județul Hunedoara

SCRISOARE DESCHISĂ

Către,
Academia Română
Președinte,Domnul academician prof.univ.dr.Ioan-Aurel Pop

MinisterulEducațieișiCercetării
Ministru,Domnul prof.univ.dr. SorinCâmpeanu

Parchetul de pelângăÎnaltaCurte de CasațieșiJustiție
Procuror General,DoamnaGabriela Scutea

Referitor:Ordin MEC 5991/2020 -Încălcări ale ConstituțieiRomânieișilegilorȚării?!

Motto: „Cum aratăastăzișcoala,vaarătamâineȚara”
(SpiruHaret, academician la vârsta de 41 de ani,ministru alInstrucțiuniiPublicetimp de 7 ani,dupăanul 1897) Read more about SCRISOARE DESCHISĂ

Categorie:

Subscribe to județul Hunedoara