Viaţa cotidiană în micul „prinţipat Târgu-Secuiesc” Episodul VII

În episodul VI am menţionat faptul că eu şi rudele mele, pe baza Legii nr. 169/1997, în cererea nr. 1656/25.03.1998, ne-am solicitat diferenţa de teren agricol de 7,41 ha arabil şi 0,62 ha fâneaţă, după defunctul Dr. Olah Bela (unchiul mic). Noi am aşteptat hotărârea oficială de retrocedare până în anul 2009.
Atunci, în 2009, am depus o petiţie la Comisia Locală Sânzieni, care a fost înregistrată sub nr. 917/05.03.2009. La data de 26.05.2009, am primit o înştiinţare din partea Comisiei Locale Sânzieni (vezi Facsimil 1).
Conform înştiinţării, cu emoţie am aşteptat şedinţa următoare a Comisiei Locale Sânzieni, cu gândul că, după 15 ani de batjocuri, solicitările noastre legale vor fi rezolvate. În zadar însă, pentru că nici până în prezent nu s-a luat nicio hotărâre oficială, lucru din care rezultă că organul respectiv, Comisia Locală Sânzieni, din 2009 încoace nu a mai ţinut nicio şedinţă. Întrebarea mea este dacă de atunci încoace funcţionarii publici cu pricina şi-au primit salariile?
Iată că se vede încă odată faptul că în micul „prinţipat Târgu-Secuiesc” nu sunt respectate legile şi Constituţia României, dar şi că, în ciuda acestui fapt, salariile de la Statul de Drept Român se acceptă, sunt foarte bune - nu-i aşa?!
La data de 08.10.2012, am depus la Prefectura Judeţului Covasna o petiţie care a fost înregistrată sub nr. 14275/08.10.2012. O delegaţie a Prefecturii s-a deplasat la Primăria Sânzieni şi, în urma celor constatate, a fost încheiat un proces-verbal în data de 02.11.2012.
A fost dat un termen Comisiei Locale Sânzieni (Facsimil 2). Deoarece termenul pentru un răspuns oficial a trecut de mult, Prefectura Covasna, la data de 15.01.2013, a revenit la adresa iniţială, cu nr. 14275/05.11.2012 (Facsimil 3). Din nou termenul legal pentru un răspuns oficial a trecut şi din nou Prefectura Covasna, la data de 15.03.2013, a revenit la adresa iniţială, cu nr. 14.275/05.11.2012 (Facsimil 4), care iarăşi a rămas fără răspuns. Domnilor, nu mă miră faptul că nu respectaţi legile, Constituţia Statului de Drept Român şi instituţia Statului de Drept Român numită Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna, dacă voi nu vă respectaţi nici propriul angajament pe care l-aţi semnat (Facsimil 1).
Domnule primar al comunei Sânzieni, să nu vă jucaţi cu focul! Ar fi bine dacă aţi pune mâna pe carte şi aţi citi legile şi Constituţia Statului de Drept Român, iar mai apoi le-aţi aplica şi în practică. Poate că ar fi mai bine şi pentru dumneavoastră dacă nu aţi mai fi executantul (vătaful) prinţului - nu credeţi? Şi atunci v-am spus chestiunile acestea când m-aţi oprit în centrul municipiului Sfântu-Gheorghe, dar dumneavoastră aţi preferat să faceţi o pregătire politică bolşevică, la care eu nu am fost disponibil. Vă mai amintiţi că la despărţire mi-aţi spus, cu un accent ameninţător, că „O să vă mulţumesc pentru tot ce mi-aţi făcut!”? Ce am făcut, domnule primar? Vă deranjează că eu şi rudele mele solicităm drepturile noastre legale, care sunt garantate de către Statul de Drept Român?! Aş vrea să cred că nu v-aţi gândit la o corecţie corporală, ca în Evul Mediu, aşa cum aţi procedat, de curând, chiar cu un văr de-al dumneavoastră, în sediul Primăriei, fapt despre care ProTV a relatat, spre deosebire de presa maghiară „liberă”, contactată întocmai şi la timp de prinţ. Eu şi rudele mele nu suntem dispuşi la aşa ceva. Noi de la început am pornit pe un drum legal, constituţional şi civilizat. Un lucru să fie clar, pe acest drum vom merge până la capăt!
Domnilor, toate aceste lucruri menţionate de mine certifică faptul că Statul de Drept Român nu are autoritate în micul „prinţipat Târgu- Secuiesc”. Aici, numai şi numai prinţul are autoritate.
Ca om simplu şi muncitor, am şi eu o simplă curiozitate: autorităţile publice ale Statului de Drept Român, acelea care se cred independente!, ca Parchetul şi Poliţia, ce fac în judeţul Covasna? (va urma) Un nemustăcios maghiar inconciliabil, Bidiga Iosif-Bela Lemnia, la 03.09.2013