Un nou album despre judeţul Covasna, dar aceeaşi abordare învechită a istoriei românilor din zonă (IX)


Autor: 

dr. Ioan Lăcătuşu

Belin. Pe lângă Biserica Ortodoxă veche, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, construită în anul 1776, în perioada interbelică în Belin s-a construit Biserica cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci” (finalizată în anul 1948, după ce a fost vandalizată, în perioada 1940-1944). În perioada interbelică, în Belin a funcţionat un activ cerc al Asociaţiunii ASTRA, care a desfăşurat o bogată activitate culturală. Dintre personalităţile locale, îl amintim pe învăţătorul Ioan Cichi- Ciuncan - autorul unor preţioase memorii din perioada prizonieratului din Siberia (1914-1920).
Racoşul de Sus. Biserica Ortodoxă cu hramul „Sfântul Nicolae”, sfinţită în anul 1937 de către Mitropolitul Nicolae Bălan, a fost distrusă în toamna anului 1940. Din cei 103 credincioşi români existenţi în localitate în anul 1850, au mai rămas doar 10 în anul 1941, iar în 2002 numai 6.
Căpeni. Biserica Ortodoxă „Sfântul Nicolae”, construită în anul 1712 - înconjurată de un mare cimitir care aminteşte de puternica obşte de odinioară - nu a fost niciodată greco-catolică. Biserica Ortodoxă construită în perioada interbelică a fost dărâmată în toamna anului 1940. Pe locul ei, în anul 1996, prin grija Ligii Cultural - Creştine „Andrei Şaguna” a fost ridicată o troiţă.
Aita-Medie. Biserica Ortodoxă „Sfântul Gheorghe”, construită în anul 1903, menţionată în lucrare, a fost înălţată pe locul celei vechi de lemn, consemnată în documente în anul 1820, pentru cei peste 200 de credincioşi români, comunitate drastic redusă în toamna anului 1941, la doar 8 membri.
Herculian. Ruina Bisericii Ortodoxe, construită în perioada interbelică şi dărâmată în toamna anului 1940, a fost conservată prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, în anul 1998. La recensământul din anul 2002, un număr de 411 persoane au declarat limba română ca limbă maternă, iar 150 au declarat că au naţionalitatea română.
Aita-Mare. Biserica Ortodoxă „Sfântul Gheorghe” a fost ridicată în anul 1937 (şi nu în 1903), în centrul localităţii şi nu „în locul celei vechi, la marginea de sud a localităţii”.

Biserica Ortodoxă veche „Sfântul Nicolae” (foto), construită în anul 1866, la intrarea în comună dinspre Belin, a fost recent restaurată. După apariţia, în anul 1863, a culegerii de folclor „Vadrozsak - Trandafirii sălbateci” , autorul său, Kriza Janos, a fost dat în judecată „pentru plagiat” de către folcloristul român Iulian Georgescu. În final, s-a ajuns la concluzia că nu era vorba despre un plagiat, adevăratul „vinovat” fiind interferenţele dintre folclorul românesc şi cel maghiar, interferenţe ce meritau a fi menţionate şi în prezentul album. În parcul din centrul localităţii, alături de monumentele dedicate revoluţiei de la 1848/1849 şi a celui al fiilor satului căzuţi în cele două războaie mondiale, în anul 2000 a fost refăcut monumentul dedicat jandarmilor Ioan Tatu şi Ioan Grindeanu, ostaşi „căzuţi pe altarul patriei”, în anul 1921. (va urma)

Categorie: