Ing. Aurel Sîntimbrean (Sântimbru

Ziua Roşiei Montane - 6 Februarie 2020

Roşia Montană este o aşezare frumoasă din Ţara Moţilor. Aici se află cel mai mare zăcământ auro-argentifer de la noi din Ţară. Vechimea mineritului, ocupaţie de bază a locuitorilor, se pierde în cenuşiul epocii fierului, continuând în perioadele istorice până în zilele noastre.
Read more about Ziua Roşiei Montane - 6 Februarie 2020

Categorie:

Contribuţia roşienilor pe drumul revoluţionar al făuririi României Mari

Roşia-Montană - nume de ţară sfânt! Este o aşezare frumoasă din Ţara Moţilor - Munţii Apuseni, situată în partea de NE a Munţilor Metaliferi, în apropierea oraşelor Abrud şi Câmpeni, vestită în Ţară şi Europa pentru cel mai mare zăcământ de aur şi argint, împreună cu însemnate cantităţi de metale rare (Ti, Mo, Va, Ga etc.) şi feldspat. Mineritul aurifer, ocupaţie tradiţională a locuitorilor, datează din preistorie cu dezvoltări diferite în perioadele istorice până în zilele noastre.
Read more about Contribuţia roşienilor pe drumul revoluţionar al făuririi României Mari

Mineritul aurifer particular din Munţii Metaliferi

România are două mari regiuni aurifere: Munţii Metaliferi şi Baia-Mare. Mai sunt şi alte câteva zone aurifere de mai mică importanţă. În acestea regiuni se deosebesc genetic două tipuri de zăcăminte: primare şi secundare.
Zăcămintele primare din Munţii Metaliferi sunt asociate magmatismului neogen care a generat roci eruptive cum sunt dacitul, andezitul, riolitul, în care sunt cantonate zăcămintele exclusiv aurifere şi polimetalice, reprezentate prin filoane, stokuri (volburi), zone de impregnaţie.
Read more about Mineritul aurifer particular din Munţii Metaliferi

Categorie:

Ovidiu Gritta, la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918

Ovidiu Gritta este descendent al familiei Mihăilă Gritta (1762-1837) din Roşia Montană, proprietarul minei aurifere „Gritta” din Muntele Cetate, de unde a extras 1.700 kg de aur, din care a zidit 7 (şapte) şcoli confesionale pentru moţi şi fiii acestora. Din sânul acestei familii vestite din Munţii Apuseni, s-au ridicat luptători pentru dreptate socială şi naţională, patrioţi şi oameni de cultură.
Read more about Ovidiu Gritta, la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918

Categorie:

CASA PAROHIALĂ GRECO-CATOLICĂ DIN ROŞIA MONTANĂ, UN MONUMENT ISTORIC

Simion Balint, un slujitor al Bisericii greco-catolice din Roşia Montană, s-a născut la 30 septembrie 1810, în Copand, un sat mic, curat românesc, aproape de Turda. După absolvirea Seminarului Teologic din Blaj în anul 1834, este numit capelan pe lângă preotul Zachei Golgoţ, după moartea căruia devine preot şi protopop în Parohia Roşia Montană. În 27 august 1834, se căsătoreşte cu Carolina, una din fetele preotului Zachei Golgoţ.
Read more about CASA PAROHIALĂ GRECO-CATOLICĂ DIN ROŞIA MONTANĂ, UN MONUMENT ISTORIC

Subscribe to Ing. Aurel Sîntimbrean (Sântimbru