Lucilia Dinescu

ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN de Nicolae Densuşianu

Volumul reconstituie, din texte manuscrise şi publicate, „Istoria Poporului Român” pe care Nicolae Densuşianu nu a apucat să o finalizeze. Deşi lacunară (despre Transilvania nu s-au păstrat decât două mici capitole), lucrarea se constituie într-o importantă operă de referinţă nu numai în domeniul restrâns al istoriei militare, ci chiar al istoriei naţionale, în genere.
Read more about ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN de Nicolae Densuşianu

Categorie:

ALTAR DE LIMBĂ

Vatra e altar de limbă
Şi de datini şi de slovă,
Transilvanie durută,
Dar ea este şi Moldovă.

Ţara Românească, iară,
Şi urcuşul înspre creste,
Vis rotit de primăvară,
Cu meleaguri de poveste.

Vatra este râu şi floare,
Curcubeul peste grindini.
Ea ne este sărbătoare
La români de pretutindeni.

Ştefan - dreptul ne priveşte
Pe când tulnicul cutează,
La hotar de-nţelepciune,
Ochiul Iancului, veghează.

Ea e binecuvântarea,
Ce ne-a dat-o Dumnezeu,
La răscruci de fum şi vânturi, Read more about ALTAR DE LIMBĂ

Categorie:

Subscribe to Lucilia Dinescu