Cultură

ALTAR DE LIMBĂ

Vatra e altar de limbă
Şi de datini şi de slovă,
Transilvanie durută,
Dar ea este şi Moldovă.

Ţara Românească, iară,
Şi urcuşul înspre creste,
Vis rotit de primăvară,
Cu meleaguri de poveste.

Vatra este râu şi floare,
Curcubeul peste grindini.
Ea ne este sărbătoare
La români de pretutindeni.

Ştefan - dreptul ne priveşte
Pe când tulnicul cutează,
La hotar de-nţelepciune,
Ochiul Iancului, veghează.

Ea e binecuvântarea,
Ce ne-a dat-o Dumnezeu,
La răscruci de fum şi vânturi, Read more about ALTAR DE LIMBĂ

Categorie:

Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna în mentalul colectiv românesc (II)

Din Prefaţa la volumul semnat de Ioan Lupaş, redăm câteva fragmente: „La popoarele înaintate, care trăiesc, sub orice raport, o viaţă ordonată raţional, putinţa de a-şi validita talentul şi forţele proprii, chiar fără încordări prea mari, prilejul de a săvârşi într-o anumită direcţie fapte însemnate şi durabile, se îmbie, aproape de sine, bărbaţilor conducători, a căror muncă şi iniţiativă, sprijinită de concursul firesc al multor factori hotărâtori, rareori se întâmplă să rămână neîncumetată de succesul dorit. Read more about Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna în mentalul colectiv românesc (II)

Categorie:

ION ANTONESCU - PREŞEDINTE DE ONOARE AL ASOCIAŢIEI ROMÂNILOR EXPULZAŢI ŞI REFUGIAŢI DIN ARDEAL

Încă de la începutul perioadei cât s-a aflat în fruntea României, Ion Antonescu (foto) a acordat o mare atenţie situaţiei românilor din Transilvania de Nord-Est, ocupată de Ungaria în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940; şi, în niciun moment nu a considerat că graniţa trasată de Italia şi Germania ar putea fi definitivă, viitorul Tratat de Pace urmând să redea României regiunea răpită - convingere împărtăşită deseori, inclusiv celor care impuseseră Dictatul. Read more about ION ANTONESCU - PREŞEDINTE DE ONOARE AL ASOCIAŢIEI ROMÂNILOR EXPULZAŢI ŞI REFUGIAŢI DIN ARDEAL

Categorie:

Cărturarul Ştefan Manciulea (1894-1985), slujitorul blăjean al adevărului istoric (II)

În introducerea intitulată Revizionismul unguresc şi pretenţiile lui teritoriale, se menţionează recrudescenţa revizionismului unguresc, după 1920, care încerca „[…]să arete că, noi românii, n-am avea niciun drept istoric-etnic asupra Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, că am venit în Transilvania în târzie vreme, abia pe la sfârşitul secolului al XII-lea şi începutul celui următor, pripăşiţi în grupuri mărunte, strecurate pe furiş, ca nişte bieţi păstori din ţările Peninsulei Balcanice, fără urme de cultură şi civilizaţie” (p. 17). Read more about Cărturarul Ştefan Manciulea (1894-1985), slujitorul blăjean al adevărului istoric (II)

Categorie:

Amintiri despre viaţa cotidiană din Sfântu-Gheorghe din perioada interbelică

Prin amabilitatea venerabilului nostru concetăţean, nonagenarul Nicolae Moldovan, am avut posibilitatea unui schimb epistolar cu distinsul profesor bucureştean Stelian Socaciu, originar din Vâlcele. Informaţiile furnizate ne-au fost de un real folos pentru redactarea volumului „Românii din Covasna şi Harghita”, lucrare redactată de subsemnatul împreună cu Vasile Lechinţan şi Violeta Pătrunjel, şi care a apărut la Editura „Grai Românesc” din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, în anul 2003. Read more about Amintiri despre viaţa cotidiană din Sfântu-Gheorghe din perioada interbelică

Categorie:

Cărturarul Ştefan Manciulea (1894-1985), slujitorul blăjean al adevărului istoric (I)

Ştefan Manciulea (foto) reprezintă un model de cărturar patriot, care a pus în slujba neamului său întreaga sa putere intelectuală, întreaga capacitate creatoare de muncă şi întreaga dăruire profesională. De asemenea, scrierile sale denotă un adevărat cult al adevărului ştiinţific, o imparţialitate rar întâlnită, care dau o şi mai mare credibilitate operelor sale. Tocmai prin întrebuinţarea unor surse de informare diverse, multe din ele din bibliotecile şi arhivele maghiare, argumentaţia cercetătorului devine mai solidă şi mai convingătoare. Read more about Cărturarul Ştefan Manciulea (1894-1985), slujitorul blăjean al adevărului istoric (I)

Categorie:

În toamna anului 1940, reprezentanţii regimului horthyst au dărmat monumentul lui Andrei Mureșanu, ridicat în parcul central al orașului Sfântu-Gheorghe

Documentarea pentru redactarea volumului „Cronologie istorică - Sfântu-Gheorghe (Sângiorgiu) - 550 de ani de atestare ca oraş” a făcut posibilă depistarea unor noi documente referitoare la pierderile suferite de patrimoniul cultural românesc din Sfântu-Gheorghe şi din întreaga zonă a Arcului Intracarpatic, în anii ce au urmat Dictatului de la Viena, din 30 august 1940. Printre aceste pierderi, s-a aflat şi dărâmarea monumentului lui Andrei Mureşanu, ridicat în parcul central al oraşului Sfântu-Gheorghe. Read more about În toamna anului 1940, reprezentanţii regimului horthyst au dărmat monumentul lui Andrei Mureșanu, ridicat în parcul central al orașului Sfântu-Gheorghe

Categorie:

„Cronica învăţământului din Vama-Buzăului” de Corina Sporea-Bărăgan O pagină întregitoare a istoriei învăţământului românesc din Ardeal

În cadrul „Zilelor Andrei Șaguna” din acest an, de la Sfântu-Gheorghe, județul Covasna, prilejuite de împlinirea a două decenii de activitate a Ligii Cultural-Creștine „Andrei Șaguna” și dedicate Sfântului Mare Ierarh Andrei Șaguna, un loc distinct l-a deținut desfășurarea lucrărilor celei de-a IV-a ediții a Colocviului Național al Grupului de Cercetare „Ioan I. Russu” pentru Studierea Sud- Estului Transilvaniei (vezi paginile 6-7). Read more about „Cronica învăţământului din Vama-Buzăului” de Corina Sporea-Bărăgan O pagină întregitoare a istoriei învăţământului românesc din Ardeal

Categorie:

DACII ŞI DECEBAL ÎN CONŞTIINŢA ŞI SCRIERILE UNOR MARI ISTORICI

„Priviţi pe alba columnă din Roma povestea cea tristă a căderii Daciei. Sunt chipuri cioplite în marmura rece a marelui foc, care a topit două popoare într-unul.”
Vasile Pârvan
„Din zei de-am fi scoborâtori C-o moarte tot suntem datori!
Totuna e daca-i murit
Flăcău ori moş îngârbovit;
Dar nu-i totuna leu să mori
Ori câine-nlănţuit.”
G. Coşbuc „Decebal către popor”

În introducerea vestitei prelegeri ţinută la Academia Mihăileană din Iaşi, în 1843, Mihail Kogălniceanu spunea: Read more about DACII ŞI DECEBAL ÎN CONŞTIINŢA ŞI SCRIERILE UNOR MARI ISTORICI

Categorie:

O conferinţă antirevizionistă a profesorului şi istoricului astrist Ioan Lupaş (II)

Continuând analiza sa, istoricul Ioan Lupaş expune şi apoi răspunde convingător la argumentele revizioniştilor. Argumentul istoric, cel al primatului ungurilor în Transilvania, intră în contradicţie cu cronicile bizantine, ruse şi ungureşti din secolele al IX-lea, al X-lea şi al XII-lea, dar şi cu documentele scrise în acea vreme. Read more about O conferinţă antirevizionistă a profesorului şi istoricului astrist Ioan Lupaş (II)

Categorie:

Pagini

Subscribe to Cultură