Slujire și mărturisire. Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei - un sfert de veac de misiune și slujire pastorală

În anul trecut, a trecut aproape neobservată o prăznuire importantă: 25 de ani de la înființarea Episcopiei Covasnei și Harghitei. În cadrul proiectului sprijinit de Secretariatul General al Guvernului - Promovarea identității culturale românești din sud-estul Transilvaniei prin lucrări reprezentative, coordonat de PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, beneficiind de îngrijirea Pr. dr. Laurențiu-Gabriel Panciu și a neobositului dr. Ioan Lăcătușu, a apărut volumul Slujire și mărturisire. Episcopia Ortodoxă a Covaseni și Harghitei - un sfert de veac de misiune și slujire pastorală (Editura „Grai Românesc”, Miercurea-Ciuc, 2020, 525 p.). Dispunem astfel de un veritabil muzeu de cuvinte mărturisitoare, decente prin scriitură și ton, prin idee și bibliografie. Volumul este rodul unei Întâlniri de suflet care marca Zilele culturii românești din județele Covasna și Harghita - cu acțiuni itinerante de mare frumusețe - și care aveau să culmineze cu activitatea legată de Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizație (ediția a XXV-a, 26-27 septembrie 2019). Nu putem să redăm dimensiunea integrativă a volumului. Sunt lucrările a 80 de cercetători, profesori universitari, preoți, studenți, sociologi, teologi, muzeografi, arhiviști, profesori și scriitori ori jurnaliști, oameni plini de bucuria punerii în valoare a uitatei regiuni românești, integrați în marea familie a iubirii de Neam și Țară. Fără să insistăm în prezentare - o fac PS Andrei în cuvântul de deschidere al volumului („Episcopia Covasnei și Harghitei. 25 de ani hărnicie și jertfelnicie”, pp. 5-7) și editorii-coordonatori („Cuvânt lămuritor”, pp. 8-20). Apoi volumul este unul omagial și istoric, deopotrivă. Se împarte în mai multe capitole: Capitolul I: Mesaje la ceas aniversar (deschise, firesc, de mesajul PF Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române continuate cu alte minunate cuvinte de bucurie și încurajare, pp. 23-62); Capitolul II: Episcopia Covasnei și Harghitei - 25 de ani de la înființare (pp. 63-120); Capitolul III: Ierarhi pe calea slujirii pastorale: IPS Ioan, azi Mitropolit al Banatului, și PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei (pp. 121-180); Capitolul IV: Episcopia ortodoxă a Covasnei și Harghitei și misiunea ei în asigurarea dăinuirii și afirmării spiritualității ortodoxe și identității românești din arcul intracarpatic (pp. 181-280); Capitolul V: Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe din Eparhia Covasnei și Harghitei (pp. 281-408) și Capitolul VI, care asigură prin ilustrații (pp. 409-516) o iconologie specială acestui minunat volum. Personal consider efortul editorial binevenit și elocvent conduitei demne și pline de echilibru a corpului preoțesc și profesoral, al intelectualilor și păstrătorilor de cultură dintr-o zonă prea ades uitată inclusiv de noi, cei care uităm des că acolo se păstrează chivotul de aur al rezistenței românești prin pace și cultura creștină a iubirii.

Slujire și mărturisire. Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei - un sfert de veac de misiune și slujire pastorală, coord. PS Andrei Moldovan, Episcopul Covasnei și Harghitei, ediție îngrijită de Pr. dr. Laurențiu-Gabriel Panciu și dr. Ioan Lăcătușu, Editura „Grai Românesc”, Miercurea-Ciuc, 2020

Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, în perioada 26 septembrie - 2 octombrie 2019, din inițiativa și cu binecuvântarea PS Andreei, Episcopul Covasnei și Harghitei, la Miercurea-Ciuc, Sfântu-Gheorghe, Covasna și Izvoru-Mureșului, au fost organizate o suită de manifestări de cultură și spiritualitate românească grupate sub genericul Zilele culturii românești din județele Covasna și Harghita. Manifestările s-au desfășurat după următorul program:
În zilele de 26-27 septembrie 2019, la Hotel Bradul din Covasna a avut loc Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie, ediţia a XXV-a. Sâmbătă, 28 septembrie 2019, la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” și la Muzeul Spiritualității Românești, de la Catedrala Ortodoxă, Paraclis Episcopal din Sfântu-Gheorghe, s-a desfășurat simpozionul și a fost vernisată expoziția cu tema Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei - 25 de ani în slujba culturii și spiritualității românești din sud-estul Transilvaniei.
Comunicările prezentate în cadrul Simpozionului au marcat, prin ideile dezbătute, rememorarea acelor ani, prin mărturii inedite, care au consemnat atât „demersurile întreprinse pentru înfiinţarea Episcopiei” (prof. Vasile Stancu), cât şi realitatea înfăptuirii „celei mai mari realizări a românilor din cele două judeţe, din perioada postdecembristă” (dr. Ioan Lăcătuşu)…
Manifestările dedicate acestui eveniment au continuat marţi, 2 octombrie, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Izvoru-Mureşului, unde a avut loc Simpozionul cu tema „Episcopia Covasnei şi Harghitei - 25 de ani de la înfiinţare”. La manifestare a participat şi Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, cel care a condus 20 ani Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, şi care mărturisea, înainte de a fi ales mitropolit, că atunci când a venit în această zonă a găsit zeci de biserici în paragină, unele parţial demolate după Dictatul de la Viena, motiv pentru care, timp de 20 ani a lucrat alături de preoţi şi enoriaşi, pentru renovarea celor deteriorate şi pentru reclădirea celor distruse.
În cadrul simpozionului au fost prezentate mesajele ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române (IPS Ioan, PS Nicodim, PS Andrei, PS Siluan) și a personalităților vieții publice naționale și locale, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea Eparhiei Covasnei și Harghitei şi peste 30 de comunicări ştiinţifice.
Mitropolitul Banatului, IPS Ioan Selejan, şi-a exprimat tristeţea că pentru acest spaţiu nu a fost elaborată o strategie de păstrare a identităţii şi culturii româneşti. „Cu durere şi cu tristeţe trebuie să vă spun că, în afară de iniţiativa înfiinţării Episcopiei în 1994, nu am văzut, timp de 20 ani, o strategie a autorităţilor de stat române referitoare la acest spaţiu românesc, (…), ci tot timpul a trebuit să plecăm undeva, pe malurile Dâmboviţei, tot cerşind, tot cerşind câte ceva: nişte bani pentru o manifestare, nişte lucruri în domeniul culturii, dar încă nu a fost cineva din autorităţile române care să pună pe hârtie o strategie de păstrare a identităţii şi culturii româneşti în acest spaţiu. Fără cultură românească, acest spaţiu va fi şters de pe harta României. De aceea vă îndemn - şi îl rog pe Dumnezeu să vă ajute - să ţineţi harta României întreagă, aşa cum am primit-o de la înaintaşi”, a spus Mitropolitul Banatului la simpozionul care a avut loc la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Izvoru-Mureşului.
În final, PS Andrei a mulțumim tuturor participanților pentru contribuția adusă la reușita manifestărilor consacrate acestui eveniment important din istoria tinerei Eparhii, dar și a comunităților românești din județele Covasna și Harghita, înmânând Diploma aniversară „Slujire jertfelnică românească” participanților la simpozion și altor personalități care, în decursul ultimului sfert de veac, au sprijinit activitatea Episcopiei, „Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înființarea Episcopiei Covasnei și Harghitei în semn de recunoștință, mulțumire și apreciere”.
Expoziţiile, filmele documentare, sesiunile de comunicări ştiinţifice şi simpozioanele au pus în evidenţă faptul că înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei reprezintă o lucrare creştinească şi duhovnicească şi în egală măsură naţională, chemată să asigure păstrarea credinţei, tradiţiei, limbii şi culturii româneşti în localităţile Arcului Intracarpatic
Bineînţeles că, la acest moment de bilanţ, nu s-a făcut abstracţie de provocările care stau în faţa comunităţilor româneşti din judeţele Covasna şi Harghita. S-a reafirmat din nou faptul că la 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, clasa politică românească şi toţi factorii responsabili de viitorul Neamului Românesc, trebuie să conştientizeze faptul că problema românilor din judeţele Covasna şi Harghita, nu este doar problema acestora, ea este problema tuturor românilor. Acest deziderat a fost formulat, încă din perioada interbelică a secolului XX, de către protopopul de Sfântu-Gheorghe, Aurel Nistor: „Problema românească din Secuime nu e numai de interes local, ea ar trebui să fie o problemă de stat, una şi aceeaşi pentru orice cârmuire din fruntea Țării. Ca să ajungă o problemă de stat, ea trebuie mai întâi cunoscută şi încă în toate laturile!”. Actualizând, putem afirma că problematica specifică a românilor şi maghiarilor din Arcul Intracarpatic trebuie să constituie o prioritate a Statului Român, care, printr-o strategie adecvată de dezvoltare economică şi socială a acestei binecuvântate zone, din inima României, să asigure dăinuirea identitară a tuturor locuitorilor, într-un mediu multietnic şi pluriconfesional şi nu într-o enclavă etnică
Mesajele și comunicările prezentate în cadrul sesiunii de comunicări de la Covasna și simpozioanelor de la Sfântu-Gheorghe și Izvoru-Mureșului sunt redate în volumul Slujire și mărturisire. Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei - un sfert de veac de misiune și slujire pastorală, texte însoțite de imagini din activitatea Episcopiei în cei 25 de ani de existență și de la evenimentele care au marcat acest important moment aniversar.
Capitolul 1 al volumului, intitulat Mesaje la ceas aniversar, cuprinde mesajele transmise de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române: PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; IPS Ioan al Banatului; PS Visarion, Episcopul Tulci; IPS Ignatie, Episcopul Hușilor; PS Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; PS Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei; demnitari de stat: Valer Dorneanu, preşedinele Curţii Constituţionale; Victor Opaschi Secretar de Stat pentru Culte; Ioan Doru Voșloban, fost prefect al județului Harghita; Gheorghe Baciu, senator de Covasna; prof. univ. dr. Dumitru Acu, preşedinte al Asociaţiunii ASTRA ş.a..
În Capitolul 2, Episcopia Covasnei și Harghitei - 25 de ani de la înființare, sunt prezentate şapte studii referitoare la contextual istoric şi momentele principale ale înfiinţării noii episcopii, personalităţile bisericeşti şi laice implicate.
Aşa cum rezultă din titlul, Capitolul 3 denumit Ierarhi pe calea slujirii pastorale: IPS Ioan, azi Mitropolit al Banatului, și PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, cuprinde studii referitoare la principalele repere ale păstoririi celor doi ierarhi, care au păstorit Eparhia, în acest prim sfert de veac.
La fel de explicit este şi titlul Capitolului 4 - Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei și misiunea ei în asigurarea dăinuirii şi afirmării spiritualităţii ortodoxe şi identităţii româneşti din Arcul Intracarpatic. Studiile din acest capitol redau pe larg activitatea pastoral, culturală, educativă, social, economică, civică desfăşurată de tânăra eparhie pentru prezervarea şi afirmarea identităţii româneşti din judeţele Covasna şi Harghita, singurele judeţe din Țară în care românii sunt numeric minoritari.
Capitolul 5 cuprinde studii şi articole care redau Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe din Eparhia Covasnei și Harghitei, iar Capitolul 6, un important număr de ilustrații edificatoare pentru ceea ce a reprezentat şi reprezintă pentru credincioşii români, din această parte de Țară, această binecuvântată instituţie divino-umană.
Lucrarea a apărut cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, prin Serviciu Dezvoltare Comunitară, un cuvânt de binecuvântare a PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, și cuprinde mesajele ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române și a unor importante personalității ale vieții publice românești. Studiile incluse în volum prezintă, pe larg, contextul istoric în care a fost înființată, în anul 1994, Episcopia Ortodoxă Covasnei și Harghitei și activitatea sa pastorală, culturală și socială desfășurată în ultimul sfert de secol.