Un dascăl implicat în viaţa cetăţii

In memoriam. Elena Boricean (1951 - 2018)

A trecut la cele veşnice distinsa dăscăliţă Elena (Nuţi) Boricean, născută Popica, învăţător, profesor învăţământ primar şi de psihologie-logopedie, născută în 13 iunie 1951, în oraşul Întorsura-Buzăului, judeţul Covasna. După absolvirea Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Zaharia”, din oraşul natal, a urmat cursurile Liceului Pedagogic „Gheorghe Şincai”, din Blaj, şi ale Facultăţii de Psihologie din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”, din Sibiu. A activat 44 de ani în învăţământ, la următoarele şcoli: Şcoala Nr. 2 Sita-Buzăului şi Şcoala Nr. 2 Întorsura-Buzăului (1971-1977), Şcoala „Varadi Jozsef” Sfântu-Gheorghe (1977-1993), Şcoala Specială Sfântu-Gheorghe (2011-2012 - profesor logoped), Casa Corpului Didactic „Csutak Vilmos” Sfântu-Gheorghe (2011-2014, profesor metodist, cu normă redusă).
Timp de 18 ani, în perioada 1993-2011, a fost inspector şcolar pentru învăţământ primar şi alternative educaţionale, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna. Pe lângă activitatea la clasă, a îndeplinit diverse responsabilităţi, cum ar fi: responsabil al comisiei metodice a învăţătorilor şi al cercului pedagogic - municipiul şi zona Sfântu-Gheorghe; metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna şi al Casei Corpului Didactic, formator de cadre didactice şi expert formator şi de monitorizare şi evaluare în diferite proiecte. În întâlnirile profesionale, obişnuia să afirme că obiectivul său principal ca dascăl a fost „întotdeauna acela de a asigura elevilor o instruire şi educaţie de calitate” şi să le fie acestora partener şi suport în învăţare. În acelaşi timp, s-a luptat cu toate puterile, şi a reuşit, în ciuda tuturor greutăţilor şi a piedicilor întâmpinate, să menţină învăţământul în limba română în judeţul Covasna. A fost o promotoare consecventă a noului în învăţământ, fiind cea care a iniţiat şi implementat alternativele educaţionale, ca modalitate de ridicare a calităţii actului educaţional, judeţul Covasna fiind printre primele judeţe din Ţară care au beneficiat de alternativa step by step.
În calitate de inspector pentru învăţământul primar, a urmărit realizarea unor obiective care să conducă la ridicarea calităţii învăţământului primar covăsnean: îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale colectivului de învăţători din judeţ şi a competenţelor de bază ale elevilor; creşterea prestigiului învăţătorilor de la clasele cu predare în limba română, în cadrul comunităţilor şcolare locale, judeţene şi naţionale; schimbarea mentalităţii cadrelor didactice privind relaţiile democratice în clasa de elevi şi relaţionarea cu familiile acestora. Cu bune rezultate a coordonat şi monitorizat practica pedagogică şi comisiile de examinare a competenţelor elevilor din clasele cu profil pedagogic din judeţ şi s-a implicat cu dragoste în sprijinirea cadrelor didactice debutante pentru a le asigura un parcurs eficient în carieră.
În exercitarea activităţi de conducere-îndrumare şi control în domeniul învăţământului primar şi al alternativelor educaţionale, a fost membru în diferite comisii şi consilii la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean, cum ar fi: responsabilul programelor „Alternative educaţionale”, „A doua şansă” învăţământ primar, „Învăţământ rural”. A implicat cadrele didactice în proiecte îndrăzneţe, pragmatice şi eficiente, precum: elaborarea de reviste de specialitate şi caiete de lucru pentru elevi; organizarea cercurilor pedagogice ale învăţătorilor împreună cu profesorii de religie ortodoxă din şcoli pe teme de interes comun; derularea unor activităţi de promovare a tradiţiilor şi culturii româneşti din judeţ (ex: Valea-Mare, Dobârlau, Lădăuţi ş.a); organizarea de schimburi de experienţă între învăţătorii din cele cinci zone ale judeţului Covasna, precum şi cu învăţătorii din judeţul Harghita; participarea cu învăţătorii din judeţ la simpozioane naţionale, unde a prezentat realizările actuale ale învăţătorilor covăsneni, şi cele din perioada interbelică; iniţierea şi organizarea Simpozionului învăţătorilor din judeţ cu tema „Învăţătorul şi reforma”.
Unele din proiectele iniţiate de inspectoarea Elena Boricean continuă şi în prezent, fiind apreciate unanim de către învăţătorii din judeţul Covasna. În acest sens, se remarcă tabăra de perfecţionare a învăţătorilor din judeţul Covasna şi concursul judeţean interdisciplinar al echipajelor claselor a IV-a. La întâlnirile profesionale obişnuia să afirme: „Învăţătorii sunt cei care aprind flacăra cunoaşterii şi bucuria emoţiei în sufletul elevului! Noi suntem învăţători pentru că aşa ne-am dorit şi nu oricine poate să facă acest lucru. Suntem mândrii că suntem învăţători”. Iubea, preţuia, sprijinea şi lupta pentru menţinerea şi afirmarea învăţământului primar în limba română din judeţul Covasna. A fost alături de colegii cu care a lucrat de-a lungul carierei sale, câştigându-şi stima şi respectul, de la învăţătorul stagiar şi până la inspectorul general şi conducerea Ministerului Învăţământului.
Ca metodist şi formator de cadre didactice, s-a preocupat, în mod deosebit, de activitatea de formare profesională personală şi a cadrelor didactice pe care le-a coordonat. Este autoarea mai multor articole, studii, publicaţii şi lucrări metodico-ştiinţifice, printre care: Culegere de exerciţii şi jocuri didactice pentru clasele I-IV; Rolul jocului didactic în dezvoltarea vorbirii elevilor; Dezvoltarea abilităţilor de gândire critică la elevii din ciclul primar; Monografie profesională - Învăţător-Institutor; Interculturalitatea la nivel preşcolar şi primar (Caiet metodic); revistele Învăţământul primar covăsnean (iniţiator şi coordonator), Judeţul Covasna - în sprijinul învăţătorilor din clasa a III-a (capitolul IV) şi Dialog Didactic etc..
A publicat numeroase articole pe teme pedagogice şi de psihologie, dintre care: Învăţământul primar covăsnean între tradiţie şi reformă; Drepturile omului-informaţii şi sugestii pentru învăţători; Evaluarea rezultatelor şcolare; Învăţarea activă; Consideraţii privind procedeele de formare a deprinderilor de citire; Perspective didactice în clase cu predare simultane; Şcoala şi familia, un parteneriat necesar; Combaterea discriminării”; Strategii şi tehnici didactice inovative; Percepţia asupra schimbărilor în sistemul educaţional etc..
Fiind o adevărată româncă, animată de profunde sentimente patriotice, s-a implicat în organizarea Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, fiind membru fondator al acesteia.
O recunoaştere a întregii activităţi desfăşurate o reprezintă distincţiile primite, dintre care menţionăm: titlul de Învăţător evidenţiat acordat de Ministerul Învăţământului; medalia „MERITUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT în clasa I - pentru abnegaţia şi devotamentul puse în slujba învăţământului românesc”, acordată de preşedintele României, Ion Iliescu, în anul 2004; Diploma de excelenţă pentru întreaga activitate derulată în sprijinul învăţământului românesc, acordată de Asociaţia Pedagogilor Români, filiala judeţului Covasna. La primirea titlului de Cetăţean de onoare al comunităţii româneşti din Sfântu-Gheorghe, în anul 2016, cu modestia-i recunoscută, a declarat: „Mă bucur că am reuşit să ajut comunitatea şi sper să reuşesc şi mai departe”.
Fire generoasă, optimistă şi veselă a iubit şi a fost iubită de familie, iar după ieşirea la pensie, împreună cu soţul Liviu, s-a dedicat, cu trup şi suflet, creşterii şi educării celor trei nepoate, dăruite de familia fiului Cosmin şi nurorii Simona. Prin tot ceea ce a făcut pentru învăţământul românesc din judeţul Covasna, va rămâne mereu în amintirea comunităţii ca un om bun, dedicat şcolii şi oamenilor, un dascăl implicat în viaţa cetăţii, căruia îi datorăm respectul şi recunoştinţă cuvenită.

Categorie: