Pr. Ioan Gavrilă Parohia Chichiş

(+) Adormirea Maicii Domnului

15 august

„Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica vieţii, şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre.” Read more about (+) Adormirea Maicii Domnului

(+) SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI

„Schimbarea la faţă” a vieţii noastre - condiţie a fericirii

Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul nostru Iisus Hristos cel Înviat, se naşte o întrebare la această temă: de ce Domnul a găsit de cuviinţă să Se schimbe la faţă înaintea ucenicilor Săi şi să li Se arate în acea strălucire de lumină orbitoare, care Îl lumina ca o răsfrângere a slavei cereşti? Care este, de fapt, scopul Schimbării la Faţă?
Iată ce spune Condacul sărbătorii, pe care îl cântă Biserica Ortodoxă; ne dă răspunsul.
Read more about (+) SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI

(+) Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Despre educaţia copiilor

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul nostru Iisus cel Înviat, prăznuirea preaînţelepţilor şi de Dumnezeu propovăduitori apostoli Petru şi Pavel ne adună în această zi de 29 iunie, să preţuim bunăvoinţa şi evlavia acestor luminători ai creştinismului. De laudă este evlavia pe care o arătaţi şi frăţiile voastre, dar nu-i bucură aceasta într-atât pe cât îi bucură faptul de a ne face oameni mai buni şi cu minte şi de a păzi legea şi poruncile Domnului şi învăţăturile Sfinţilor Apostoli şi a Sfinţilor Părinţi ale Sfintei noastre Biserici.
Read more about (+) Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

(+) Sfânta Treime

9 iunie

Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul, aş dori să vă adresez o întrebare: De ce să-L lăudăm pe Dumnezeu într-o anume zi, în lunea Cincizecimii, când cântările praznicului Cincizecimii sunt manifestare a dragostei către Dumnezeul treimic şi fiecare zi e o laudă adusă acesteia? Sau de ce să vorbim despre Prea Sfânta Treime acum, după pogorârea Sfântului Duh?
Read more about (+) Sfânta Treime

(+) ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

(Ziua Eroilor) - 29 mai

„… Deci, Domnul, după ce a vorbit cu dânşii, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu…!” (Marcu 16, 19)
Read more about (+) ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

(+) BUNA VESTIRE

„Credinţa noastră nu este zadarnică”

25 martie
(+) BUNA VESTIRE
„Credinţa noastră nu este zadarnică”
„Astăzi este începătura mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac: Fiul lui Dumnezeu Fiu Fecioarei Se face şi Gavriil harul binevesteşte.”
Read more about (+) BUNA VESTIRE

DE CE POSTIM? DE CE SĂ IERTĂM? CARE NE E VOCAŢIA?

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul nostru Iisus Hristos cel Înviat, prin aceste cuvinte aş dori să pun la inima fiecăruia câteva seminţe duhovniceşti spre a ne întări în această perioadă de post în care vom intra începând din data de 3 martie şi până în 20 aprilie, timp de rugăciune şi pregătire pentru marele praznic al Învierii Mântuitorului. Însă, de unde voi începe? Poate că de la destin şi de la vocaţie, fiindcă de multe ori se spune că omul îşi caută destinul lui adevărat, şi Dumnezeu, vorbind omului, îi arată care-i este destinul. Read more about DE CE POSTIM? DE CE SĂ IERTĂM? CARE NE E VOCAŢIA?

Pagini

Subscribe to Pr. Ioan Gavrilă Parohia Chichiş