Pr. Ioan Gavrilă

+) SFINŢII 40 DE MUCENICI DIN SEVASTIA

FORŢA COMUNIUNII MĂRTURISITOARE

+) SFINŢII 40 DE MUCENICI DIN SEVASTIA
FORŢA COMUNIUNII MĂRTURISITOARE
Cu toţii ne aducem aminte de minunata istorie a celor 40 de mucenici din Sevastia, care pentru mărturisirea lui Hristos, Domnul cel Înviat, au primit cununa muceniciei, în împărăţia Tatălui Ceresc, şi să ne fie nouă pildă de adevărată credinţă, pentru mântuirea sufletelor noastre.
Read more about +) SFINŢII 40 DE MUCENICI DIN SEVASTIA

Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi

Iubiţi fraţi creştini, ca în fiecare an, la 14 octombrie, Biserica Ortodoxă de pretutindeni prăznuieşte pe Cuvioasa Maică Parascheva. În chip deosebit ea este cinstită în Moldova, întrucât de mai bine de 350 de ani moaştele ei se găsesc la Iaşi, fiind izvor de binecuvântare şi însănătoşire duhovnicească şi trupească pentru toţi cei care o cheamă în rugăciune să fie mijlocitoare către Preamilostivul Dumnezeu. Read more about Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi

ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI

„Mântuieşte, Doamne, poporul Tău, şi binecuvântează moştenirea Ta. Biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celor potrivnici dăruieşte, şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.” (Troparul Înălţării)
„Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe credinciosul nostru popor, dăruindu-i lui biruinţă asupra potrivnicilor, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.”
(Condacul Înălţării Sfintei Cruci) Read more about ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI

NAȘTEREA MAICII DOMNULUI

Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul nostru Iisus Hristos cel Înviat, Maica Domnului este steaua care vesteşte răsăritul soarelui; prin Ea începe lucrarea mântuirii noastre. Ea este Femeia vestită în paradis, prin care Dumnezeu a coborât pe pământ, şi capul „şarpelui“ a fost zdrobit; prin Ea a răsărit adevărata bucurie pe pământ. Astăzi, cinstim naşterea Maicii Domnului, prima sărbătoare împărătească a anului bisericesc ce a început la data de 1 septembrie, după cum ultima sărbătoare împărătească este Adormirea Ei. Read more about NAȘTEREA MAICII DOMNULUI

TÅIEREA CAPULUI SF{NTULUI PROOROC IOAN BOTEZÅTORUL

DUHUL UCIGAŞ AL PLĂCERILOR LUMEŞTI ŞI AL SENZUALITĂŢII PROVOCATOARE

Domnul nostru Iisus Hristos, pentru marele şi durerosul praznic ce se pomeneşte în data de 29 august, am ales spre exemplu Omilia Sfântului Ioan Gură de Aur la Tăierea cinstitului Cap al Sfântului Ioan Botezătorul. Predica sa este o analiză a dezlănţuirii unui lanţ de patimi care a condus la această crimă oribilă - o ucidere multiplă în plan duhovnicesc, precum se va vedea -, urmată de un alt sacrilegiu nemaiauzit (capul Sfântului a fost aruncat într-un loc de ruşine). Read more about TÅIEREA CAPULUI SF{NTULUI PROOROC IOAN BOTEZÅTORUL

ADORMIREA MAICII DOMNULUI - O GOSPODINĂ ŞI O MISIONARĂ

„Marto, Marto, te sileşti şi te îngrijeşti de multe; dar un singur lucru trebuieşte” (Luca 10, 41-42) Read more about ADORMIREA MAICII DOMNULUI - O GOSPODINĂ ŞI O MISIONARĂ

SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI

„Schimbatu-Te-ai la faţă, în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea; strălucească şi nouă, păcătoşilor, lumina ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă Ţie!” (Tropar)
Read more about SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI

Părintele Iustin Pârvu a trecut la Domnul

Părintele Iustin nu ne-a părăsit, căci a mers la cer să ne gătească şi nouă loc, rugându-se de sus pentru noi

Părintele Iustin Pârvu (foto), stareţul Mănăstirii Petru Vodă din judeţul Neamţ, a fost înmormântat joi, 20 iunie 2013, slujba fiind oficiată de un sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu IPS Teofan, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, şi IPS Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, şi PS Longhin, Episcop de Bănceni. Read more about Părintele Iustin Pârvu a trecut la Domnul

Categorie:

Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul Iisus Hristos, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, în troparul lor, sunt prezentaţi ca cei mai de seamă dintre Apostolii Domnului şi ca învăţători ai lumii. Tocmai de aceea, atunci când sunt iconizaţi împreună, se indică faptul că ei sunt oameni ai propovăduirii. Că predica lor (subliniată prin pergamentul din mâna Sfântului Petru şi prin cartea din mâna Sfântului Pavel) a extins Biserica, esenţializată în clădirea din spatele lor. Propovăduirea adevărului şi slujirea Tainelor extinde Biserica. Read more about Sfinții Apostoli Petru și Pavel

SFÂNTA TREIME

„Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru?” (Psalm 76, 14-15) „Împărate al veacurilor şi Doamne cel mai înainte de veci, Făcătorule a toată făptura cea văzută şi cea nevăzută, Dumnezeule cel slăvit în Sfânta Treime, Căruia se închină tot genunchiul; al celor cereşti, al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. Read more about SFÂNTA TREIME

Pagini

Subscribe to Pr. Ioan Gavrilă