Artă - Literatură

CÂND CONCEPTUL PRINDE FORMĂ

Pur conceptual, arta înseamnă idee, risc şi distorsionare a adevărului. De ce? Pentru că prinde formă din intuiţie, din afara concretului şi fizicalităţii, şi care, oricum am privi lucrurile, rămâne la stadiul de concept transpus într-un artefact cultural.
Arta contemporană - minciună şi risc
Read more about CÂND CONCEPTUL PRINDE FORMĂ

Subscribe to Artă - Literatură