județul Caraș-Severin)

Viața și activitatea juristului Gheorghe Novacovici

Readucerea în contemporaneitate a vieții și activității juristului Gheorghe Novacovici, a cărui viață scurtă de numai 29 de ani a constituit un exemplu pentru lupta desfășurată în vederea făuririi statului național, îmi este o datorie sfântă.

Categorie:

Învățătorul Emilian Novacoviciu și idealul unității naționale

Cucerirea independenței de stat a României a impulsionat cărturarii bănățeni, și nu numai, să-și unească forțele în vederea apărării drepturilor legitime ale românilor pe plan economic, social, politic și spiritual.

Categorie:

O filă din cărțile familiei Novacovici

Trecutul este singurul lucru pe care îl avem şi îl cunoaştem, dar este transformat de la o generaţie la alta. Cunoscându-ne istoria ne facem mai iubitori de om şi de viaţă, iar reîntoarcerea la istorie, la autentic este o datorie umană.
În casa de la Gârbovăţ, dăinuită în timp şi spaţiu vreme de două secole, printre lucrurile vechi am găsit cărţile prăfuite de vreme ale strămoşilor mei, iar răsfoindu-le am descoperit istoria familiei preoţeşti Novacovici. Această familie şi-a încrustat numele în grinda înnegrită de fum şi vreme din cuina casei la anul 1754.

Categorie:

Subscribe to județul Caraș-Severin)