Senatul României a aprobat tacit reînvierea Dictatului de la Viena, din 30 august 1940


Autor: 

Doru Decebal Feldiorean

Organizaţia Judeţeană Covasna a Partidului Conservator remarcă, cu regret, ignoranţa senatorilor când este vorba de acţiunile UDMR. Uniunea a introdus la Biroul Permanent al Senatului, în data de 03.06.2009, spre dezbatere şi adoptare, propunerea legislativă pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modifi cările şi completările ulterioare. De la acea dată, proiectul a parcurs etapele de avizare legale având termenul de adoptare tacită stabilit pentru 10.02.2010.
Proiectul de lege iniţiat de 31 de parlamentari UDMR a primit aviz negativ sau de respingere din partea tuturor comisiilor ce l-au examinat, iar Guvernul României a scris, în punctul său de vedere, că nu-l susţine. Motivaţiile au fost multe şi pertinente, făcându-se trimitere şi la legislaţia Uniunii Europene, deoarece iniţiativa legislativă nu este în concordanţă cu aceasta.
Pentru cine are minima răbdare de a examina propunerile udemeriste, observă cu uşurinţă că Macroregiunea V, formată din judeţele Covasna, Harghita, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Bihor, Sălaj şi Satu-Mare, este exact teritoriul anexat de Ungaria prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940, şi un pic mai mult chiar. Nu ne putem opri a nu gândi că udemeriştii au prea mulţi complici în Senat. Nu ne putem opri a nu gândi că ignoranţa plenului Senatului României nu afectează Siguranţa Naţională. Pentru ce au muncit comisiile de specialitate, Consiliul Legislativ, Guvernul, care au atras atenţia asupra acestui perfi d act legislativ, ca el să fi e aprobat tacit?! Organizaţia Judeţeană Covasna a Partidului Conservator consideră că s-a făcut încă un pas, pregătitor, spre o viitoare dezmembrare teritorială a României, aprobată tacit de Senatul României. Solicităm, aşadar, aleşilor noştri mai multă responsabilitate faţă de Ţară!
Cu acest prilej, cerem cu toată tăria Camerei Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, să respingă acest proiect de lege. Solicităm, de asemenea, deputaţilor Partidului Conservator şi deputaţilor români aleşi în judeţele vizate, să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a nu fi adoptată această propunere antinaţională a UDMR. Românii nu doresc ca, în viitor, copiii lor să trăiască într-o macroregiune pierdută din nou la masa verde, pentru a nu suferi, aşa cum au suferit bunicii lor, în acelaşi teritoriu cedat.

Categorie: