Senatorul Gheorghe Baciu: „Mă revoltă modul în care este tratată situaţia limită la care au ajuns în prezent comunităţile locale şi întreaga Ţară”

COMUNICAT DE PRESĂ

Am selectat, pentru informarea opiniei publice, două dintre demersurile parlamentare pe care le-am întreprins în întâmpinarea unor preocupări ale concetăţenilor mei, demersuri ale căror rezultate sunt simptomatice pentru dezinteresul şi, în special, pentru lipsa de coerenţă şi responsabilitate pe care le manifestă actualii guvernanţi. Modul contradictoriu şi incoerent de abordare a celor solicitate, în cadrul aceleiaşi instituţii ministeriale, aşa cum reiese din exemplele prezentate, este, consider, edificator pentru calitatea şi eficienţa actului actual de guvernare.

La data de 28 februarie 2019, am adresat o interpelare actualului ministru al Transporturilor solicitându-i informaţii cu privire la stadiul refacerii podului de cale ferată de la km 17+318 de pe raza localităţii Budila, judeţul Braşov, care, înainte de a fi distrus în vara anului trecut de viitura râului Tărlung, asigura circulaţia trenurilor pe ruta Braşov - Întorsura-Buzăului. Credeam că am argumentat suficient importanţa şi necesitatea refacerii acestuia pentru locuitorii din Depresiunea Buzăului Ardelean. L-am informat că am făcut aceeaşi solicitare şi fostei conduceri a Ministerului, care m-a asigurat, atât personal, cât şi în răspunsul primit oficial la interpelarea făcută în sesiunea parlamentară anterioară, că se are în atenţie cu prioritate reluarea circulaţiei pe acest tronson de cale ferată şi că sunt asigurate din fonduri europene sumele destinate refacerii lucrărilor de infrastructură necesare, investiţia având termen de finalizare în luna octombrie a acestui an.
Ţinând cont de desele schimbări care au loc în conducerea Ministerului Transporturilor şi la nivelul companiilor subordonate acestuia, noua mea intervenţie era menită să mă asigure în privinţa măsurilor întreprinse până în prezent pentru refacerea acestui pod, să mi se confirme că această lucrare se află, în acest an, pe agenda Ministerului Transporturilor şi că se respectă termenul pe care Compania de Căi Ferate şi l-a asumat pentru finalizarea ei. Spre consternarea mea şi a concetăţenilor mei, în numele cărora am întreprins acest demers parlamentar, în răspunsul pe care l-am primit de la actuala conducere, sub semnătura domnului ministru, esenţa problemei supuse atenţiei sale este eludată şi tratată cu suficienţă, fără să se acorde atenţia cuvenită unei solicitări de interes public. Prezentând aspecte de „bucătărie internă” ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” care nu interesează pe cei păgubiţi de inerţia în care se complace Ministerul Transporturilor, noul ministru nu confirmă angajamentul fostei conduceri a Ministerului şi ignoră obligaţia C.N.C.F. de a reînscriere acest tronson de cale ferată în circuitul transportului feroviar.
Într-o altă interpelare, pe care am adresat-o domnului ministru al Apărării Naţionale în şedinţa Senatului din data de 10 decembrie 2018, îl rugam să analizeze oportunitatea şi posibilitatea transferării instrumentelor casate odată cu desfiinţarea unor formaţii militare de fanfară, din inventarul unităţilor militare în cel al unor entităţi civile, fie aparţinătoare administraţiei locale, fie unor organizaţii neguvernamentale, în vederea înfiinţării unor formaţii muzicale reprezentative pentru comunitatea locală. Am întreprins cuvenitul demers parlamentar pentru a veni în sprijinul dorinţei unor reprezentanţi ai administraţiei locale din judeţul Covasna, cu populaţie preponderent de naţionalitate română, de a înfiinţa formaţii de fanfară în localităţi în care nu există tradiţia acestui gen muzical, în vederea asigurării solemnităţii ceremoniilor oficiale organizate pe plan local sau judeţean cu ocazia sărbătorilor naţionale.
În răspunsul primit la acest demers, domnul ministru menţionează „disponibilitatea Ministerului Apărării Naţionale (…) de a da curs favorabil oricărei solicitări de a transfera instrumente muzicale excedentare” aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, scoase din funcţie potrivit reglementărilor în vigoare.
Bazându-se pe disponibilitatea manifestată şi pe raportarea acesteia la prevederile legale, primarul comunei Sita-Buzăului, unul dintre puţinii aleşi în fruntea obştii având şi o astfel de preocupare, a adresat Ministerului Apărării Naţionale solicitarea oficială necesară. Ne-a consternat răspunsul primit din partea Direcţiei Logistică a Statului Major al Apărării, sub semnătura domnului general de brigadă Constantin Negrea, care, în pofida celor comunicate oficial de ministru, precizează că: „Datorită (sic!) prevederilor legislative existente, M.Ap.N. nu poate iniţia demersuri pentru transmiterea dreptului de administrare a bunurilor mobile către organele administraţiei publice locale”.

Lăsând deoparte situaţia penibilă în care am fost puşi (ministrul în calitate de demnitar-decident, iar eu în calitate de parlamentar - girant al promisiunilor făcute concetăţenilor mei), în ambele cazuri relatate, inadvertenţa celor două răspunsuri duce la constatarea, cu părere de rău, că rezolvarea aspectelor asupra cărora le-am reţinut atenţia rămâne în suspensie, având repercursiuni previzibile în viaţă de zi cu zi a contribuabililor.
Sunt doar două dintre multele exemple pe care le pot da pentru a ilustra nu numai atitudinea de superficialitate şi dezinteres a miniştrilor din actuala guvernare faţă de responsabilităţile care le revin, ceea ce poate avea importante urmări în viaţa publică, ci şi faptul că în instituţiile guvernamentale pe care aceştia le conduc „nu ştie dreapta ce face stânga”, este haos, lipsă de informaţie şi de colaborare internă. Fapt ce face să mă îndoiesc de competenţa celor ajunşi la acest înalt nivel de conducere a treburilor Ţării, prin voinţa coaliţiei politice care şi-a asumat guvernarea României.
Nu sunt revoltat de modul în care aceştia şi cei care îi promovează şi îi susţin politic înţeleg să trateze demersul unui senator din Parlamentul României, făcut cu deferenţa cuvenită unui demnitar din Guvernul României, ci mă revoltă, în numele concetăţenilor mei din zona Întorsurii-Buzăului, modul în care este tratată situaţia limită la care au ajuns în prezent comunităţile locale şi întreaga Ţară, în lipsa coerenţei şi continuităţii actului actual de guvernare.

Categorie: