prof. Corina Bărăgan Sporea

Spiritul medicului Nicolae Căliman reînvie Despărţământul ASTRA Codlea

Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român - ASTRA, reînviată din anul 1990, se reanimează şi în Ţara Bârsei. Înnourata Măgură a Codlei a fost înseninată duminică, 3 noiembrie 2013, prin reînfiinţarea Despărţământului ASTRA la Codlea, judeţul Braşov. Cu râvnă şi cu sentimentele restituirii valorilor culturale şi tradiţionale în urbea lor, codlenii strânşi în jurul Comitetului de Iniţiativă, al cărui suflet a fost Mircea Dragoş, au decis ca să se reînfiinţeze la Codlea Despărţământul ASTRA, constituit în anul 1926, de către dr.

Categorie:

Subscribe to prof. Corina Bărăgan Sporea