ZILELE ANDREI ȘAGUNA - Ediția a XXIX-a, 24-29 iunie 2021

Academia Română
Centrul European de Studii
Covasna - Harghita Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei
Centrul Ecleziastic de Documentare
„Mitropolit Nicolae Colan”

Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”

Comunicat

În perioada 24-29 iunie a.c., cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei,în organizarea Ligii Cultural-Creștine „Andrei Șaguna”, a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC), a Centrului European de Studii Covasna-Harghita (CESCH) de sub egida Academiei Române, toate din municipiul Sfântu-Gheorghe, județul Covasna, și a Asociației „Ștefadina”, din București, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din municipiulTârgu-Mureș, județulMureș, al AcademieiRomâne, Centrul European de StudiiînProblemeEtnice din Bucureşti al AcademieiRomâne, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Sfântu-Gheorghe (MNCR), Asociația Literară „Cenaclul Buna Vestire”, din Miercurea-Ciuc, județul Harghita, șiAsociația „Voievozii Munților”, din comuna Vâlcele, județul Covasna, vor avea loc o serie de manifestări cultural-științifice în cadrul proiectului „Zilele Andrei Șaguna”, ediția a XXIX-a.
Programul va cuprinde evocări, colocvii, simpozioane, expoziții documentare, lansări și prezentări de carte, întâlniri cu autori de literatură din județele Covasna și Harghita, Nedeia Sânpetrului, manifestări la care vor participa peste 60 de oameni de știință și cultură: academicieni, cadre didactice universitare, cercetători, istorici, sociologi, etnografi, teologi, preoți, profesori, scriitori și alți intelectuali din București, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, Iași, Bacău, Brașov, Sibiu, Timișoara, Arad, Roman, Toplița, Gheorgheni, Covasna, Cerașu, Vama-Buzăului, Feldioara, Măieruș, Bod, Miercurea-Ciuc, Sfântu-Gheorghe și din SUA și Germania.
Manifestările vor începe joi, 24 iunie a.c., ora 9.00,prinparticiparea la Sfânta Liturghie Arhierească oficiată de PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, împreună cu un sobor de preoți și monahi cu ocazia hramului Mănăstirii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din comuna Valea-Mare, județul Covasna. În aceeași zi, începând cu ora 16.00, la statuia Sfântului Ierarh Andrei Şaguna din Sfântu-Gheorghe, la Biserica din Deal cu hramul „Sfântul Gheorghe” și laPrima Școală Românească din muncipiu, din cadrul Muzeului Carpaților Răsăriteni, vor avea loc următoarele manifestări:
- Slujba de pomenire a membrilor fondatori ai Ligii Cultural-Creștine „Andrei Șaguna” și ai celorlalte asociații culturale din Sfântu-Gheorghe, membre ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș; participă dl. Teodor Dobrean, președintele Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș;
- Evocarea „PersonalitateaSfântului ierarh Andrei Şaguna în paginile Telegrafului Român”;
- Conferința „Noi documente referitoare la salvarea de la încetarea activității școlii confesionale ortodoxe din Sfântu-Gheorghe (1867-1873)”.
Vineri, 25 iunie,începând cu ora 10.00, la Muzeul Spiritualității Românești de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu-Gheorghe - Paraclis Episcopal va avea loc deschiderea ciclului de manifestări cultural-științifice prin cuvântul de binecuvântare adresat participanților de PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, și cuvinte de salut din partea autorităților publice centrale și locale șia organizatorilor.
Programul va continua cu prezentareaproiectelor CESCH și CEDMNC privind informatizarea patrimoniului documentar și restaurarea fondului de carte veche și rară bisericească, cofinanțate de Secretariatul General al Guvernului României în anii 2019-2020 și realizate de SC Ștefadina Comserv SRL București, vernisarea expoziției „Europa Trianonului” organizată deCentrul European de StudiiînProblemeEtnice din Bucureşti al AcademieiRomâneși a expoziţiei „Icoane din patrimoniul Muzeului Spiritualităţii Româneşti” de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu-Gheorghe (secolele XVIII-XIX), restaurate cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului.
Va urma colocviul „Noi cercetări sociologice” - moderator prof. univ. dr. Radu Baltasiu, directorul Centrului European de StudiiînProblemeEtnice din Bucureşti.
Înaceeașizi, tot dfe la ora 10, la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” va avea loc întâlnirea de lucru a grupului de cercetători implicați în realizarea volumului „Românii din județele Covasna, Harghita și Mureș în memoria istorică. Compendiu”,coordonat de prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, directorul Centrului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu-Mureș, și vernisarea expozițiilor:
- „Publicații românești editate în perioada interbelică în fostele județe Ciuc, Odorhei și Treiscaune”, realizată în cadrul proiectului „Recuperarea și punerea în circuitul public a documentelor referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românilor din județele Covasna și Harghita”, proiect realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Serviciul Dezvoltare Comunitară;
- „Reviste românești de cultură din județele Covasna și Harghita”, expoziții realizate de Centrul European de Studii Covasna-Harghita.
Începând cu ora 15, la Hanul „Nufărul” dincomuna Reci,județul Covasna, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea savantului Nicolae Iorga, se va desfășura Simpozionul cu tema „Transilvania în opera marelui istoric Nicolae Iorga”, moderat de către prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului de Istorie al Academiei Române „George Barițiu” din Cluj-Napoca.
Cu această ocazie, vor fi prezentate, pe lângă comunicările susținute de cunoscuți istorici, buni cunoscători ai operei lui Nicolae Iorga, volume și CD-uri despre viața și activitatea istoricului, semnate sau îngrijite de Petre Țurlea, Ioan Oprișan, Liliana Oprescu, Ioan Lăcătușu ș.a..
Sâmbătă, 26 iunie, ora 9.00, la Hanul „Nufărul” din Reci va avea loc Colocviul Naţional al Grupului de Cercetare „I.I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei, ediția a XIII-a și înmânarea premiului „I.I. Russu”, ediţia 2021, următoarelor personalități:
1. Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, membru corespondent al Academiei Române - Laudatio prof. univ. dr. Cornel Sigmirean;
2. prof. univ.dr. Ion H. Ciobotaru, Iași - Laudatio dr. Anton Coșa;
3. Prof. univ.dr. Ioan Vlad, Brașov-LaudatioCiprianHugianu;
4. Dr. VioletaPopescu (n. Patrunjel), Milano -LaudatioIoanLăcătușu;
5. MihailGroza- Laudatio prof. IlieȘandru.
ÎncadrulColocviului, vor fi prezentaterezultatelecelormairecentecercetăriprivindistoria, culturașispiritualitatearomânilor din sud-estulTransilvanei, rezumateleunorlucrări de licență, masteratșidoctoratși aleunorstudiimonograficeavând ca tematicăproblematicadezbătutăîncadrulmanifestării.
Programul zilei va continua cu lansarea și prezentarea unui număr important de cărți și publicații, printre care:
- Școală, biserică, stat și națiune în istoria României. Omagiu profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei de 65 de ani, coordonatori Liviu Boar, Ioan Bolovan, Laura Stanciu, Cluj-Napoca, 2021;
- Profesioniștii noștri 29 - Profesorul, istoricul și publicistul Vasile Stancu la 75 de ani, coordonator Ioan Lăcătușu, Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2021;
- Profesioniștii noștri 30 - Forța localismului creator în scrierea istoriei - Ioan Vlad la 70 de ani, ediție îngrijită de dr. Ioan Lăcătușu și ing. Ciprian Hugianu, Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2021;
- Cruceaeroilorromâni de peMunteleCaraiman- istoric, restaurare, reabilitare, conservare,coord. dr. Codrin Dumitru Munteanu, coord. științific col. (rtr) prof. univ. dr.Ion Giurcă, EdituraCentruluiTehnic - Editorial al Armatei, București, 2021;
- Acta Carpatica nr. VII/2020- anuarul românilor din Sud-Estul Transilvaniei, redactor responsabil Ioan Lăcătușu, Editura „Eurocarpatica”, Sfântu-Gheorghe, 2021;
- Ștefadina… file de arhivă, nr. 1-2/2020, redactor responsabil Corneliu-Mihail Lungu, Mihai Nicolae, Editura „Ștefadina”, București, 2021.
Vor mai fi lansate și prezentate volume purtând semnătura unor importanți istorici și cercetători locali și din întreaga Țară, printre care: Zeno Milea, Alin Spânu, Cristi Pantelimon, Ovidiana Bulumac, Sabin Drăgulin, Nicolae Badea, Mihai Trifoi, Corina Bărăgan Sporea, Alina Ciorici Costache și alții.
Duminică, 27 iunie, orele 12.00, la Căminul Cultural din Vâlcele va avea loc Nedeia Sânpetrului - spectacol folcloric cu participarea unor formaţii și interpreți de muzică populară din judeţul Covasna şi împrejurimi,manifestare organizată împreună cu Asociația „Voievozii Munților”.
Marți, 29 iunie, orele 13.00, la Casa Memorială „Romulus Cioflec” din satul Araci, comuna Vâlcele, județul Covasna, din subordinea Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, din municipiul Sfântu-Gheorghe,va avea loc, sub genericul „La umbra nucului bătrân”,întâlnirea cu autori de literatură din județele Covasna și Harghita, manifestare organizată de Asociația Literară „Cenaclul Buna Vestire”, din municipiul Miercurea-Ciuc, condusă de poetul Ionel Simota.
Organizatorii adresează sincere mulțumiri Secretariatului General al Guvernului, prin Serviciul Dezvoltare Comunitară, Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, familiei Gheorghe și Geta Șimon de la Hanul „Nufărul” - Reci, conducerii Hotelului „Bradul” din orașul Covasna,precum și celorlalți parteneri, inclusiv partenerilor media, pentru contribuția adusă la organizarea și desfășurarea acestor manifestări cultural-științifice, devenite tradiționaleși apreciate de mediile științifice și culturale din Țară și străinătate.

Categorie: