Viaţa cotidiană în micul „prinţipat Târgu-Secuiesc” Episodul VIII

Instituţia care reprezintă Statul de Drept Român în judeţul Covasna este Prefectura. Activitatea unei prefecturi presupune, printre altele, controlarea legalităţii actelor emise de autorităţile judeţene şi locale. Prin urmare, din moment ce Prefectura judeţului Covasna a avertizat Comisia Locală Sânzieni de trei ori cu privire la respectarea legilor fondului funciar, care sunt legi ale Statului de Drept Român, votate de Parlamentul României, nu poţi să nu te întrebi ce urmăresc, de fapt, autorităţile locale din această comună?!
Aşadar, dacă nici ca urmare a avertismentelor Prefecturii aceştia nu vor să respecte legea, înseamnă că Sânzieniul nu mai este o comună din România, ci este un stat în stat! În cazul nostru, al meu şi al rudelor mele, Prefectura judeţului Covasna şi-a îndeplinit toate atribuţiile în vederea restabilirii legalităţii, fapt pentru care le mulţumim lucrătorilor acestei instituţii.
Dar, văzând faptul că putinţele Prefecturii s-au epuizat, ne-am adresat altor instituţii publice din judeţul Covasna ale Statului de Drept Român. Ştiţi care. Acelea care se cred independente! Printre altele, ne-am adresat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu- Secuiesc, în speranţa că sistemul judiciar al Statului de Drept Român funcţionează corect în judeţul Covasna, în spiritul legilor votate de Parlamentul României.
În temeiul Legii nr. 141/1996, am sesizat organul de urmărire penală prin plângerea depusă la data de 25.03.2013 la Parchetul Târgu-Secuiesc (vezi Facsimil 1). Conform art. I pct. 130 din Legea nr. 281/2003, urmărirea penală se efectuează de către procurori şi de către organele de cercetare penală, care sunt: organele de cercetare ale poliţiei judiciare şi organele de cercetare speciale. A fost întocmit dosarul nr. 551/P/2013, la data 10.05.2013 (Facsimil 2). Dosarul i-a fost repartizat domnului ins. pr. Moldoveanu Vasile.
La data de 13.05.2013, am fost chemat la Poliţia Târgu-Secuiesc, unde am dat o declaraţie şi am depus alte documente.
Conform art. I pct. 133 din Legea nr. 281/2003, procurorul supraveghează urmărirea penală: procurorii conduc şi controlează nemijlocit activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare şi a altor organe de cercetare speciale. Întrebăm: Acest articol este respectat în cazul nostru? Mai are el un rol activ în desfăşurarea cercetării? Făptuitorii au fost identificaţi? Au fost respectate legile? De exemplu: art. 87-1 din Legea nr. 169/1997 a fost aplicat?
Art. 87-1: „Fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi, de a împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate către persoanele îndreptăţite constituie abuz în serviciu şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani”.
După părerea mea şi a specialiştilor în Drept, sunt probe suficiente pentru aceasta, trebuie doar aplicate în judeţul Covasna legile Statului de Drept Român. Este posibil faptul că Dosarul Penal nr. 551/P/2013 s-a prăfuit fie la Poliţia Târgu-Secuiesc, fie la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Secuiesc. Întrebăm din nou: Pentru a se şterge praful de pe dosar trebuie să vină cineva de la Bucureşti? Vom cere ajutorul celor de acolo, dacă va fi necesar.
Ca om simplu şi muncitor, am şi eu o simplă curiozitate: autorităţile publice ale Statului de Drept Român, ca Parchetul şi Poliţia, ce fac în judeţul Covasna? Mai sunt independente? Aceste instituţii publice din judeţul Covasna mai au măcar o chestiune de onoare faţă de Statul de Drept Român?! Că de subordonare se vede treaba că au faţă de altcineva, de prinţ, de vătafi şi de formaţiunea lor ce urmăreşte pas cu pas destrămarea României, în primul rând prin enclavizarea judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş.
(va urma)
Un nemustăcios maghiar inconciliabil, Bidiga Iosif-Bela Lemnia, la 16.09.2013

Categorie: