dr. Ioan Lăcătuşu

Dăinuire românească în Arcul Intracarpatic. Provocări de ieri, de azi şi posibile mâine, ce îndeamnă la reflecţie

În seria „Pagini regăsite”, de această dată vom reda câteva pagini din cartea „Pitorescul României”, volumul III, capitolul Pe drumul apelor mari, lucrare apărută la Editura „Cartea Românească”, din Bucureşti, în perioada interbelică, purtând semnătura prof. I. Simionescu. În călătoria sa prin această parte din inima ţării, prof. I. Simionescu a fost însoţit de un prieten, foarte bun cunoscător al locurilor şi al oamenilor din curbura interioară a Carpaţilor. Read more about Dăinuire românească în Arcul Intracarpatic. Provocări de ieri, de azi şi posibile mâine, ce îndeamnă la reflecţie

Categorie:

Cetăţeni de onoare ai comunităţii româneşti din Sfântu-Gheorghe, ediţia 2012

Pe 23 aprilie 2012, de sărbătoarea Sfântului Gheorghe, la Muzeul Spiritualităţii Româneşti de la Catedrala Ortodoxă din reşedinţa judeţului Covasna, s-a desfăşurat cea de-a X-a ediţie a manifestării, prilejuită de zilele urbei, „Cetăţeni de Onoare ai Comunităţii Româneşti din Sfântu-Gheorghe - 2012”. Read more about Cetăţeni de onoare ai comunităţii româneşti din Sfântu-Gheorghe, ediţia 2012

Categorie:

Noi contribuţii privind cunoașterea unor realităţi basarabene din perioada interbelică oglindite în documentele și publicaţiile deţinute de Arhivele Naţionale Covasna (V)

IV. Foarte multe dintre documentele arhivelor covăsnene vizează domeniile educaţiei, învăţământului şi culturii. Problemele puse în faţa instituţiilor regionale sau judeţene priveau: reîntronarea disciplinei şi ordinei şcolare, strângerea de fonduri pentru edificarea unor monumente (Mihai Eminescu, Mihail Kogălniceanu, Gh. B. Read more about Noi contribuţii privind cunoașterea unor realităţi basarabene din perioada interbelică oglindite în documentele și publicaţiile deţinute de Arhivele Naţionale Covasna (V)

Categorie:

Noi contribuţii privind cunoașterea unor realităţi basarabene din perioada interbelică oglindite în documentele și publicaţiile deţinute de Arhivele Naţionale Covasna (III)

III. O serie de documente se referă la folosirea limbii oficiale în relaţiile dintre instituţiile publice, dobândirea naţionalităţii şi cetăţeniei române, schimbările de nume, consemnarea apartenenţei etnice a populaţiei, intonarea imnului naţional, arborarea drapelului naţional, jurământul faţă de rege şi legile ţării, desfăşurarea unor ceremonii cu ocazia aniversărilor unor zile naţionale sau ceremonii funebre. Dintre acestea am selecţionat, ca fiind interesante pentru cunoaşterea climatului convieţuirii interetnice, următoarele documente: Read more about Noi contribuţii privind cunoașterea unor realităţi basarabene din perioada interbelică oglindite în documentele și publicaţiile deţinute de Arhivele Naţionale Covasna (III)

Categorie:

Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei

O adevărată sărbătoare a credincioşilor ortodocşi din cele două judeţe, înscrisă cu cruce roşie în calendarul sufl etelor şi inimilor lor

Răsfoind filele presei locale, în „Cuvântul nou” din 14 ianuarie 1995, putem lectura cronica primei Adunări Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, articol din care redăm următorul pasaj: „O filă de istorie a bisericii strămoşeşti. Cu certitudine, joi, 12 ianuarie 1995, la Catedrala Episcopală din Miercurea-Ciuc s-a scris o filă de istorie - prima Adunare Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei. (...) În final se impune o concluzie: Dumnezeu ne-a dat Sfânta Episcopie. Read more about Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei

Categorie:

Noi contribuţii privind cunoașterea unor realităţi basarabene din perioada interbelică oglindite în documentele și publicaţiile deţinute de Arhivele Naţionale Covasna (II)

O mare parte a documentelor covăsnene, emise de instituţiile centrale ale Statului Român, se referă la statutul funcţionarilor publici, constând din: ordine circulare guvernamentale, corespondenţă, norme şi legi privind incompatibilităţile funcţionarilor publici, proiecte vizând statutul lor, pregătirea şi perfecţionarea acestora, modul de comportare cu publicul, cumulul de funcţii, controlul averilor, apeluri guvernamentale adresate conştiinţei lor profesionale etc.. Redăm dintre acestea următoarele: Read more about Noi contribuţii privind cunoașterea unor realităţi basarabene din perioada interbelică oglindite în documentele și publicaţiile deţinute de Arhivele Naţionale Covasna (II)

Categorie:

Noi contribuţii privind cunoașterea unor realităţi basarabene din perioada interbelică oglindite în documentele și publicaţiile deţinute de Arhivele Naţionale Covasna (I)

Participarea reprezentanţilor astrişti din Despărţământul Covasna- Harghita la simpozioanele internaţionale, organizate de Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi sub genericul „Românii din afara graniţelor Ţării”, s-a materializat în ediţiile precedente prin publicarea în volumele editate, care au reprezentat o finalizare şi valorificare a acestor manifestări ştiinţifice şi patriotice de succes, a cinci studii. Read more about Noi contribuţii privind cunoașterea unor realităţi basarabene din perioada interbelică oglindite în documentele și publicaţiile deţinute de Arhivele Naţionale Covasna (I)

Categorie:

Contribuţii documentare referitoare la păstoritul transhumant din sud-estul Transilvaniei practicat în Moldova şi Ţara Românească

„Citadela cea mai avansată a Europei în faţa stepei ponto-caspice”, cum numea Simion Mehedinţi Carpaţii Orientali, nu a împiedicat niciodată legăturile care au existat neîntrerupt între locuitorii de pe cele două versante. Mărturie a acestor contacte permanente o reprezintă evoluţia, de-a lungul timpului, a aceloraşi culturi arheologice atât în Moldova cât şi-n Transilvania, dovedind o evidentă unitate etno-culturală. Read more about Contribuţii documentare referitoare la păstoritul transhumant din sud-estul Transilvaniei practicat în Moldova şi Ţara Românească

Categorie:

A fi dascăl adevărat înseamnă pasiune pentru catedră și dragoste pentru tânăra generaţie

„Nicio purpură nu e mai nobilă şi nicio domnie nu e mai plină de putere decât a noastră, a educatorilor. Noi îndrumăm sufl etul poporului dintr-un veac în altul; a noastră este datoria de a veghea asupra învăţăturii şi gândurilor lui.”

Cu siguranţă, acest dicton, izvorât din mintea scriitorului german Gustav Freytag (1816-1895), a fost cel care i-a condus paşii, de-a lungul întregii vieţi şi îndelungatei şi rodnicei activităţi didactice, profesoarei Felicia Man (născută Bucur) (foto), din Topliţa, judeţul Harghita. Read more about A fi dascăl adevărat înseamnă pasiune pentru catedră și dragoste pentru tânăra generaţie

Categorie:

Contribuţii documentare privind activitatea Despărţământului ASTRA Treiscaune în perioada interbelică (II)

În acest an 2011, când se împlinesc 150 de la înfiinţarea Asociaţiunii, prin intermediul documentelor de arhivă, aflăm discursul referitor la rolul şi obiectivele ASTREI la împlinirea a 75 de ani de la înfiinţarea ei. „Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român” - ASTRA - împlineşte anul acesta (1936 - n.n.) 75 de ani de existenţă. Activitatea ei de trei sferturi de veac e cunoscută în toată România. Read more about Contribuţii documentare privind activitatea Despărţământului ASTRA Treiscaune în perioada interbelică (II)

Categorie:

Pagini

Subscribe to dr. Ioan Lăcătuşu