ROMÂNIA

SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE

Trăia în Tesalonic în vremea persecuţiilor,
Mucenicul Dimitrie, Izvorâtorul de mir.
Domnind Maximilian, crudul împărat păgân,
Poruncise tuturor să-i distrugă pe creştini.

Ostaşul Domnului Hristos având rang de general,
Se declarase slujitor al cerescului Stăpân.
Eliberându-i pe sclavi, ajutând pe cei sărmani,
Fiind model de dăruire, cununa muceniciei a luat. Read more about SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE

Categorie:

†) SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA DE LA IAŞI

14 octombrie

Sfânta Cuvioasă Parascheva este prăznuită la 14 octombrie în fie¬care an. Această floare aleasă a Bisericii, pildă grăitoare de smerenie şi înfrânare, este cunoscută, mai cu seamă, în Biseri¬cile Ortodoxe Greacă, Română, Bulgară, Rusă şi Sârbă. În chip cu totul deosebit a devenit vestită şi sărbătorită în Moldova, unde sălăşluiesc de mai bine de 370 de ani preacinstitele ei moaşte, izvor neîmpuţinat de întrarmare duhovnicească şi de tă¬măduiri. Read more about †) SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA DE LA IAŞI

CUVIOASA PARASCHEVA

Comoară de mult preţ, vas ales al harului,
E Cuvioasa Parascheva, lauda Epivatului.
Din fragedă copilărie strălucind de bunătate,
Se ruga lui Dumnezeu cu multă evlavie.

Era pilda luminoasă şi fecioară înţeleaptă,
Ajutând pe cei săraci şi năpăstuiţi de soartă.
Luând haina împărătească a ascultării depline,
Având cugetul curat a intrat în mănăstire. Read more about CUVIOASA PARASCHEVA

Categorie:

PESCUIREA MINUNATĂ

Lângă lacul cristalin al Ghenizaretului,
Venise Domnul Iisus, Împăratul veacurilor.
Pescarii şedeau pe ţărm întinzându-şi mrejele,
Obosiţi şi întristaţi de nereuşita lor.

Mântuitorul îi îndeamnă printre valuri să vâslească,
Anticipând noua minune şi dumnezeiasca taină.
Pescuind cu îndrăzneală, corăbiile se umplură,
Dând slavă lui Dumnezeu şi rugându-se cu râvnă. Read more about PESCUIREA MINUNATĂ

Categorie:

(+) Naşterea Maicii Domnului

8 septembrie

„Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit Soarele Dreptăţii, Hristos, Dumnezeul nostru. Şi dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; şi stricând moartea ne-a dăruit nouă viaţă veşnică.”
În lumea creştină, această sărbătoare o găsim sub denumirile: Tò γένέθλιον της θεοτόκου, Nativitas Beatae Mariae Virginis, Rojdestvo Bogorodiţî, numită în popor şi Sântă Maria mică.
Read more about (+) Naşterea Maicii Domnului

(+) Înălţarea Sfintei Cruci

14 septembrie

„Crucii Tale ne închinăm Stăpâne şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim.”
Cea mai veche şi mai importantă dintre sărbătorile ortodoxe închinate cinstirii Sfintei Cruci este Înălţarea Sfintei Cruci (la 14 septembrie), pe care unii liturgişti o numără între praznicele împărăteşti. În această zi sărbătorim de fapt amintirea a două evenimente, deosebite din istoria lemnului Sfintei Cruci, şi anume:
Read more about (+) Înălţarea Sfintei Cruci

SFÂNTA CRUCE

Cruce sfântă şi aleasă, stindardul Bisericii,
Cu puterea ta cea mare, ne-ntăreşti pe drumul vieţii.
Eşti creştinilor comoară, altar sacru, minunat,
Pe care Stăpânul lumii L-a sfinţit şi adorat.

Fiind scară către cer, semn strălucitor, puternic,
Pe om l-ai răscumpărat din noaptea cea grea a morţii.
Steag înconjurat de îngeri bucuria sfinţilor,
Ai deschis calea iertării, dând răsplată drepţilor. Read more about SFÂNTA CRUCE

Categorie:

MAICA DOMNULUI

Pe bolta bisericii străluceşte-o mândră stea,
Este cea mai plină de har, Sfânta Fecioară Maria.
Maica Solului ceresc, nădejdea creştinilor,
Uneşte cerul cu pământul în curgerea veacurilor.

Cuvântul lui Dumnezeu chip omenesc a primit,
Din preacuratul său trup cu vrerea Duhului Sfânt.
Fiind lauda fecioarelor şi altar duhovnicesc,
Îngerii-o slăvesc în cor, oamenii o fericesc. Read more about MAICA DOMNULUI

Categorie:

Viaţa cultică a Bisericii Ortodoxe în luna august (I)

Pe parcursul a două părţi, se vor prezenta aici, cele mai importante evenimente şi sărbători creştin-ortodoxe din luna lui Gustar.

Consideraţii generale Read more about Viaţa cultică a Bisericii Ortodoxe în luna august (I)

Pagini

Subscribe to ROMÂNIA