54. Fidelitatea faţă de ţară.
(1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră. (2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.

2. Investirea în funcţia de autoritate publică pe care o exercitaţi ca aleşi locali s-a făcut în baza jurământului de credinţă pe care l-aţi depus: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului, municipiului, judeţului)... Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

3. Vă reamintim şi obligaţiile ce vă revin conform dispoziţiilor Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali:
Articolul 45. - Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fi delitate faţă de ţară…
Articolul 46. - Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului…
Articolul 55. - Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

4. Vă revine obligaţia morală şi legală - pe care v-aţi asumat-o ca aleşi locali atunci când v-aţi angajat prin jurământ sacru să respectaţi Constituţia şi legile României spre binele locuitorilor - să nu daţi girul unor astfel de demersuri politice neavenite, care nu sunt doar neconstituţionale şi contraproductive, ci de-a dreptul periculoase pentru liniştea şi prosperitatea zonei.

5. Nădăjduim să dovediţi cu acest prilej, în interesul general al convieţuirii interetnice, că aveţi demnitatea şi înţelepciunea de a vă onora jurământul de credinţă depus la învestirea în funcţie, nelăsându- vă antrenaţi în derapaje anticonstituţionale periculoase, şi că doriţi să alegeţi, ca şi noi, calea conlucrării în normalitate şi legalitate a românilor şi maghiarilor şi nu calea periculoasă a învrăjbirii şi confl ictelor, pentru himera unei autonomii teritoriale anacronice, pe care noi, românii, nu o vom accepta niciodată.

2 septembrie 2009

ALEŞII LOCALI AI PD-L, PSD, PNL, PRM ŞI PC DIN JUDEŢUL COVASNA

- CONSILIERI JUDEŢENI, CONSILIERI LOCALI, PRIMARI ŞI VICEPRIMARI -