ROMÂNIA

SFINŢII TREI IERARHI

Pe cerul Bisericii, mari luceferi stălucesc,
Cu parfumul vieţii lor pe Hristos mărturisec.
Sunt focare de lumină, izvoare duhovniceşti,
Apărătorii dreptei credinţe, mari dascăli dumnezeieşti.

În unitatea slujirii, crezul lor a fost iubirea,
Dreptatea şi bunătatea, ce-aduc lumii fericirea.
Prin muncă şi rugăciune, adorând pe Dumnezeu,
Trei păstori de suflete, ne-o călăuzi mereu. Read more about SFINŢII TREI IERARHI

Categorie:

BOTEZUL DOMNULUI

Pe malul râului Iordan, cu inimă smerită,
Un glas de tunet răsuna, chemând la pocăinţă.
Era Ioan, prorocul sfânt, vestind dreapta credinţă,
Şi pe Mesia aşteptând cu multă umilinţă.

Iisus Hristos spre ţărm sosea pentru-a primi botezul,
Iar Duhul Sfânt se arăta sublim ca porumbelul.
Un glas divin mărturisea a Domnului minune,
Apele mari mai lin curgeau, sfinţind străveche lume. Read more about BOTEZUL DOMNULUI

Categorie:

Naşterea Domnului

Din proorociile înalte, ce-s aşternute-n Sfânta Carte,
Răsare-o zi de bucurie, înveşmântată-n veşnicie,
E praznic mare, luminos, coboară Soarele Hristos,
Venind în lume, Prunc curat, cu chip senin, nevinovat.

O stea strălucitoare-n cer, tresare astăzi ca şi ieri,
Umbrind cu dulcea-i revărsare, pământu-ntreg, pe fiecare.
Se văd sosind din depărtare, cuprinşi de-o mistică chemare,
Trei crai străini, purtaţi de dor, spre leagănul izbăvitor. Read more about Naşterea Domnului

Categorie:

SFÂNTA MUCENIŢĂ FILOFTEIA

Iubitoarea de Dumnezeu, Muceniţa Filofteia,
A văzut lumina zilei în Târnovo, Bulgaria.
Încă din copilărie a deprins de la mama sa,
Iubirea de aproapele, postul şi milostenia.

Trecând la cele veşnice buna şi evlavioasa mamă,
A luat crucea suferinţei, rămânâd astfel orfană.
După o vreme tatăl său s-a căsătorit din nou,
Iar mama cea vitregă o asuprea foarte rău. Read more about SFÂNTA MUCENIŢĂ FILOFTEIA

Categorie:

PUTEREA RUGĂCIUNII

Maica firavelor lacrimi, ocrotitoarea tuturor,
Eşti dulcea rugăciune, izvorul virtuţilor.
În drumul spre mântuire este hrană inimilor,
Perete despărţitor în faţa necazurilor.

Convorbirea intimă a omului cu Dumnezeu,
E lucrarea îngerilor, nimicirea demonilor.
Farul luminos al minţii, înlătură deznădejdea,
Micşorează întristarea şi trimite liniştea. Read more about PUTEREA RUGĂCIUNII

Categorie:

UNIREA

O carte îşi deschide nepieritoarea filă,
Un Alexandru-Cuza, cu sceptrul strâns în mână,
Rosteşte peste veacuri nemuritorul crez
Ce va pătrunde falnic, sorbit de univers.

Din roşul purpuriu se naşte prima rază,
Ce se topeşte-n galbenul întinselor câmpii,
Zburând în mare taină spre zarea cea albastră
A gloriilor apuse la sânurile vremii.

Şi prin oglinda lumii o stâncă se zăreşte,
O mistică speranţă ce-n ani se adânceşte,
Unind ca-ntr-o cunună pe glia strămoşească:
Moldova şi Ardealul şi Ţara Românească. Read more about UNIREA

Categorie:

SFINŢII ÎNGERI

În atotînţelepciunea Sa, Dumnezeu a creat,
Fiinţe spirituale cu rostul de a-L lăuda.
Pe calea vieţii pământeşti ei sunt mereu sfătuitori,
Fiindu-le oamenilor cei mai fideli ocrotitori.

Primind de la Sfântul Botez un ager înger păzitor,
Şopteşte conştiinţei noastre împotriva vrăjmaşilor.
Transmite îndemnurile bune spre faptele folositoare,
Păzind grădina sufletului de cursele înşelătoare. Read more about SFINŢII ÎNGERI

Categorie:

SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE

Trăia în Tesalonic în vremea persecuţiilor,
Mucenicul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.
Domnind Maximilian, crudul împărat păgân,
Poruncise tuturor să-i distrugă pe creştini.

Ostaşul Domnului Hristos având rang de general,
Se declarase slujitor al cerescului Stăpân.
Eliberându-i pe sclavi, ajutând pe cei sărmani,
Fiind model de dăruire, cununa muceniciei a luat. Read more about SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE

Categorie:

CUVIOASA PARASCHEVA

Comoară de mult preţ, vas ales al harului,
E Cuvioasa Parascheva, lauda Epivatului.
Din fragedă copilărie strălucind de bunătate,
Se ruga lui Dumnezeu cu multă evlavie.

Era pilda luminoasă şi fecioară înţeleaptă,
Ajutând pe cei săraci şi năpăstuiţi de soartă.
Luând haina împărătească a ascultării depline,
Având cugetul curat a intrat în mănăstire. Read more about CUVIOASA PARASCHEVA

Categorie:

MAICA DOMNULUI

Pe bolta bisericii străluceşte-o mândră stea,
Este cea mai plină de har, Sfânta Fecioară Maria.
Maica Solului ceresc, nădejdea creştinilor,
Uneşte cerul cu pământul în curgerea veacurilor.

Cuvântul lui Dumnezeu chip omenesc a primit,
Din preacuratul său trup cu vrerea Duhului Sfânt.
Fiind lauda fecioarelor şi altar duhovnicesc,
Îngerii-o slăvesc în cor, oamenii o fericesc. Read more about MAICA DOMNULUI

Categorie:

Pagini

Subscribe to ROMÂNIA