Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, în Rezervă şi Retragere - COMUNICAT - Cerem arestarea imediată a tâmplarului-ospătar Traian Igaş!


În Constituţia României există următoarele prevederi încă neabrogate de trădătorii portocalii- roşu-alb-verzi:
1. România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil (art. 1, al. 1);
2. În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie (art. 1 , al. 5);
3. Suveranitatea naţională aparţine poporului român care o exercită, prin organele sale reprezentative ... (art. 2, al. 1);

4. Niciun grup şi nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu (art. 2, al. 2);
5. Teritoriul României este inalienabil (art. 3, al. 1);
6. Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, cu respectarea principiilor şi a celorlalte norme, general admise, ale dreptului internaţional (art. 3, al. 2);
7. Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe... (art. 3, al. 3), (aşadar nu există regiuni, nu există ţinuturi cum ar fi „Ţinutul Secuiesc” şi există un judeţ numit Covasna, nu “ Trei Scaune”);
8. Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi (art. 4, al. 1);
9. România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie... (art. 4, al. 2);
10. Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând mionorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase (aşadar nu este vorba despre criterii etnice de organizare administrativ teritorială), (art. 6, al. 1);
11. Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români (se exclude, aşadar, segregarea pe criterii etnice), (art. 6, al. 2);
12. Stema ţării şi sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice (art. 12, al. 4);
13. În România, limba oficială este limba română (art.13);
14. Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări (art. 16, al. 1);
15. Nimeni nu este mai presus de lege (art. 16, al. 2);
16. Fidelitatea faţă de ţară este sacră (art. 54, al. 1);
17. Cetăţenii, cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege (art. 54, al. 2).
Jurământul de credinţă depus şi de cei doi segregaţionisti de la IPJ Covasna, comisarii- şefi de poliţie Ioan Aron şi Jakab Albert-Toth, care au iniţiat trădarea, supunând- o spre aprobare lui Traian Igaş, dar şi de către Traian Igaş, care a consfinţit-o prin ordin, este următorul:
„Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” (art. 82, al. 2).
Toate aceste articole din Constituţie şi multe altele au fost încălcate deliberat de cei doi comisari-şefi de poliţie, secesionişti, de la Covasna, care au propus schimbarea stemei IPJ Covasna, prin înlocuirea stemei României cu stema în limba ungară HAROMSZEK (Trei Scanue) din vremea ocupaţiilor austroungară şi horthystă.
În cadrul procesului de distrugere prin „reformă şi rebrenduire” a MAI, Traian Igaş a emis Ordinul nr. 126/17.06.2011, prin care a completat ordinul anterior nr. 490/2008, privind însemnele heraldice ale structurilor MAI, consfinţind trădarea. Avem, aşadar, „poliţie secuiască” în Covasna. Nu ne interesează dacă numitul Traian Igaş este trădător sau doar, pur şi simplu, mărginit şi incult. În ambele situaţii, cerem demisia şi arestarea lui imediată, sub acuza de înaltă trădare. De asemenea, solicităm arestarea imediată a celor doi comisari- şefi segregaţionişti de la Covasna. În caz contrar, vom acţiona în baza art. 55, al. 1 din Constituţia României, care prevede: „Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România”!

Honor et Patria! Vae Victis!

Preşedintele SCMD,
col. (r) dr. Mircea Dogaru
04.08.2011

Categorie: