Un protocol considerat „strict secret”!

Colecţia 100 de cărţi pentru Marea Unire * 1918 - 2018:
BASARABIA IARĂŞI ŞI IARĂŞI

„Basarabia noastră este o ţară românească tocmai ca şi celelalte ţări de peste Prut, locuite de fraţii noştri. (…) Noi socotim că mântuirea neamului nostru este numai în unirea tuturor fiilor noştri într-o singură ţară. Noi de la străini nu mai aşteptăm nimic, toată nădejdea ne-o punem în viaţa la un loc cu fraţii noştri români.” (Din Chemarea Comitetului Central al Studenţilor Români din Basarabia - ianuarie 1918)

„Nu avem două limbi şi două literaturi, ci numai una - aceeaşi cu cea de peste Prut. Aceasta să se ştie din capul locului, ca să nu vorbim degeaba!” (Alexei Mateevici)

În 23 august 1939 s-a semnat, la Moscova, Pactul de neagresiune sovieto-german. El era însoţit de un Protocol adiţional considerat ,,strict secret”.
Îl prezentăm cititorilor, tradus după faimosul document, descoperit după cel de Al Doilea Război Mondial, în arhivele vest-germane.
*
„Cu ocazia semnării Pactului de neagresiune dintre Reichul German şi URSS, Subsemnaţii - reprezentanţi ai celor două părţi - au discutat în cadrul unor convorbiri considerate strict confidenţiale, problema delimitării sferelor de influenţă în Europa de Est. Aceste convorbiri au condus la rezultatul consemnat mai jos:
1. În cazul unor schimbări teritoriale şi politice în regiunile ce aparţin Statelor Baltice (Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania), frontiera de nord a Lituaniei va constitui linia de despărţire a sferelor de interes ale Germaniei şi URSS. În legătură cu aceasta, interesul Lituaniei în zona Vilno este recunoscut de ambele părţi.
2. În cazul unor schimbări teritoriale şi politice în regiunile ce aparţin Statului Polonez, sferele de influenţă ale Germaniei şi URSS vor fi delimitate aproximativ pe linia râurilor Narev, Vistula şi Sam. Problema dacă ar fi de dorit, în interesul ambelor părţi, a păstrării independenţei Statului Polonez şi locul unde vor fi trasate frontierele unui asemenea stat, se va rezolva definitiv doar în cursul desfăşurării evenimentelor politice viitoare. În orice caz, ambele guverne vor soluţiona această problemă pe calea unei înţelegeri amicale.
3. În ce priveşte Europa de Sud-Est, partea sovietică insistă asupra interesului ei pentru Basarabia. Partea germană declară că manifestă o totală lipsă de interes faţă de acest teritoriu.
4. Protocolul acesta va fi păstrat, de către ambele părţi, în cel mai strict secret.
Moscova, 23 august 1939

Pentru Guvernul Reichului German, din împuternicirea Guvernului URSS
V. Ribbentrop
W. Molotov”

(Ilie Şandru, vol. „Basarabia iarăşi şi iarăşi…”, ediţia a II-a, în curs de apariţie la Editura „Vatra veche”, Târgu-Mureş, în colecţia ,,100 de cărţi pentru Marea Unire * 1918-2018”)

Categorie: