SFÂNTUL PROROC ILIE

Înger pământesc şi om ceresc, crainic al virtuţilor,
Era Ilie Tesviteanul, profetul necruţător.
Pe regele păgân Ahab ce lui Baal s-a închinat,
Pentru cruda necredinţă cu tărie l-a mustrat.

Lângă pârâul Cherit păsările l-au hrănit,
Iar în Sarepta Sidonului o minune a săvârşit.
Pe vârful muntelui Carmel aşteptând slăvitul semn,
Focul cel trimis din cer a fost marele îndemn.

Nori negri s-au adunat, seceta s-a spulberat,
Adevărul a biruit, credinţa s-a întărit.
Să-l chemăm mijlocitor către Bunul Dumnezeu,
Fiindu-ne ajutător şi la bine şi la greu.

Categorie: