dr. Ioan Lăcătuşu (Sfântu-Gheorghe)

Expoziţia fotodocumentară: Presa românească şi bilingvă din judeţele Ciuc, Odorhei şi Trei Scaune, din perioada interbelică

Una dintre priorităţile Centrului European de Studii Covasna-Harghita (CESCH), în anul 2020 o reprezintă proiectul Recuperarea şi punerea în circuitul public a documentelor referitoare la istoria, cultura şi spiritualitatea românilor din judeţele Covasna şi Harghita, prin care realizăm, printre altele, scanarea şi punerea în circuitul public, sub formă digitală, a publicaţiilor româneşti editate în perioada interbelică în fostele judeţe Ciuc, Odorhei şi Treiscaune, azi judeţele Covasna şi Harghita - efort cultural de recuperare a memoriei identitare naţionale, astfel încât aceasta să slujea Read more about Expoziţia fotodocumentară: Presa românească şi bilingvă din judeţele Ciuc, Odorhei şi Trei Scaune, din perioada interbelică

Categorie:

Opera Mitropolitului-cărturar Nicolae Colan, promovată de intelectuali de pe meleagurile sale natale

În data de 15 aprilie a.c., s-au împlinit 53 de ani de la trecerea la cele veşnice a Mitropolitului-cărturar Nicolae Colan, născut la data de 28 noiembrie 1893, în Araci, azi comuna Vâlcele, judeţul Covasna. Read more about Opera Mitropolitului-cărturar Nicolae Colan, promovată de intelectuali de pe meleagurile sale natale

Categorie:

Problematica Tratatului de la Trianon în mass-media maghiară

Împlinirea a 100 de ani de la semnarea Tratatului de Pace de la Trianon (4 iunie 1920) a prilejuit intensificarea unei campanii mediatice anti-Trianon, derulată în presa de limbă maghiară din Ungaria şi din Ţara noastră. Evenimentul de acum 100 de ani a fost „exploatat” de publicaţiile de expresie maghiară în scopul promovării punctului de vedere al istoriografiei maghiare faţă de acest important eveniment istoric. În anul 2005, dezbaterile pe această temă au fost stimulate de vizionarea filmului „Trianon”, al regizorului Koltay Gabor şi istoricului Raffay Erno. Read more about Problematica Tratatului de la Trianon în mass-media maghiară

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Izvoru-Mureşului sau „Mănăstirea Românilor de Pretutindeni”, 20 de ani de la sfinţire

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” este situată la poalele Muntelui Hăşmaşul Mare (locul de unde izvorăsc Mureşul şi Oltul), la o altitudine de 950 m, pe teritoriul localităţii Izvoru-Mureşului, pe şoseaua naţională Miercurea-Ciuc - Gheorgheni - Topliţa.
Read more about Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Izvoru-Mureşului sau „Mănăstirea Românilor de Pretutindeni”, 20 de ani de la sfinţire

Categorie:

230 de ani de la înălţarea Bisericii Ortodoxe vechi din Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna

Condiţiile de relief şi climă au oferit cadrul favorabil pentru locuire în oraşul „Sfântu” din cele mai vechi timpuri. Stau mărturie în acest sens numeroasele vestigii arheologice din epoca bronzului şi din evul mediu timpuriu, materialele arheologice descoperite din epoca dacică, monedele romane, dar şi aşezările de după retragerea aureliană. Prima atestare documentară a localităţii este anul 1332, sacerdos Sancto Georgio. Read more about 230 de ani de la înălţarea Bisericii Ortodoxe vechi din Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna

Categorie:

Dr. Ioan Ranca - istoricul românilor din fostele scaune secuieşti

Pe data de 19 februarie 2020, distinsul arhivist şi istoric Ioan Ranca (foto) a împlinit frumoasa vârstă de 88 de ani. În semn de respect şi preţuire pentru o viaţă dedicată instituţiei Arhivelor Naţionale şi studierii istoriei naţionale, redăm o sinteză a bogatei sale biografii ştiinţifice şi un text intitulat Haiducul STAN CRĂCIUN din BIXAD, preluat din teza sa de doctorat, publicată în anul 2000, la Editura Pax-historica, din Târgu-Mureş, cu titlul Românii din Secuime şi răscoala lui Horea.
Read more about Dr. Ioan Ranca - istoricul românilor din fostele scaune secuieşti

Categorie:

Cetăţeni de onoare ai comunităţii româneşti din Sfântu-Gheorghe, ediţia 2016

Comunicat de presă Conducerile asociaţiilor, ligilor şi fundaţiilor din judeţul Covasna, cu sediul în municipiul Sf. Gheorghe, membre ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, în fiecare an, începând cu 2003, de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, conferă Diploma de cetăţean de onoare al comunităţii româneşti din Sfântu-Gheorghe, unui număr de până la 10 persoane, „în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru întreaga activitate pusă în slujba binelui public”.

Categorie:

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş în slujba dăinuirii neamului românesc în Transilvania. 2005-2015

Împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş oferă prilejul de a face un bilanţ al activităţii desfăşurate, în acest prim deceniu de funcţionare a sa, de trece în revistă a puţinelor izbânzi, odată cu identificarea cauzelor numeroaselor neîmpliniri şi, pe această bază, de a stabili ceea ce trebuie făcut, în următorii ani, pentru realizarea obiectivelor stabilite la înfiinţarea Forumului. Read more about Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş în slujba dăinuirii neamului românesc în Transilvania. 2005-2015

Nicolae Teculescu (1921-1972) - medic balneolog şi poet

Unul din cei şase fraţi ai Episcopului Justinian Teculescu a fost şi Alexe Teculescu, născut la 12 mai 1884, în Voineşti-Covasna. Dând curs „comandamentelor vremii”, formulate de elita intelectualităţii româneşti ardelene, conform cărora tinerii români erau sfătuiţi să îmbrăţişeze paleta largă a îndeletnicirilor comerciale şi industriale, tânărul Alexe Teculescu a absolvit Şcoala Comercială din Braşov, devenind, în scurt timp, un întreprinzător şi prosper comerciant. Read more about Nicolae Teculescu (1921-1972) - medic balneolog şi poet

Categorie:

Un document referitor la activitatea medicului balneolog Nicolae Teculescu şi la contribuţia sa la înfiinţarea Secţiei de Balneologie a Spitalului Unificat din Covasna

În spiritul adevărului şi al dreptăţii:

Deoarece în urma redenumirii Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” din Covasna în „Teculescu - Benedek”, aprobată de Ministerul Sănătăţii la propunerea Asociaţiei Cultural-Creştine „Justinian Teculescu”, în presa locală de limbă maghiară au apărut confuzii, date inexacte despre pregătirea şi competenţa profesională a dr. Nicolae Teculescu şi despre contribuţia sa la înfiinţarea actualului Spital de Cardiologie, publicăm unul din numeroasele demersuri făcute de acesta pentru instituţionalizarea vindecării bolilor cardiovasculare în staţiunea Covasna.
Read more about Un document referitor la activitatea medicului balneolog Nicolae Teculescu şi la contribuţia sa la înfiinţarea Secţiei de Balneologie a Spitalului Unificat din Covasna

Categorie:

Pagini

Subscribe to dr. Ioan Lăcătuşu (Sfântu-Gheorghe)