Pr. Ioan Gavrilă Parohia Chichiş

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

La templul din Ierusalim în zi de sărbătoare,
A strălucit Pruncul divin ca razele de soare,
Era adus de Maica Sa, Fecioara Maria,
Iar dreptul Simeon vedea-mplinită proorocia. Cu chipul blând şi glas duios cuprins de bucurie,
Bătrânul înţelept vestea a Fiului menire.
Primind cu braţe tremurânde, pe Ziditorul lumii,
Învăluit în rugăciune trăia apusul vieţii. Întâpinând Păstorul blând cu lacrimi de iubire,
S-a stins cu sufletul plângând de-atâta fericire.
Să oferim Domnului Sfânt fiinţa noastră-ntreagă,

(+) ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

2 februarie
„N-am venit să stric Legea, ci să împlinesc”, zice Domnul Hristos (Matei 5, 17). Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul nostru Iisus Hristos cel Înviat, numai pentru a înţelege temeinic aceste cuvinte se cade să ţinem seama de înţelesul pe care îl poate adopta verbul a împlini în limba română. Mi se spune: adu-mi o cană de apă. Aduc cana: împlinesc porunca. Sau alt exemplu: adu sapa din magazie. O aduc: împlinesc porunca. Dar a împlini mai poate avea şi sensul de a desăvârşi, a perfecţiona, a ridica la un nivel mai înalt, la un grad superior.

BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare)

6 ianuarie
Iubiţi fraţi creştini întru Domnul nostru Iisus Hristos, au trecut numai câteva zile de la Naşterea lui Iisus în staulul de la Betleem. Domnul nostru Iisus Hristos, în marea Lui smerenie, primeşte a Se naşte acolo ca un rob, într-un staul. Iată însă că „astăzi”, în ajunul marii sărbători a Botezului Domnului, Iisus Hristos, la 30 de ani împliniţi, vine pe malul Iordanului, în mijlocul unei mari mulţimi. Pe şesurile întinse ale Iordanului, mulţimi din toată Ţara sfântă erau cutremurate de glasul marelui botezător, Sfântul Ioan.

TĂIEREA ÎMPREJUR CEA DUPĂ TRUP A DOMNULUI

1 ianuarie
„Şi când s-au împlinit opt zile ca să-L taie împrejur, I-au pus numele Iisus…” (Luca 2, 21)

SFÂNTUL IERARH VASILE CEL MARE, ARHIEPISCOPUL CEZAREEI CAPADOCIEI

1 ianuarie
Sfântul Vasile cel Mare este sărbătorit în Biserica Ortodoxă pe 1 ianuarie şi pe 30 ianuarie, alături de Sfinţii Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. S-a născut în anul 330, în Capadocia, într-o familie numeroasă. A avut patru surori şi patru fraţi. Cinci din cei nouă au devenit sfinţi în calendarul Bisericii Ortodoxe, alături de părinţii lor, Vasilie, Emilia şi Macrina cea Bătrână, bunica Sfântului Vasile. Doi dintre fraţii săi au ajuns episcopi: Grigorie de Nyssa şi Petru II de Sebaste, iar sora sa, Sfânta Macrina cea Tânără, a ajuns un model de viaţă ascetică.

+) Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României

30 noiembrie
La data de 30 noiembrie, iubiţii mei, Sfânta noastră Biserică sărbătoreşte pomenirea Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat şi, mai presus de toate, Ocrotitorul Ţării noastre. Aşadar, Andrei este unul dintre cei 12 ucenici (Apostoli) ai lui Hristos. Tradiţia spune că după Înălţarea lui Hristos la Cer şi după Cincizecime, a propovăduit Evanghelia în Sciţia Minor (Dobrogea de astăzi) sau în Kolhida. Există şi mărturii scrise că a predicat în Bitinia şi Pontul Euxin, în Propontida, în Calcedon şi în Bizanţ, în Macedonia, în Tracia, în Tesalia şi în Grecia până la Herson.

+) Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei

6 decembrie
Cu toţii ne bucurăm - şi mici, şi mari - când auzim de Moş Nicolae, un nume popular răspândit în toată lumea. Bucuria pentru care el este aşteptat, e întărită de însăşi minunile pe care le-a făcut din dragostea şi mila faţă de semenii săi.
Aşadar, Sfântul Nicolae a fost făcător de minuni, adică a avut de la Dumnezeu darul de a face minuni. Care sunt minunile Sfântului Nicolae, puteţi să le vedeţi în sinaxarul său, care este foarte emoţionant. Cu toţii cunoaştem, mai mult sau mai puţin, aspecte din viaţa şi minunile Sfântului.

Pagini

Subscribe to Pr. Ioan Gavrilă Parohia Chichiş