SCRISOARE DESCHISĂ ÎMPOTRIVA PROPUNERII ADMINISTRAŢIEI LOCALE SFÂNTU-GHEORGHE DE DESFIINŢARE A ŞCOLII GIMNAZIALE „NICOLAE COLAN”

Şcoala Gimnazială „Nicolae Colan”, prin reprezentanţii ei legal constituiţi, prin prezenta protestăm împotriva propunerii Administraţiei Locale a municipiului Sfântu-Gheorghe de desfiinţare a Şcolii Gimnaziale „Nicolae Colan” pentru un singur motiv: acela al efectivelor reduse de elevi la gimnaziu, secţia română, precum şi absorbţia elevilor de către Şcoala Gimnazială „Ady Endre”.
Vrem să vă supunem atenţiei argumentele noastre solide care contravin opiniei Consiliului Local Sfântu-Gheorghe:
- nu este relevantă închiderea unei şcoli pe principiul că în prezent gimnaziul - secţia română are efective mai mici de elevi. Trebuie privit în perspectivă, şi aici putem sublinia că şcoala noastră are efective bune la ciclul primar şi grădiniţă;
- în plus, şcoala se află într-un cartier cu blocuri ANL în care sunt familii tinere cu copii de vârste mici, mai mult decât atât, aici locuiesc mulţi copii aflaţi în plasament, care preferă această şcoală;
- absorbţia de către Şcoala „Ady Endre” a elevilor de la Şcoala „Nicolae Colan” nu se va realiza, deoarece această şcoală este situată în cartierul Gării, care este separat de restul oraşului datorită râului Olt, iar podul care-l traversează are un trafic intens; tendinţa este spre centru şi nu spre gară;
- poziţia geografică a şcolii noastre este favorizată şi de faptul că se află la jumătatea distanţei dintre cartierul Gării şi Centru: Şcoala „Nicolae Colan” a fost şi este frecventată de elevi atât din Şcoala „Ady Endre”, cât şi din preajma acesteia pentru ambient, dar şi pentru calitatea actului educaţional. Toţi au afirmat: „Asta da, şcoală!”;
- „Nicolae Colan” este cea mai nouă şcoală din municipiul Sfântu-Gheorghe, fiind construită după standarde moderne (datând din 1994); Şcoala „Ady Endre” este o şcoală veche, fără dotări, necesitând investiţii mari dacă se vrea să se ajungă la un nivel cât de cât apropiat de cel al Şcolii „Nicolae Colan”, iar efectivele de elevi sunt apropiate de cele ale noastre;
- Şcoala „Ady Endre” are o poziţie înghesuită între locuinţe particulare, cu spaţii recreative mici şi unde se creează tensiuni frecvente între elevi şi vecini;
- aspectul interior al Şcolii „Ady Endre” este neospitalier, cu senzaţie frecventă de frig în sezonul rece, cu o arhitectură liniară, monotonă, cu mobilier vechi, deteriorat, fără dotări corespunzătoare, excepţie făcând cancelaria şi biroul directorului;
- în Şcoala „Nicolae Colan” s-au realizat îmbunătăţiri permanente ale bazei materiale, sporind aspectul estetic şi funcţional;
- funcţionarea Şcolii „Nicolae Colan” necesită un buget mai mic decât Şcoala „Ady Endre”, adevăr recunoscut şi de autorităţile locale;
- baza sportivă este formată dintr-un complex alcătuit dintr-o sală mare unde se pot desfăşura meciuri de handbal, baschet, o sală mică, funcţionale şi dotate cu vestiare şi grupuri sanitare. Complexul sportiv, dotat şi cu bazin de înot, este situat în incinta şcolii;
- terenul de sport este mai mare şi are inclus teren de handbal şi teren combinat de baschet-tenis.
Şcoala „Ady Endre” are o singură sală de sport, mai mică şi în afara incintei şcolii, peste stradă, între blocurile de locuinţe, formată prin reabilitarea unei centrale termice.
Şcoala „Nicolae Colan” dispune de 24 săli mari şi 10 mici, laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, cabinete de psihologie, religie, bibliotecă cu o sală de lectură dotată cu calculator şi videoproiector care poate fi folosită şi ca sală de conferinţe.
În cadrul şcolii funcţionează şi Asociaţia «CADINCAS», prin care s-au derulat foarte multe proiecte şi programe educative.
Mai mult decât atât,
- sub aspect estetic şi arhitectural, Şcoala „Nicolae Colan” este mai atractivă şi permite un ambient mult mai plăcut pentru relaţionarea elevilor români şi maghiari;
- Şcolii „Nicolae Colan” îi este arondată şi Grădiniţa „Pinocchio”, aflată în aceeaşi incintă şi care dispune de o sală de mese unde iau masa şi o parte din elevii noştri;
- rezultatele la Evaluarea Naţională de la Matematică sunt superioare celor de la Şcoala „Ady Endre”: 65,22 % faţă de 15,56 % (în 2013).
Ce se va întâmpla cu Şcoala „Ady Endre”, care se află şi ea în aceeaşi situaţie de scădere a populaţiei şcolare? Va dispărea natural fără să intervină autorităţile locale!
Concluzia este că în decursul a 2-3 ani vor dispărea două şcoli, iar elevii se vor înghesui în şcolile mari din centrul oraşului, care nici acum nu dispun de spaţii corespunzătoare.
Acest complex şcolar format din şcoală, grădiniţă şi bază sportivă poate primi cu uşurinţă destinaţia corectă pentru o educaţie modernă.
În timpurile actuale este nevoie de o bază modernă diversificată, care să asigure un nivel performant de studiu.
Nu trebuie să mergem prea departe în a specula şi a cere, trebuie să ajungem la baza întrebării: Ce înseamnă educaţie, învăţământ în acest context?
La această întrebare, factorii respondenţi - administraţia locală şi instituţională, politicul, Ministerul Educaţiei şi părinţii - trebuie să dea răspunsul cel mai competent şi să-şi asume responsabilitatea; răspuns care trebuie să fie argumentat şi complet pentru a satisface ceea ce noi numim interesul nostru colectiv: educaţia copiilor noştri, viitorul acestei societăţi şi al acestei naţiuni. Sfântu-Gheorghe, 14 ianuarie 2014 Sperând în judecata şi înţelepciunea Dumneavoastră,
Cu consideraţie şi stimă,
Colectivul cadrelor didactice al
Şcolii Gimnaziale „Nicolae Colan”