dr. Constantin Secară (Bucureşti)

Instrumente muzicale tradiționale românești - un proiect de afirmare a identității culturii populare românești

La Sfântu-Gheorghe, județul Covasna, s-a desfășurat, în data de 18 septembrie 2021, un eveniment cultural cu totul remarcabil, cu titlul generic Instrumente muzicale tradiționale românești. Acest eveniment a fost organizat de Fundația „Mihai Viteazul”, în parteneriat cu Centrul European de Studii Covasna-Harghita, și s-a bucurat de sprijinul Guvernului României, prin Secretariatul General - Serviciul Dezvoltare Comunitară. Read more about Instrumente muzicale tradiționale românești - un proiect de afirmare a identității culturii populare românești

Categorie:

Învierea Domnului şi vremurile din urmă

„Întru’nceput era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul Dumnezeu era. Acesta era dintru’nceput la Dumnezeu; toate printr’Însul s’au făcut şi fără El nimic nu s’a făcut din ceea ce s’a făcut. Viaţă era într’Însul, şi viaţa era lumina oamenilor; şi lumina întru întuneric luminează şi întunericul nu a cuprins-o.”
(Evanghelia după Ioan 1, 1-5, traducere redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Clujului)

Câteva consideraţii teologice Read more about Învierea Domnului şi vremurile din urmă

Începutul Postului Mare. Tradiţii bisericeşti şi tradiţii populare

Motto: „Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greşelilor noastre, Hristoase Dumnezeule. Că ai binevoit a Te sui cu trupul pe Cruce, ca să mântuieşti din robia vrăjmaşului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceasta cu mulţumire strigăm Ţie: Toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuieşti lumea.”
(Troparul la Duminica întâi din Post, a Ortodoxiei) Read more about Începutul Postului Mare. Tradiţii bisericeşti şi tradiţii populare

Categorie:

Moşii, Dragobetele, Mărţişorul şi începutul Postului Mare. Datini şi credinţe bisericeşti şi lumeşti

Motto: „Cel ce prin adâncul înţelepciunii, cu iubirea de oameni, toate le chiverniseşti, şi ceea ce este de folos tuturor le dăruieşti; Unule, Ziditorule, fă odihnă, Doamne, sufletelor adormiţilor robilor Tăi; că spre Tine nădejdea şi-au pus, spre făcătorul şi ziditorul şi Dumnezeul nostru”
(Tropar la Sâmbăta Lăsatului sec de carne, Sâmbăta morţilor - Moşii de iarnă) Read more about Moşii, Dragobetele, Mărţişorul şi începutul Postului Mare. Datini şi credinţe bisericeşti şi lumeşti

Categorie:

Luna lui Făurar, câşlegile şi alte întâmplări din miez de iarnă

Motto: „Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. Veseleşte-te şi tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în braţe pe Izbăvitorul sufletelor noastre, Cel Ce ne-a dăruit nouă şi Învierea”
(Tropar la Praznicul Întâmpinării Domnului) Read more about Luna lui Făurar, câşlegile şi alte întâmplări din miez de iarnă

Categorie:

Slujbe arhiereşti în Episcopia Covasnei şi Harghitei

Motto: „În vremea aceea a venit la Iisus un învăţător de lege, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Dar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea? Iar el, răspunzând, a zis: «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuţi». Atunci Iisus i-a zis: Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei fi viu.”
(Pilda samarineanului milostiv, Luca 10, 25-28)
Read more about Slujbe arhiereşti în Episcopia Covasnei şi Harghitei

Categorie:

Pagini

Subscribe to dr. Constantin Secară (Bucureşti)