SFÂNTA CRUCE

Cruce sfântă şi aleasă, stindardul Bisericii,
Cu puterea ta cea mare, ne-ntăreşti pe drumul vieţii,
Eşti creştinilor comoară, altar sacru, minunat,
Pe care Stăpânul lumii L-a sfinţit şi adorat.

Fiind scară către cer, semn strălucitor, puternic,
Pe om l-ai răscumpărat din noaptea cea grea a morţii.
Steag înconjurat de îngeri bucuria sfinţilor,
Ai deschis calea iertării, dând răsplată drepţilor.

Lângă scutul tău statornic, cei bolnavi sau păcătoşi,
Află binecuvântare, mângâiere şi ajutor.
Prin post, lacrimi, pocăinţă, iubire şi umilinţă,
Să ne-apropiem de Prea Bunul Dumnezeu.