Senatorul Gheorghe Baciu, o activitate parlamentară intensă în folosul cetăţenilor din judeţele Covasna şi Harghita

Intervenţiile domnului senator Gheorghe Baciu de la tribuna Senatului în prima sesiune din acest an al mandatului său de parlamentar, fie prilejuite de dezbaterile proiectelor legislative în Comisia de Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, din care a ales să facă parte, ca şi cele din plenul şedinţelor Senatului, cât şi tematica celor 63 de interpelări, 15 întrebări şi a celor 65 de declaraţii politice formulate în mandatul de până acum, se raportează strict la realităţile pe care le trăiesc locuitorii români şi maghiari din circumscripţia electorală pe care o reprezintă.
Multe dintre ele au fost inspirate de preocupările şi demersurile societăţii civile româneşti pe care, de comun acord cu reprezentanţii conducerii acesteia, le-a preluat şi le-a prezentat colegilor parlamentari din Ţară, precum şi premierului sau miniştrilor din Guvernul României.
La unele nu s-a primit nici până acum răspuns - cazul interpelării doamnei prim-ministru referitor la ignorarea de către Guvern a doleanţelor românilor din judeţele Covasna şi Harghita sau la modul cu care tratează membrii acestuia problemele grave cu care se confruntă locuitorii acestor judeţe, indiferent de etnia lor, precum şi instituţiile reprezentative ale Statului Român din zonă.
La alte interpelări răspunsurile au fost convenţionale, deseori contradictorii - cazul intervenţiei şi revenirii asupra necesităţii reparării podului feroviar de la Budila sau al transferului instrumentelor de fanfară disponibilizate din unităţile militare către administraţia locală, ca urmare a solicitării Primăriei Sita-Buzăului.
Au mai fost interpelaţi: ministrul Sănătăţii în privinţa asistenţei sanitare primare şi folosirii eficiente, la nivel naţional, a resurselor de sănătate din judeţul Covasna; ministrul Educaţiei Naţionale pentru atenţia ce trebuie acordată medicinii şcolare; ministrul Apărării Naţionale referitor la starea actuală a amenajărilor din Cimitirul Internaţional al Eroilor situat în Sfântu-Gheorghe (s-a primit un răspuns deosebit de bine documentat, în baza căruia s-a adresat primarului municipiului reşedinţă de judeţ spre conformare legală); ministrul Mediului cu referire la branşarea gospodăriilor populaţiei din zonă la reţeaua de canalizare sau ministrul Muncii pentru suplimentarea fondurilor AJOFM Covasna în vederea angajării şomerilor.
Totodată, a întreprins demersuri pentru asigurarea subvenţiilor necesare încălzirii locuinţelor populaţiei din zona montană în perioada sezonului rece şi racordarea acestora la reţeanua naţională a gazelor naturale.
Din titlurile intervenţiilor făcute în cadrul şedinţelor destinate Declaraţiilor politice din programul săptămânal al acestei sesiuni a Senatului se poate desluşi uşor tematica abordată şi poziţia domnului senator Baciu faţă de preocupările concetăţenilor săi din judeţul Covasna: Doleanţele românilor din Covasna şi Harghita - Ignorate (20.02); Atitudini pe stadioane („Ce ţie nu-i place…”: scandările xenofobe la meciurile echipelor locale) (27.02); Finanţările Guvernului Ungariei în România (06.03); Schimbare de paradigmă - poziţia conducerii administraţiei judeţene faţă de construirea Aeroportului Braşov (27.03); Achiziţia terenurilor arabile din România de către străini (…); Discriminare (29.05); Ecourile alegerilor europarlamentare în alte „ţinuturi româneşti” (06.06); Varga Attila la Curtea Constituţională (19.06); Ce nu vrem să pronunţăm: România şi Ţinutul Secuiesc (26.06).
Dintre cele 101 iniţiative legislative pe care domnul senator Gheorghe Baciu le-a promovat în Senatul României de la începutul mandatului, dintre care 29 depuse în această sesiune parlamentară, iniţiate personal sau la motivaţia cărora a aderat, l-au preocupat cele aflate în special în interesul cetăţenilor din această zonă: Legea Cadastrului (întabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat al Cadastrului şi Cartea Funciară pe baza înregistrărilor existente în Registrul Agricol sau a proceselor verbale de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate), modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, a legilor privitoare la sistemul unitar de pensii, reorganizarea ANAF (revenirea la unitatea financiară din Întorsura-Buzăului), completarea Legii 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrative teritoriale a steagurilor proprii, modificarea actelor normative care reglementează domeniile administraţiei publice (L.215/1996), îmbunătăţirea prevederilor Legii cetăţeniei române (L. 21/1991), a dispoziţiilor privitoare la protecţia populaţiei în sezonul rece, specific locuitorilor din zona noastră (O.U. 70/2011), a unor reglementări referitoare la domeniul sănătăţii publice (L. 448/2006 sau O.U. 124/1998), la plăţile care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 (O.U. 3/2015), precum şi pentru aprobarea obiectivelor de investiţii „Spitale pentru România” şi „Autostrada Bucureşti - Braşov”.
Printre alte preocupări, mai enumerăm intervenţiile pentru simplificarea procesului de accesare a fondurilor europene; siguranţa amenajărilor hidrografice din România; preocupările privind longevitatea populaţiei şi integrarea în activitatea publică a persoanelor de vârsta a treia; intervenţii în vederea coerenţei actului de guvernare etc..
Expunând succint aspecte din activitatea sa de senator, ştiind că mulţi dintre cei care doresc să le reprezinte doleanţele în Parlamentul României nu i-au urmărit-o şi nu au apelat la resursele sale parlamentare, domnul senator doreşte să îi asigure de straduinţa sa de a-şi aduce contribuţia şi în viitor la realizarea dezideratelor lor.
În această perspectivă, apreciază sprijinul presei locale care i-a acordat posibilitatea de a dialoga cu concetăţenii săi şi prin intermediul mijloacelor specifice acesteia: „Mi s-a dat astfel ocazia să-mi reafirm disponibilitatea de a sta şi în viitor, până la sfârşitul mandatului încredinţat, la dispoziţia tuturor celor care au nevoie de serviciile mele parlamentare, cel puţin în măsura în care am făcut-o şi până acum”.

Categorie: