UN NOU STAT?


Şase întrebări pe adresa ministrului Vasile Blaga, cel care are parteneri „loiali şi extrem de corecţi” în rândul udemeriştilor pe care îi doreşte, de altfel, cu atâta ardoare, la guvernare
Autor: 

prof. Vasile Stancu

Întrebările legitime ale unui cetăţean român locuitor al aşa-zisului „ţinut secuiesc”, adresate domnului ministru al Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Vasile Blaga (foto), secretar general al Partidului Democrat Liberal:

  1. Ştie domnul Vasile Blaga că imnul, drapelul, stema, semnele de hotar - poarta secuiască -, semnul distinctiv pentru ţinut - SIC -, şi limba ofi cială reprezintă semnele de identifi care ale unui stat? A ajuns cumva această regiune un stat fără ştiinţa noastră?
  2. Ştie domnul Vasile Blaga că în cele trei judeţe, care ar constitui aşa-zisul „ţinut secuiesc”, românii reprezintă 36,04% din populaţia totală, conform recensământului ofi cial efectuat în anul 2002?
  3. 3) Ştie domnul Vasile Blaga că pe drapelul aşazisului „ţinut secuiesc” românii nu sunt reprezentaţi? Aceasta se datorează faptului că, în viitor, nu vor mai exista români în această regiune? Atunci nu ar fi mai bine ca, pentru perioada de tranziţie, ca ministru al Dezvoltării Regionale, domnia sa să aprobe şi denumirea regiunii de „ŢINUTUL ROMÂNESC ÎN CURS DE PURIFICARE ŞI SECUIZARE”?
  4. 4) Domnul Vasile Blaga, avizând arborarea drapelului secuiesc pe instituţiile Statului Român „din secuime”, a vorbit în numele Partidului Democrat Liberal, al cărui secretar general este, sau în numele său?
  5.  5) Ştie domnul Vasile Blaga diferenţa dintre simbolurile reprezentând o etnie şi cele reprezentând o comunitate urbană? De ce se împotriveşte, cu semeţie patriotică, domnul Vasile Blaga, arborării drapelului secuiesc în Parlamentul României? Nu este şi această instituţie românească la fel de românească ca cele „din secuime”? Sau aşa-zisul „ţinut secuiesc” nu mai este în România?
  6.  6) Cunoaşte domnul Vasile Blaga Legea 75/16 iulie 1994 privind arborarea drapelului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice româneşti şi Hotărârea nr. 1157/21 noiembrie 2001 privind aprobarea normelor privind arborarea drapelului României…? Dacă acestea lasă loc la interpretări tendenţioase, care ating suveranitatea Statului Român, pe propriul teritoriu, ca fost şi actual ministru al Guvernului României, răspunzător în domeniul afl at în discuţie, ca deputat în Parlamentul României, ca lider al unui însemnat partid politic românesc, ca unul care a depus jurământul de credinţă (potrivit art. 82, alin. 2, din Constituţia României) să apere „suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României”, ce iniţiative legislative a întreprins domnul Vasile Blaga pentru a elabora o nouă lege cu specifi caţii precise, care să excludă orice interpretare abuzivă şi de rea-credinţă, privind arborarea lângă drapelul României a unor simboluri nepermise de niciun stat suveran, unitar şi independent?

Categorie: