dr. Ioan Lăcătuşu (Sfântu-Gheorghe)

Cetăţeni de onoare ai comunităţii româneşti din Sfântu-Gheorghe, ediţia 2016

Comunicat de presă Conducerile asociaţiilor, ligilor şi fundaţiilor din judeţul Covasna, cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, membre ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, în fiecare an, începând cu 2003, de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, conferă Diploma de cetăţean de onoare al comunităţii româneşti din Sfântu-Gheorghe, unui număr de până la 10 persoane, „în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru întreaga activitate pusă în slujba binelui public”.

Categorie:

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş în slujba dăinuirii neamului românesc în Transilvania. 2005-2015

Împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş oferă prilejul de a face un bilanţ al activităţii desfăşurate, în acest prim deceniu de funcţionare a sa, de trece în revistă a puţinelor izbânzi, odată cu identificarea cauzelor numeroaselor neîmpliniri şi, pe această bază, de a stabili ceea ce trebuie făcut, în următorii ani, pentru realizarea obiectivelor stabilite la înfiinţarea Forumului. Read more about Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş în slujba dăinuirii neamului românesc în Transilvania. 2005-2015

Nicolae Teculescu (1921-1972) - medic balneolog şi poet

Unul din cei şase fraţi ai Episcopului Justinian Teculescu a fost şi Alexe Teculescu, născut la 12 mai 1884, în Voineşti-Covasna. Dând curs „comandamentelor vremii”, formulate de elita intelectualităţii româneşti ardelene, conform cărora tinerii români erau sfătuiţi să îmbrăţişeze paleta largă a îndeletnicirilor comerciale şi industriale, tânărul Alexe Teculescu a absolvit Şcoala Comercială din Braşov, devenind, în scurt timp, un întreprinzător şi prosper comerciant. Read more about Nicolae Teculescu (1921-1972) - medic balneolog şi poet

Categorie:

Un document referitor la activitatea medicului balneolog Nicolae Teculescu şi la contribuţia sa la înfiinţarea Secţiei de Balneologie a Spitalului Unificat din Covasna

În spiritul adevărului şi al dreptăţii:

Deoarece în urma redenumirii Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” din Covasna în „Teculescu - Benedek”, aprobată de Ministerul Sănătăţii la propunerea Asociaţiei Cultural-Creştine „Justinian Teculescu”, în presa locală de limbă maghiară au apărut confuzii, date inexacte despre pregătirea şi competenţa profesională a dr. Nicolae Teculescu şi despre contribuţia sa la înfiinţarea actualului Spital de Cardiologie, publicăm unul din numeroasele demersuri făcute de acesta pentru instituţionalizarea vindecării bolilor cardiovasculare în staţiunea Covasna.
Read more about Un document referitor la activitatea medicului balneolog Nicolae Teculescu şi la contribuţia sa la înfiinţarea Secţiei de Balneologie a Spitalului Unificat din Covasna

Categorie:

Noi mărturii despre prezenţa şi continuitatea românească în Arcul Intracarpatic: Românii din Covasna şi Harghita în hidronime şi toponime

La Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă” din Cluj-Napoca, în anul 2014, a apărut ediţia a II-a a lucrării Românii din Covasna şi Harghita în hidronime şi toponime, purtând semnătura profesorului sălăjan Ioan Tomole. Autorul, profesor de istorie din Zalău, cunoscut pentru preocupările sale de cercetare a trecutului, a realizat până în prezent mai multe studii şi analize de istorie, publicând 10 cărţi de specialitate.
Read more about Noi mărturii despre prezenţa şi continuitatea românească în Arcul Intracarpatic: Românii din Covasna şi Harghita în hidronime şi toponime

Categorie:

O nouă publicaţie despre „ţinutul secuiesc” cu vădit caracter antiromânesc

Continuând practica tipăririi unor publicaţii cu conţinut etnocentrist, nostalgic şi cu mesaj neorevizionist, administraţiile publice locale din judeţele Covasna şi Harghita, aflate perpetuu sub conducerea formaţiilor etnice maghiare, au editat, recent, o revistă intitulată „Szekelyfold, Ţinutul Secuiesc, Szeklerland”. Lucrarea, apărută în excelente condiţii grafice, în limbile maghiară, română şi engleză, prin conţinutul şi mesajul său, are un vădit conţinut discriminatoriu faţă de cetăţenii români de naţionalitate română din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.

Categorie:

Subscribe to dr. Ioan Lăcătuşu (Sfântu-Gheorghe)