Pr. Ioan Ovidiu Măciucă

ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

La templul din Ierusalim în zi de sărbătoare,
A strălucit Pruncul divin ca razele de soare,
Era adus de Maica Sa, Fecioara Maria,
Iar dreptul Simeon vedea-mplinită proorocia.

Cu chipul blând şi glas duios cuprins de bucurie,
Bătrânul înţelept vestea a Fiului menire.
Primind cu braţe tremurânde, pe Ziditorul lumii,
Învăluit în rugăciune trăia apusul vieţii. Read more about ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI

Categorie:

SAMARINEANUL MILOSTIV

Un învăţător de Lege venind la Bunul Dumnezeu,
Dorea stăruitor să afle cine-i aproapele său.
Mântuitorul îi explică pe înţelesul tuturor,
Rostind pilda minunată despre samarineanul îndurător.

Un om cobora pe cale de la Ierusalim la Ierihon,
De tâlhari fiind rănit, lăsându-l aproape mort.
Pe acel drum călătoreau un rabin şi un levit,
Văzându-l s-au cutremurat şi pe alături au trecut. Read more about SAMARINEANUL MILOSTIV

Mucenicii din Sevastia

Mucenicii din Sevastia

O cruntă vijelie şi-un negru destin,
Grăita-u peste veacuri din cupa cu venin.
Se-adorau zei magnifici, domneau regii păgâni,
Umbrind prin defăimare numele de creştin.

Sevastia cea mare-şi nega Ziditorul,
Cinstind mai mult făptura decât Ocrotitorul,
Iar printre reguli sumbre şi legi împărăteşti,
Se-ncununau prin sânge, mulţime de viteji. Read more about Mucenicii din Sevastia

ARDEALUL

Ardeal, pământ râvnit de mulţi, cu văi frumoase şi cu munţi,
Ai stat cu pieptul de oţel în faţa vitregelor vremi.
Răzbaţi ca stâncă şi credinţă, liman ales spre biruinţă,
Înconjurat de-un foc nestins, cu care veşnic ai învins.

Te-au ocrotit murind străbunii, cântat-au fagii şi stejarii,
Doina bravilor ostaşi ce s-au jertfit prin Carpaţi.
Cu suflet cald şi iubitor, mereu senin şi primitor
Ne-nvăluieşti cuprins de nori, străjer din vârful codrilor. Read more about ARDEALUL

Cuvioasa Parascheva

Comoară de mult preţ, vas ales al harului,
E Cuvioasa Parascheva, lauda Epivatului.
Din fragedă copilărie strălucind de bunătate,
Se ruga lui Dumnezeu cu multă evlavie.

Era pilda luminoasă şi fecioară înţeleaptă,
Ajutând pe cei săraci şi năpăstuiţi de soartă.
Luând haina împărătească a ascultării depline,
Având cugetul curat a intrat în mănăstire.

Cinstind candela credinţei, săvârşind faptele bune,
A purtat grijă de suflet tinzând spre desăvârşire.
Izvor de învăţătură şi model de rugăciune, Read more about Cuvioasa Parascheva

PESCUIREA MINUNATĂ

Lângă lacul cristalin al Ghenizaretului,
Venise Domnul Iisus, Împăratul veacurilor.
Pescarii şedeau pe ţărm întinzându-şi mrejele,
Obosiţi şi întristaţi de nereuşita lor.

Mântuitorul îi îndeamnă printre valuri să vâslească,
Anticipând noua minune şi dumnezeiasca taină.
Pescuind cu îndrăzneală, corăbiile se umplură,
Dând slavă lui Dumnezeu şi rugându-se cu râvnă.

Simon Petru Îl îndeamnă ca să plece de la ei,
Considerându-se păcătoşi şi nevrednici lucrători.
Părintele ceresc iradiind înțelepciune, Read more about PESCUIREA MINUNATĂ

SFÂNTA CRUCE

Cruce sfântă şi aleasă, stindardul Bisericii,
Cu puterea ta cea mare, ne-ntăreşti pe drumul vieţii,
Eşti creştinilor comoară, altar sacru, minunat,
Pe care Stăpânul lumii L-a sfinţit şi adorat.

Fiind scară către cer, semn strălucitor, puternic,
Pe om l-ai răscumpărat din noaptea cea grea a morţii.
Steag înconjurat de îngeri bucuria sfinţilor,
Ai deschis calea iertării, dând răsplată drepţilor.

Lângă scutul tău statornic, cei bolnavi sau păcătoşi,
Află binecuvântare, mângâiere şi ajutor. Read more about SFÂNTA CRUCE

Glasul Bisericii

Pe înălţimi strălucitoare, un străjer neobosit,
Stă de veghe şi triumfă cu glas tainic şi smerit.
E Biserica străbună ce ne cheamă permanent,
La izvoarele credinţei, ocrotiţi de Duhul Sfânt.

De la leagăn spre mormânt ne îndrumă şi îndemână,
Să păstrăm comoara sacră şi învăţătură dreaptă.
Tezaurul canoanelor şi dogmele ortodoxe,
Sunt podoaba creştinilor şi mărturisire vie.

Crezând în Sfânta Treime şi slăvind pe Dumnezeu,
Vom sfinţi candela vieţii, ocolind drumul cel rău.
Împletind dalbă cunună din firavele virtuţi, Read more about Glasul Bisericii

Maica Domnului

În grădina cea cu spini a neamului omenesc,
A răsărit albul crin cu parfum dumnezeiesc.
Scară lină către cer, chivot poleit cu nori,
Este Maica Domnului, rugătoare pentru noi.

Când solul trimis din cer, i-a vestit marea minune,
Cu smerenie curată rostea dulcea rugăciune.
Apă pură cristalină, a fost toată viaţa ei,
Model demn de vieţuire, cea mai sfântă-ntre femei.

Slăvită cu drag de îngeri, venerată pe pământ,
Fecioara cea Preacurată, L-a născut pe Fiul Sfânt.
Având-o mijlocitoare, cale către Dumnezeu, Read more about Maica Domnului

Maica Domnului

Pe bolta bisericii străluceşte-o mândră stea,
Este cea mai plină de har, Sfânta Fecioară Maria.
Maica Solului ceresc, nădejdea creştinilor,
Uneşte cerul cu pământul în curgerea veacurilor.

Cuvântul lui Dumnezeu chip omenesc a primit,
Din preacuratul său trup cu vrerea Duhului Sfânt.
Fiind lauda fecioarelor şi altar duhovnicesc,
Îngerii-o slăvesc în cor, oamenii o fericesc.

Bolnavilor e alinare, săracilor ocrotitoare,
Model demn de vieţuire, tuturor sprijinitoare.
Prin rugăciuni stăruitoare s-o preamărim cu dragoste, Read more about Maica Domnului

Pagini

Subscribe to Pr. Ioan Ovidiu Măciucă