Scrisoare Domnului Prim-Ministru al României, Victor Viorel Ponta

Stimate Domnule Prim-ministru,
Vă scriu din Germania în calitate atât de român originar din Voineştii Covasnei, cât şi de director al BSRPG (Biroul de Sprijin pentru Românii de Pretutindeni din Germania), în primul rând pentru a Vă reaminti că de 23 de ani România este singura ţară europeană în care membrii naţionalităţii covârşitor majoritare sunt discriminaţi şi umiliţi, în inima ţării, de către o etnie minoritară, cu complicitatea guvernanţilor. Se pare că şi guvernul actual are de gând să continue această tradiţie stupid-contraproductivă şi degradantă.
Mă refer la recentele scandaluri iscate de ameninţarea nord-irlandizării României şi prin solicitarea oficială de a încălca legile ţării, venite din partea unor reprezentanţi de frunte ai UDMR (Borboly Csaba şi Tamas Sandor). Probleme pe care Guvernul găseşte de cuviinţă să le rezolve extrăgându-l din funcţia de prefect al judeţului Covasna, pe Domnul Codrin Munteanu, cel care s-a distins prin atitudinea fermă şi ireproşabilă de apărător al legii şi interesului naţional. Cum altfel poate fi percepută această soluţie, decât cedare iresponsabilă în faţa arhicunoscutei sfidări antiromâneşti, expresie a mentalităţii hegemoniste şi segregaţioniste maghiare?
Am trimis personal, în urmă cu mai mult de atât ani, atât partidului Dumneavoastră cât şi celorlalte partide româneşti parlamentare, cărţi cu documente edificatoare în privinţa mentalităţii maghiare şi a planurilor budapestane de redobândire a hegemoniei în Bazinul Carpatic, care implică destrămarea Statului Român. Din păcate, constat că asemenea documente nu-i interesează pe politicienii români.
Mă văd nevoit să Vă reamintesc şi faptul, pe care-l ştiţi desigur foarte bine, că lipsa de demnitate se plăteşte întotdeauna prin pierderea credibilităţii şi prin dispreţ.
Fără o politică intransigentă de aplicare a legii, întreaga ţară, şi nu doar românii din Covasna şi Harghita, va suporta tot mai multe răbufniri ale urii secesionist-revanşarzilor maghiari.
În al doilea rând, Domnule Prim-ministru, Vă rog să răspundeţi neîntârziat şi cât se poate de clar celor care au întocmit raportul pe Justiţie referitor la România, subliniind neprofesionalismul, lipsa informaţiei corecte, absenţa oricărei menţiuni despre „revoluţia purificatoare” a judecătorilor români, aspectul vădit tendenţios şi uneori penibil prin recomandări referitoare la libertatea presei.
Aşteptăm de la Domnia Voastră o atitudine demnă de o Românie egală în drepturi cu ţările EU şi nicidecum vasală, aşa cum a fost percepută chiar de mulţi români, până acum. O Românie capabilă să spună celor care greşesc, indiferent de poziţia lor în organismele de la Bruxelles, adevărul.
Un adevăr întreg, fără menajamente onctuoase, impune respect şi conturează un profil care Vă va ajuta în cariera, sperăm fructuoasă, de politician.
Îndrăzniţi pentru că viitorul e destinat prioritar celor curajoşi. Românii de pretutindeni, şi nu în ultimul rând cei din ţară, Vă vor fi alături şi veţi fi puternic. Imuabil întru libertatea şi dreptatea tuturor românilor.
Sunteţi tânăr şi puteţi scrie o pagină de istorie care să dureze.
Redaţi-ne credinţa într-o Românie demnă, curată, frumoasă, prin tot ceea ce întreprindeţi, şi binecuvântat veţi fi şi neuitat în renaşterea noastră. Atunci, odată cu dispariţia sechelelor comunist-securiste, ne vom putea întoarce şi noi, nenumăraţii fii rătăcitori, acasă.
Cu speranţă,
Gheorghe Olteanu
31 ianuarie 2013

Categorie: