Viaţa cotidiană în micul „prinţipat Târgu-Secuiesc” Episodul V

Pentru familia noastră, restabilirea dreptului de proprietate a fost făcută ori de Comisia Judeţeană, ori de Instanţă; Comisia Locală Sânzieni nu ne-a restabilit dreptul de proprietate deloc, numai a tergiversat.
Comisia Locală Sânzieni, în general a favorizat unele persoane şi a fabricat actele false pe bandă rulantă. Mama mea şi rudele mele, în anul 1991, au depus o cerere pentru restabilirea dreptului de proprietate după defuncţii: Pall Agustin (bunicul) şi Pall Berta (bunica). Cererea, ca întotdeauna, a fost respinsă de Comisia Locală Sânzieni. Hotărârea Comisiei Locale Sânzieni a fost contestată de mama mea şi rudele mele în instanţă. Printr-o sentinţă civilă pronunţată în data de 03.04.1992, s-a admis plângerea introdusă de către petiţionar; instanţa a restabilit legalitatea.
După decesul mamei mele, eu şi rudele mele, pe baza Legii nr. 169/1997, am depus o cerere la Comisia Locală Sânzieni, care a fost înregistrată sub nr. 1565/25.03.1998. Noi ne-am solicitat prin validare suplimentară a unui intravilan, fosta proprietate tabulară a bunicului meu, numitul Pall Agustin, şi a bunicii Pall Berta, care nu a fost inclusă în sentinţa civilă din data de 03.04.1992, atunci când instanţa a dispus retrocedarea de 9,00 ha teren.
Fiindcă nu am primit răspuns la cerere din partea Comisiei Locale Sânzieni, am depus, împreună cu ceilalţi moştenitori legali, din nou, două cereri cu numerele de înregistrare 2847/24.08.2010, respectiv 2306/17.05.2011, la Comisia Locală Sânzieni. Nu am primit răspuns nici la a doua cerere din partea Comisiei în termenul legal şi, prin urmare, am fost nevoit să mă apelez cu o petiţie către Prefectura Judeţului Covasna, înregistrată sub numărul 3715/19.03.2012. După intervenţia Prefecturii, în sfârşit am primit o înştiinţare.
Comisia Locală a solicitat identificarea intravilanului. Intravilanul a fost identificat de către domnul inginer Domuţ Ioan. Documentul a fost depus la Comisia Locală Sânzieni, dar acesta este un „document al tergiversării”.
Avem informaţii că, în perioada de după 2010, Comisia Locală Sânzieni a rezolvat alte cazuri asemănătoare conform unor dosare de retrocedare depuse în care Comisia nu a solicitat atâtea documente (de ex.: identificarea topografică a intravilanului). Se poate că membrii Comisiei Locale Sânzieni nu s-au trezit din amorţeală şi, din cauza somnului adânc, nu au învăţat art. 871 din Legea nr. 169/1997: „Fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi, de a împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate către persoanele îndreptăţite, constituie abuz în serviciu şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani”.
Aşa trăim noi, „fericiţii muritori”, în micul „prinţipat Târgu-Secuiesc” al anului 2013. Aşa păţeşti dacă nu eşti în adunătura prinţului sau măcar sluga prinţului şi a vătafilor lui. Noi nu acceptăm rolul de slugă. Nu vom fi niciodată slugi ale prinţului, vătafilor şi ai UDMR-ului, mergem pe calea legală, respectăm Constituţia şi instituţiile publice ale Statului de Drept Român.
Însă domnilor, ca om simplu şi muncitor, am şi eu o simplă curiozitate: autorităţile publice ale Statului de Drept Român, ca Parchetul şi Poliţia, ce fac în judeţul Covasna?
(va urma)
Cu respect, Un nemustăcios maghiar inconciliabil, Bidiga Iosif-Bela Lemnia, la 04.08.2013