Viaţa cotidiană în micul „prinţipat Târgu-Secuiesc”

În micul prinţipat, dacă eşti bun prieten cu prinţul sau cu vătafii lui, nu trebuie să respecţi legea şi constituţia statului de drept. În ultimul timp, noi, muritorii de rând, dacă solicităm să fie respectate legea şi constituţia de către Domniile lor, devin nervoşi şi ameninţători, mai ales vătafii. Legea şi constituţia statului de drept numai noi, muritorii de rând, trebuie să le respectăm, Domniile lor nu?! Noi nu avem drepturi? Avem numai obligaţii?
Domnilor, chiar nu realizaţi nici acum că sunteţi înalţi funcţionari publici, că vă aflaţi la conducerea unor instituţii publice pe banii contribuabililor?! Ar trebui să fiţi adevăraţi paznici ai legalităţii în judeţul Covasna şi nu apărători ai ilegalităţii. În cazul nostru, este vorba despre legile fondului funciar, care nu au fost respectate de către Comisia locală Sânzieni. Pe baza Legii nr. 18/1991, noi am solicitat restabilirea dreptului de proprietate după străbunici şi unchiul mic, au solicitat şi alţii. Este interesant cum a respectat Comisia locală Sânzieni Legea nr. 18/1991 şi H.G. 131/1991. A restabilit dreptul de proprietate ilegal altor persoane, nu a fost respectat art. 13, alin. 1 din H.G. 131/1991: „Stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită. Când sunt mai mulţi moştenitori, cererea se poate face şi în comun, fiecare dintre ei semnândo”. A fost restabilit dreptul de proprietate următoarelor persoane ilegal: „Olah Szidonia soţie supravieţuitoare, Olah Bela jr. şi Lasanczy Anna şi Katalin”. Întrebarea mea? Olah Bela jr. cum a semnat cererea în 1991, dacă a decedat la data de 03.04.1976? Poate că în 1991 a înviat ca să semneze cererea?! Mortului i-a fost restabilit dreptul de proprietate.
Domnilor, au fost induse în eroare autorităţi publice ca: Prefectura, Comisia Judeţeană, Instanţa. Consider că instituţiile abilitate ale Statului de Drept Român trebuie să se sesizeze din oficiu în cercetarea acestor ilegalităţi comise în retrocedarea sau constituirea dreptului de proprietate prin fals de către comisia locală Sânzieni.
Domnilor, mie nu mi-e frică de nimic şi de nimeni în afară de Dumnezeu, dar dumneavoastră trebuie să vă fie, că aţi călcat în picioare legile şi Constituţia. (va urma)

Cu respect, Un nemustăcios maghiar inconciliabil,
Bidiga Iosif-Bela Lemnia, la 10.06.2013