Parohia Covasna

SAMARINEANUL MILOSTIV

Un învăţător de Lege venind la Bunul Dumnezeu,
Dorea stăruitor să afle cine-i aproapele său.
Mântuitorul îi explică pe înţelesul tuturor,
Rostind pilda minunată despre samarineanul îndurător.

Un om cobora pe cale de la Ierusalim la Ierihon,
De tâlhari fiind rănit, lăsându-l aproape mort.
Pe acel drum călătoreau un rabin şi un levit,
Văzându-l s-au cutremurat şi pe alături au trecut. Read more about SAMARINEANUL MILOSTIV

ARDEALUL

Ardeal, pământ râvnit de mulţi, cu văi frumoase şi cu munţi,
Ai stat cu pieptul de oţel în faţa vitregelor vremi.
Răzbaţi ca stâncă şi credinţă, liman ales spre biruinţă,
Înconjurat de-un foc nestins, cu care veşnic ai învins.

Te-au ocrotit murind străbunii, cântat-au fagii şi stejarii,
Doina bravilor ostaşi ce s-au jertfit prin Carpaţi.
Cu suflet cald şi iubitor, mereu senin şi primitor
Ne-nvăluieşti cuprins de nori, străjer din vârful codrilor. Read more about ARDEALUL

Subscribe to Parohia Covasna