ROMÂNIA

MAICA DOMNULUI

În grădina cea cu spini a neamului omenesc,
A răsărit albul crin cu parfum dumnezeiesc.
Scară lină către cer, chivot poleit cu nori,
Este Maica Domnului, rugătoare pentru noi.

Când solul trimis din cer, i-a vestit marea minune,
Cu smerenie curată rostea dulcea rugăciune.
Apă pură cristalină, a fost toată viaţa ei,
Model demn de vieţuire, cea mai sfântă-ntre femei. Read more about MAICA DOMNULUI

Categorie:

(†) Înălţarea Sfintei Cruci

14 septembrie

„Astăzi voiesc a-ţi aduce laudă Sfinţită Cruce,
Cântând cu cântare dulce: Bucură-te Sfântă Cruce!” Read more about (†) Înălţarea Sfintei Cruci

PUTEREA CRUCII

Mântuitorul Iisus Hristos, blândul Împărat al lumii,
S-a jertfit de bună voie pe altarul nemuririi.
Crucea-i semnul biruinţei, bucuria drepţilor,
Steagul sfânt de izbăvire pentru omul credincios.

Pe drumul greu şi strâmt al vieţii pământeşti,
Mereu zdrobiţi de griji, nevoi, ispite.
Privind la jertfa lui Hristos din depărtate zări,
O linişte deplină în suflet se aşterne. Read more about PUTEREA CRUCII

Categorie:

(+) Schimbarea la Faţă a Domnului

6 august

Sfintele noastre sărbători creştine au un singur şi mare scop: acela de a ne apropia de Dumnezeu, de a ne determina la săvârşirea binelui.
Read more about (+) Schimbarea la Faţă a Domnului

SCHIMBAREA LA FAŢĂ

Pe creasta muntelui Tabor, într-o mirifică lumină,
A strălucit Blândul Păstor, schimbându-şi faţa Sa divină.
Domnea o linişte deplină, iar vântul adiind uşor,
Mărturisea cu vocea-i lină, minunea sfântă tuturor.

Un glas ceresc străpunse zarea şi marea îndoielilor,
Adeverind dumnezeirea ilustrului Mântuitor.
De-o puritate cristalină era cuprins veşmântul Său,
În timp ce ruga Sa fiebinte trecuse dincolo de nori. Read more about SCHIMBAREA LA FAŢĂ

(+) Adormirea Maicii Domnului

15 august

„Bucură-te cea plină de dar, care întru adormirea ta, nu ne laşi pe noi!” Read more about (+) Adormirea Maicii Domnului

(†) Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

29 august

Sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este o zi de post, de întristare şi de pocăinţă. În această zi nu se face nicio dezlegare la mâncare de dulce. Iar această rânduială are o semnificaţie deosebită. Postul din ziua pomenirii morţii Sfântului Ioan Botezătorul nu se referă numai la întristarea produsă de uciderea sa, deoarece foarte mulţi martiri sunt pomeniţi de Biserică fără ca ziua lor de pomenire să fie totdeauna zi de post. Read more about (†) Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

(+) Naşterea Maicii Domnului

8 septembrie

Cât de frumos se exprimă Sfântul Grigorie Palama (†1359) în omilia 42 - la mântuitoarea naştere a Atotpreacuratei Doamnei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi Pururea Fecioarei Maria: „Vremea toamnei - primul praznic al mântuirii”. Read more about (+) Naşterea Maicii Domnului

Cuvânt la Duminica Sfinţilor Români

3 iulie

„Bucuraţi-vă toţi sfinţii din creştina noastră ţară!” Read more about Cuvânt la Duminica Sfinţilor Români

Categorie:

†) Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

20 iulie

Sfânta şi dumnezeiască Scriptură în Vechiul Testament, la cartea III Regi cap. 17-22 şi IV Regi cap. 1-2, ne prezintă despre marele profet Ilie. Read more about †) Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul

Pagini

Subscribe to ROMÂNIA