prof. univ. dr. Petre Ţurlea (Ploiești)

Catolicismul şi revizionismul maghiar*

Contribuţia Catolicismului la politica  revizionistă a Ungariei faţă de România  a marcat major Istoria Românilor între 
1918-1945. De aceea, asupra acestei contribuţii se impune o privire cât mai cuprinzătoare, îmbogăţită pe măsura noilor  descoperiri arhivistice. 
Read more about Catolicismul şi revizionismul maghiar*

Categorie:

UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA ÎN CORESPONDENŢA PRIMITĂ DE NICOLAE IORGA

Drumul Basarabiei spre Unirea cu România se reflectă major în corespondenţa primită de Nicolae Iorga, aflat la Iaşi din toamna lui 1916. Îi scriau oameni politici, prieteni, discipoli, anonimi - toţi considerându-l, aşa cum intrase în conştiinţa Poporului Român, „Apostol al Neamului”, cel care avea un rol foarte important în lupta pentru făurirea României Mari. Cum majoritatea scrisorilor pe care le primea istoricul le publica în ziarul său, „Neamul Românesc”, opinia publică românească era informată despre evoluţia lucrurilor în Basarabia, era pregătită pentru momentul Unirii. Read more about UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA ÎN CORESPONDENŢA PRIMITĂ DE NICOLAE IORGA

Categorie:

Subscribe to prof. univ. dr. Petre Ţurlea  (Ploiești)