Sentinţă DEFINITIVĂ: Primarul UDMR din Racu, OBLIGAT de instanţă să îndepărteze inscripţia „Kozseghaza” de pe Primărie

EXCLUSIV

Curtea de Apel Târgu-Mureş a respins miercuri, 4 octombrie 2017, recursul în dosarul în care Tribunalul Harghita l-a obligat pe primarul UDMR din comuna Racu, judeţul Harghita, să îndepărteze inscripţia în limba maghiară „CSIKRAKOS KOZSEGHAZA” de pe faţada Primăriei Racu

În luna februarie a.c., Tribunalul Harghita a admis acţiunea Asociaţiei Civice pentru Demnitate în Europa (ADEC) şi l-a obligat pe primarul UDMR al comunei Racu, Csaszar Attila, să îndepărteze inscripţia în limba maghiară „Kozseghaza” amplasată nelegal pe faţada Primăriei şi să plătească cheltuieli de judecată. În dosar a intervenit de partea primarului Vizoli Miklos, viceprimarul UDMR din localitate, care a încercat să oprească acţiunea ADEC.
Soluţia pe scurt a Tribunalului Harghita: „Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului PRIMARUL COMUNEI RACU, invocată de această parte. Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta ASOCIAŢIA CIVICĂ PENTRU DEMNITATE ÎN EUROPA (ADEC) în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL COMUNEI RACU, şi, în consecinţă: Obligă pârâtul PRIMARUL COMUNEI RACU la îndepărtarea de pe sediul Primăriei comunei Racu a inscripţiei „CSIKRAKOS KOZSEGHAZA”. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACU, invocată de această parte, şi, în consecinţă: Respinge acţiunea formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACU, ca fiind intentată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge cererea de intervenţie accesorie formulată de intervenientul VIZOLI MIKLOS. Obligă pârâtul PRIMARUL COMUNEI RACU să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 25 lei. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Harghita sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 februarie 2017”.
Primarul UDMR al comunei Racu nu a formulat cale de atac împotriva sentinţei Tribunalului Harghita, refuzând astfel să se apere. Recursul a fost formulat însă, nelegal, de intervenientul Vizoli Miklos.
Decizia pe scurt a Curţii de Apel Târgu-Mureş: „Respinge, ca neavenit, recursul declarat de Vizoli Miklos (cu datele de identificare) împotriva Sentinţei civile nr. 288/21.02.2017, pronunţate de Tribunalul Harghita în dosarul nr.1732/96/2015*. Obligă recurentul la plata către intimata Asociaţia Civică pentru Demnitate în Europa (cu datele de identificare) a sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale în recurs. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 4 octombrie 2017”.
Sentinţa Tribunalului Harghita a rămas astfel definitivă şi irevocabilă şi trebuie pusă în executare în termen de 30 de zile.
Acţiunea înaintată de Asociaţia Civică pentru Demnitate în Europa în acest caz ar fi trebuit să fie deschisă de către reprezentantul Guvernului României în judeţul Harghita, prefectul Jean Adrian Andrei.
Prefectul judeţului Harghita, Jean Adrian Andrei, era obligat legal de prevederile Legii nr. 340/2004 şi de prevederile Constituţiei României să se adreseze instanţei de judecată cu privire la nerespectarea caracterului de limbă oficială de stat a limbii române.

Categorie: