Spectacol total realizat de Liga Scriitorilor - Filiala Braşov (I)

Cunoştinţele şi prieteniile mele braşovene, din rândul oamenilor de litere, îmi aduc deseori satisfacţii culturale deosebite, fiind invitat la diferite manifestări de înaltă ţinută. O astfel de încântare am avut-o, în seara zilei de 28 aprilie 2014, la „Casa Baiulescu” din municipiul de sub Tâmpa, unde am fost invitat de preşedintele Ligii, prof. Viorica Popescu, la lansarea antologiei membrilor Ligii Scriitorilor - Filiala Braşov, antologie intitulată „Lumini în cascada timpului”, şi a volumului de poezie „Stropi de iubire”, de Nicolae Paraschiv. Spun încântare, deoarece spectacolul la care am asistat a îmbinat cu măiestrie arta plastică de valoare cu talentul recitatorilor şi creatorilor de poezie, analiza şi critica literară cu oratoria de înaltă clasă, muzica cultă cu armonia poeziei, prezentarea elevată a momentelor „unui desfăşurător inexistent” cu surprizele presărate cu iscusinţă în cadrul momentelor „să ne aflăm în vorbă”. Şi, toate acestea, permanent, într-o competiţie manifestă, lansată de Viorica Popescu, între frumuseţea şi eleganţa cărţilor în discuţie cu frumuseţea şi gingăşia florilor dăruite, ambele existente şi acordate din belşug.
Spectacolul, din care voi reda câteva fragmente, a durat peste două ore. Acesta a debutat cu vernisajul expoziţiei artistului plastic Gheorghe Oprea Holbavianu, vicepreşedintele Uniunii Artiştilor Plastici - Filiala Braşov, dar şi „unul dintre cei 26 de autori ai antologiei, contribuind atât cu creaţii literare cât şi cu grafică, alături de un alt artist plastic, Daniela Moga”, după cum spunea „regizorul” Viorica Popescu. Pentru început, artistul şi-a exprimat „bucuria întâlnirii la această manifestare, pe aceeaşi lungime de undă, a artei şi literaturii, care ne produce o revelaţie, o alinare a sufletului şi spiritului în aceşti ani de zbucium”. A punctat, apoi, câteva aspecte din cariera sa artistică, amintind despre studiile urmate, neuitând să amintească influenţa hotărâtoare a două personalităţi artistice care l-au marcat, sculptorul Titus Dobrescu şi profesorul Ştefan Birciu, emigrat în Germania şi, după aceea, în SUA, unde şi-a găsit sfârşitul, dar „ale cărui lucrări au rămas în ţară, iar noi, cei 19 elevi ai dânsului, purtându-i un deosebit respect şi dovedind societăţii prin creaţiile noastre că a fost un maestru şi excelent profesor”. După enumerarea greutăţilor întâmpinate de Asociaţia Artiştilor Plastici braşoveni după anul 1990, a lipsei unui spaţiu expoziţional, artistul a rostit un adevăr axiomatic al creatorului de artă: „Pe un creator poţi să-l împiedici să expună, dar să creeze nu poţi a-l împiedica”. A vorbit despre modul în care a conceput şi structurat expoziţia sa, despre diferenţele dintre grafică şi pictură şi a subliniat eforturile desfăşurate, timp de trei ani, în elaborare albumului de artă al celor 40 de artişti plastici braşoveni, pe care-l considerată „o mare realizare a Asociaţiei Artiştilor Plastici braşoveni”. În încheiere, Gheorghe Oprea Holbavianu a spus: „Mă bucur, nu numai pentru faptul că am găsit aici un spaţiu expoziţional şi am fost invitat să expun, mă bucur, în primul rând, ca artist plastic, pentru că aceste lucrări de artă nu le-am făcut pentru mine, pentru familia mea, pentru prieteni, ci pentru toţi cei ce iubesc arta. Toate aceste lucrări sunt născute din sufletul meu şi îmi sunt dragi. Mă bucură când pot să ies în faţa oamenilor pentru a le înveseli sufletul cu lucrările mele”.
Cel de-al doilea subiect l-a constituit volumul „Lumini în cascada timpului - Antologie”, coordonat de prof. Viorica Popescu, apărut la Editura Transilvania Expres, din Braşov, în luna aprilie a anului 2014. Cartea a apărut sub egida Ligii Scriitorilor - Filiala Braşov, în rândurile cărei activează peste 30 de membri din cinci judeţe: Braşov, Buzău, Covasna, Bacău, Prahova, din care 26 sunt prezenţi în recenta antologie. În actualul articol reproduc câteva opinii exprimate în legătură cu această antologie a scriitorilor braşoveni, prima editată de Liga Scriitorilor - Filiala Braşov, „dar a şaptea - după cum ne spune Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor Români - care apare sub egida acestei organizaţii”, al cărui scop „este de a reuni autori, indiferent de vârstă, tematică, gen literar, stil şi a-i promova, făcând cunoscută astfel lumina gândirii acestora atât confraţilor, dar mai ales cititorilor”. Despre scopul antologiei, dar şi calitatea şi valoarea Ligii braşovene, ne vorbeşte şi coordonatoarea volumului în discursul privind contribuţia fiecăruia dintre membrii săi la lumina din „Lumini în cascada timpului”: „Cartea înlesneşte o mai bună cunoaştere şi o corectă apreciere a fiecărui membru al Ligii, din cei 26 prezenţi, având sub observaţie volumele publicate, aprecieri critice şi, mai ales, textele explicative din opera fiecăruia, cu nuanţele personale ale perceperii lumii transfigurate literar, cu noi perspective de interpretare asupra realităţii trăite, asupra relaţiilor cu semenii şi cu noi înşine. Impresionează în scriitura fiecăruia profunzimea sensibilităţii, bogăţiei stărilor sufleteşti, eleganţa exprimării şi varietatea ritmurilor de vibraţie literară - de la folclor la pastişă (eminesciană - cu precădere), până la structuri prozodice moderne, ca o relaţie armonică între tradiţie şi inovaţie. Este şi asta o ilustrare a faptului că Liga Scriitorilor Braşov şi această primă antologie a sa şi-a dobândit valoarea prin oamenii săi şi operele lor. Mai ales prin cei din generaţia tânără, multiplu premiaţi prin operele lor: Carmen Tania Grigore, Mihaiela Aionesei, Mirela Bălan, dar şi mai vârstnicii - Mariana Popa, Niculina Apostol, Grigore Stelian, George Echim, Viorica Popescu, Eugen Moga, Maria Mânzală ş.a.. Antologia „Lumini în cascada timpului” mai are şi meritul de a evidenţia noi valori - oameni şi opere - brodate cu un suflu nou de transfigurare metaforică a unor preocupări, idei, talente în domenii ca: poezia cu formă fixă - de inovaţie - Constantin Bihara - glossine, la tradiţionalele haiku, tanka sau taganka, sau chiar poeme într-un vers - Mariana Popa, ori poemul-alegorie la Nicolae Paraschiv. Domeniile grafică, pictură şi fotografii sunt strălucit reprezentate de Gheorghe Oprea Holbavianu şi Eugen Moga (prin fiica domniei sale, Daniela Moga - n.n.), printr-o fericită împletire între literatură şi artă vizuală. Cu „ferestre” chiar în ilustrarea acestei antologii!”
Viorica Popescu a ţinut a-mi atrage atenţia asupra poetei Mihaela Aionesei din... Târgu-Secuiesc, judeţul Covasna, situată în rândul autorilor tineri ai Antologiei, dar şi autoare a două volume de poeme; „Cerşetori de stele” şi „Anotimp (i)legal - lumina”. Mihaela Aionesei este o lumină care străluceşte tot mai puternic, multiplu premiată şi evidenţiată, în cursul anilor 2012-2013, la Concursul Naţional „Neliniştea Mării” de la Constanţa, „Concursul internaţional Starpress” şi alte concursuri de poezie, Viorica Popescu subliniind faptul că poeta „cultivă o metaforă multiplă, sintagme metaforice care să o exprime, să-i slujească eu-lui său profund, sensibil, responsabil, integrat vieţii într-un florilegiu de trăiri de alb strălucitor la mov bacovian”. Am ales din antologie poezia „Dezleagă-mă primăvară”: De harul iubirii depline / Şi lasă-mi câinii tristeţii să umble liberi / mi-ai încolţit zăpezile / Şi toamne ruginii ai dat deoparte / Şoptit mi-ai spus să adun în crez / flori cireşii să pot sorbi / cândva / în ierni pustii / licoarea sfântă / a fructelor răscoapte / Şi-acum nu vii... / să întorc brazde verzi înapoi înghit amiezi / cu fluturi goi şi triluri de piţigoi / pradă mugurilor şi mut de lumină hohotul / ca o pasăre sălbatecă prea mică / să cuprindă crângurile tale toate / dezleagă-mă, dezleagă-mă de tine, fată / Şi tot ce s-a surpat de-atâţia ghioceii târzii / zidească-se în noapte / sau ducă-se, ducă-se pe pustii. În mod sigur despre această poetă vom mai auzi şi vom mai scrie!
Apreciind poezia şi proza, cuprinse în paginile volumului, Alexandru Florin Ţene, membru corespondent al Academiei Române, spunea: „Antologia cuprinde în marea ei majoritate poezii despre care pot spune că sunt nu numai muzică şi nici numai o suită de imagini. Poeziile acestor poeţi nu sunt nicio simplă suită muzicală de gânduri. Aceste poezii sunt o suită muzicală de gânduri emoţionale. Şi proza este construită pe emoţia exprimată în diferite forme, la fel ca în poezii. Prin comparaţie, cursul râului poate căpăta un număr nelimitat de forme. Izvorul este întotdeauna unul singur: ceva ce seamănă cu lacrima”.
Prozatorul, dramaturgul şi poetul braşovean Ioan Popescu Topolog, pornind de la faptul că în această antologie avem şi meşteşug şi talent, spre care tinde orice condeier care bate la poarta unităţii esteticului, sesizează faptul că acestea două le găsim la fiecare autor: „Excelentă este, de pildă, adaptarea făcută de Constantin Bihara după Vasile Voiculescu (O, brad frumos) pe motivul - universal, al bradului - cosciug, devenit celebru în romantismul timpuriu, al cimitirelor şi ruinelor, ca să dau doar acest exemplu de performanţă literară, ce-o aflăm în antologia de faţă. S-ar putea spune că aici, în această adaptare, modelul a fost cel care a ridicat ştacheta. Sigur modelul obligă, dar şi cel ce face adaptarea trebuie să aibă stofă... Evident că nu-i subestimez pe ceilalţi, dimpotrivă. Ceilalţi se remarcă tocmai prin compunerile strict originale, fie în versuri, fie în proză...”.
Fiecare dintre opiniile exprimate au fost însoţite de recitările autorilor, din poezia proprie, comentarii, muzică instrumentală sau vocală, flori... Trecerea la prezentarea volumului „Stropi de iubire” al poetului Nicolae Paraschiv s-a făcut firesc, dând senzaţia că „stropii” fac parte din aceiaşi „cascadă a timpului”, că un volum se contopeşte în celălalt. Dar, despre aceasta în ediţia noastră viitoare.

Aparut in :