Cultura / Aniversare

Poezia - vibrantă chemare la luptă, cu ecou în veacul nostru

20 septembrie 2014 - 148 de ani de la naşterea poetului George Coşbuc

După o încântătoare monografie a satului românesc din anii tinereţii, poetul George Coşbuc, ajuns la vârsta maturităţii, descifrează rostul glăsuitorului în numele neamului şi exprimă revolta împotriva oprimatorilor, rosteşte chemarea directă la luptă pentru libertate, pronunţă curajos ameninţarea aspră la adresa celor care îi tratau pe români ca robi pe moşiile lor.
Read more about Poezia - vibrantă chemare la luptă, cu ecou în veacul nostru

Subscribe to Cultura / Aniversare