Viaţa cotidiană în micul „prinţipat Târgu-Secuiesc” Episodul VI

În episodul IV am scris despre faptul că în anul 1992 instanţa a restabilit dreptul de proprietate după defuncţii Dr. Olah Bela (unchiul mic) şi Olah Lazar (străbunicul). După decesul mamei mele, în anul 1998, eu şi rudele mele, pe baza Legii nr. 169/1997, am depus o cerere la Comisia Locală Sânzieni, care a fost înregistrată sub nr. 1656/25.03.1998, în care ne-am solicitat diferenţa de teren agricol de 7,41 ha arabil şi 0,62 ha fâneaţă, după defunctul Dr. Olah Bela (unchiul mic) (vezi Facsimil 1). Nici până în prezent nu s-a luat nicio hotărâre oficială de retrocedare din partea Comisiei Locale Sânzieni. Această Comisie a favorizat unele rude colaterale ale soţiei lui Dr. Olah Bela, adică ale doamnei Olah Aurica (născută Szombathy), în detrimentul moştenitorilor legali.
Atragem atenţia autorităţilor locale Sânzieni că aceste rude colaterale nu pot fi puse în posesie cu terenuri după defunctul Dr. Olah Bela pe baza Legii nr. 18/1991, fiindcă printre altele ele nu au depus cerere de retrocedare în termenul legal (care este un termen de decădere), pe baza legilor nr. 18/1991 şi nr. 169/1997. Astfel, recomandăm Comisiei Locale Sânzieni să respecte legislaţia în vigoare, legile fondului funciar, Codul Civil şi Codul Familiei.
Rudele colaterale ale doamnei Olah Aurica (născută Szombathy) au depus cerere de retrocedare abia în anul 2000, cerere care a fost înregistrată sub nr. 149/01.03.2000 (vezi Facsimil 2). Interesant este că în anul 2001 a fost trimisă cererea la Prefectura Judeţului Covasna şi prin validare suplimentară, ilegal, au primit 7,14 ha teren agricol arabil. Cererea noastră înregistrată sub nr. 1656/25.03.1998 a dispărut „din orizontul de vedere” al Comisiei Locale Sânzieni. Probabil a căzut pradă intenţiei autorităţilor locale de a favoriza rudele colaterale ale doamnei Olah Aurica (soţiei unchiului mic, Dr. Olah Bela).
Suntem îndreptăţiţi să credem că autorităţile locale Sânzieni, până în prezent, au discriminat moştenitorii legali, favorizând unele persoane care au depus primele cereri de retrocedare după autorul Dr. Olah Bela abia în anul 2000 pe baza Legii nr. 1/2000 (Facsimil 2).
Domnilor, nu respectaţi legile Statului de Drept Român şi nici Constituţia României. În acest caz, art. 16 alin. 1: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări” (subl. mea).
Aşa trăim noi, „fericiţii muritori”, în micul „prinţipat Târgu-Secuiesc”. Suntem păcăliţi, batjocoriţi, înspăimântaţi şi discriminaţi de adunătura prinţului. Aici, dacă nu eşti sluga prinţului sau măcar a vătafilor lui, autorităţile te fură şi pe faţă şi pe dos.
Însă domnilor, ca om simplu şi muncitor, am şi eu o simplă curiozitate: autorităţile publice ale Statului de Drept Român, ca Parchetul şi Poliţia, ce fac în judeţul Covasna? (va urma)