ROMÂNIA

BOTEZUL DOMNULUI

Pe malul râului Iordan, cu inimă smerită,
Un glas de tunet răsuna, chemând la pocăinţă.
Era Ioan, proorocul sfânt, vestind dreapta credinţă,
Şi pe Mesia aşteptând cu multă umilinţă.

Iisus Hristos spre ţărm sosea pentru-a primi botezul,
Iar Duhul Sfânt se arăta sublim ca porumbelul.
Un glas divin mărturisea a Domnului minune,
Apele mari mai lin curgeau, sfinţind străveche lume. Read more about BOTEZUL DOMNULUI

+) SFÂNTUL ARHIDIACON ŞTEFAN

27 decembrie

Iată, încă fiind în duhul sfintei sărbători a Naşterii Domnului, la numai două zile după aceasta, Biserica ne aşează spre prăznuire un martiraj petrecut la scurtă vreme după întemeierea Bisericii Creştine, învăţând din aceasta că - toţi care în Hristos ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat (cf. Romani 6, 3). Creştinismul înseamnă jertfă, sacrificiu în şi pentru Hristos. Read more about +) SFÂNTUL ARHIDIACON ŞTEFAN

ODĂ PATRIEI

Patria-i ţărmul feeric şi plin de lumină,
Ce sufletu-l umple de dor şi credinţă.
Pe-a sale tărâmuri păşim cu speranţă,
Iar legea străbună e scut şi povaţă.

Sub raze de soare şi-n murmur de ape,
Se-aud tot mai tare a vremilor şoapte.
S-au stins în tăcere eroi legendari
Ce viaţa şi-au pus-o pe-al ţării altar.

O flacără vie adesea ne-nvaţă,
Strămoşii şi neamul să nu-i uiţi vreodată.
Ei sunt stindardul de nepreţuit
Pe care românii cu drag l-au cinstit. Read more about ODĂ PATRIEI

Categorie:

(†) INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI

21 noiembrie

„Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Biserica lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te plinirea rânduielii Ziditorului.”
Read more about (†) INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI

+) Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri

8 noiembrie

Din învăţătura despre îngeri (Anghelologia)
Prin cereştile puteri înţelegem lumea îngerilor. Cuvântul înger înseamnă sol, crainic, vestitor, trimis. Îngerii sunt fiinţe spirituale, create de Dumnezeu spre a-I fi „duhuri slujitoare”, adică trimişi ai lui Dumnezeu către oameni, pentru a le vesti acestora voia Sa.
Read more about +) Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri

MESAJ ÎNGERESC

La plăsmuirea lumii, sub cerul înstelat,
Chemat-a Ziditorul toţi îngerii la sfat.
Cu aripi luminoase, cu chipu-nflăcărat,
Sosi solul dreptăţii, înveşmântat în alb.

Să nu-l zideşti pe om, că va fi crud şi rău,
Şi va umbri prin patimi Prea Sfânt Numele Tău.
Să nu-l crezi pe om, c-or curge mări de sânge,
Rosti îngerul păcii, cu glasul lui prea dulce.

Să nu-l zideşti pe om, spusese Adevărul,
Căci cu minciuna lui, va pângări şi cerul.
Dar printre-nalţii aştrii, veni din depărtare,
Cu ochii plini de lacrimi, mila îndurătoare. Read more about MESAJ ÎNGERESC

Categorie:

Pagini

Subscribe to ROMÂNIA