ROMÂNIA

(†) Buna Vestire

25 martie

Buna Vestire a Maicii Domnului este un praznic împărătesc şi, în acelaşi timp, o sărbătoare a Născătoarei de Dumnezeu. Este praznic împărătesc pentru că se referă la împăratul Hristos, Care a fost zămislit în pântecele Preacuratei Fecioare, şi este sărbătoare a Maicii Domnului, pentru că se referă la acea persoană care a participat la zămislirea şi la întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul, adică la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.
Read more about (†) Buna Vestire

PUTEREA CRUCII

Mântuitorul Iisus Hristos, blândul Împărat al lumii,
S-a jertfit de bună voie pe altarul nemuririi.
Crucea-i semnul biruinţei, bucuria drepţilor,
Steagul sfânt de izbăvire pentru omul credincios.

Pe drumul greu şi strâmt al vieţii pământeşti,
Mereu zdrobiţi de griji, nevoi, ispite.
Privind la jertfa lui Hristos din depărtate zări,
O linişte deplină în suflet se aşterne. Read more about PUTEREA CRUCII

Categorie:

Nu noi ţinem postul, ci postul ne ţine pe noi…

Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului zicea că „istoria este o sursă inepuizabilă de înţelepciune”. Dacă simţim că nu ştim ce cale să urmăm, o atitudine înţeleaptă este a privi spre trecut, la pilda înaintaşilor, şi să renaştem duhovniceşte din ea, să făptuim ca şi ei, având mărturia istoriei că etosul lor merită a fi întrupat şi în viaţa românului secolului XXI. Read more about Nu noi ţinem postul, ci postul ne ţine pe noi…

POSTUL CREŞTIN

Perioadă de-nfrânare şi profundă pocăinţă
Este postul creştinesc, şcoala cea duhovnicească.
Rânduiala preacurată, scara lină către cer,
Duce mica noastră jertfă, tot mai sus, la Creator.

Lacrimile umilinţei, rugăciunea şi iertarea,
Întorc pe om la Dumnezeu, aducându-i alinarea.
Biruind patimile, risipind ispitele,
Să-mbrăcăm haina dreptăţii, săvârşind doar binele. Read more about POSTUL CREŞTIN

Categorie:

ÎNTOARCEREA ACASĂ

Din ţara zbuciumată de patimi şi păcat,
Mă-ntorc din nou la Tatăl, slăvitul Împărat.
Greşit-am scump Părinte, adesea Te-am uitat,
Nerespectând mesajul şi sfatul minunat.

Când glasul Tău mă cheamă din depărtate zări,
Aud freamăt în suflet şi murmur de cântări.
Sosesc încet, dar sigur la casa părintească,
Înveşmântat în lacrimi şi mantie de ceaţă.

Te văd în faţa porţii cu chipul cald şi bun,
Iertând trecutul negru şi faptele de scrum.
Cunosc a ta iubire, caut înţelepciunea,
Sorbind taina credinţei ce-nseninează lumea. Read more about ÎNTOARCEREA ACASĂ

Categorie:

Sfântul Valentin, sărbătoare creştină sau pricină de desfrânare?

Valentin’s Day nu este o zi de sărbătoare creştină. Din capul locului trebuie să menţionăm: nu este rău să-i spunem fiinţei iubite: „Te iubesc!”, dar trebuie să ştim că pe 14 februarie nu o spunem într-un cadru de sărbătoare creştină. Această zi este un împrumut comercial. Aici trebuie să fim un pic atenţi la importanţa pe care o vom da, sau nu, acestei zile, pentru că de atitudinea noastră va depinde modul de manifestare al generaţiei tinere, a celor ce rămân după noi. În rândurile ce vor urma, se va prezenta acest subiect cu referiri din predicile şi conferinţele Pr. prof. Read more about Sfântul Valentin, sărbătoare creştină sau pricină de desfrânare?

RUGĂCIUNEA

La şcoala trecătoare-a vieţii, ocrotiţi de Duhul Sfânt,
Cerem lui Iisus iertare pentru tot ce am greşit.
Sufletul cuprins de lacrimi şi profunde remuşcări,
Află tandră alinare prin Proniatorul său.

Hrana inimilor dalbe, respiraţia iubirii,
Ne va oferi statornic garanţia mântuirii.
Încercări, boli, supărări, gânduri sumbre şi dureri,
Se vor risipi ca fumul ce se-nalţă printre nori. Read more about RUGĂCIUNEA

Categorie:

ANUL NOU

Călătorind cu nava lumii, din leagăn către asfinţit,
În zori de zi, din roua nopţii, o nouă cale s-a deschis.
Trec zile una după alta, înscrise-n pagini de granit,
Învolburate de misterul anului nou ce a sosit.

Cortina vremii se deschide, iar noi nu ştim ce va urma,
De va fi pace-ntre popoare sau nori de plumb s-or aduna.
Mulţi dintre cei ce-odinioară trăiau voioşi şi viguroşi,
Trecut-au pragul veşniciei chemaţi de glasul lui Hristos. Read more about ANUL NOU

Categorie:

+) SFÂNTUL IERARH VASILE CEL MARE

1 ianuarie

Sfântul Vasile cel Mare s-a născut în anul 330, în Cezareea Capadociei (azi Turcia). Provenea dintr-o familie numeroasă. Era al treilea dintre cei zece copii ai lui Vasile şi Emilia. Trei din cei zece au fost episcopi (unul este Grigorie al Nyssei), iar doi, monahi. Ulterior, din familia Sfântului Vasile, şapte au fost trecuţi în rândul sfinţilor, împreună fiind şi Emilia, mama lor, şi bunica lor, Macrina.
Sfântul Vasile s-a distins în filosofie, poezie, istorie, dia¬lectică, astronomie, geometrie, matematică şi medicină, dar şi în exegeza scripturistică şi patristică.
Read more about +) SFÂNTUL IERARH VASILE CEL MARE

Pagini

Subscribe to ROMÂNIA