Documentar

Preocuparea editurilor Eurocarpatica şi Grai Românesc pentru promovarea scrierilor monografice

Luna decembrie a anului 1989 şi transformările rapide petrecute în următorul an au prins comunitatea românească total nepregătită în faţa evenimentelor care aveau loc în toate domeniile de activitate: politic, economic, administrativ-instituţional, învăţământ şi cultură. Românii din inima Ţării s-au trezit în faţa abandonării lor de către Statul Român şi a marginalizării şi izolării lor de către majoritatea etnică dominantă, prin acapararea tuturor instituţiilor politice, administrative şi cultural-educative. Read more about Preocuparea editurilor Eurocarpatica şi Grai Românesc pentru promovarea scrierilor monografice

Categorie:

Mineritul aurifer particular din Munţii Metaliferi

România are două mari regiuni aurifere: Munţii Metaliferi şi Baia-Mare. Mai sunt şi alte câteva zone aurifere de mai mică importanţă. În acestea regiuni se deosebesc genetic două tipuri de zăcăminte: primare şi secundare.
Zăcămintele primare din Munţii Metaliferi sunt asociate magmatismului neogen care a generat roci eruptive cum sunt dacitul, andezitul, riolitul, în care sunt cantonate zăcămintele exclusiv aurifere şi polimetalice, reprezentate prin filoane, stokuri (volburi), zone de impregnaţie.
Read more about Mineritul aurifer particular din Munţii Metaliferi

Categorie:

Nicolae Teculescu (1921-1972) - medic balneolog şi poet

Unul din cei şase fraţi ai Episcopului Justinian Teculescu a fost şi Alexe Teculescu, născut la 12 mai 1884, în Voineşti-Covasna. Dând curs „comandamentelor vremii”, formulate de elita intelectualităţii româneşti ardelene, conform cărora tinerii români erau sfătuiţi să îmbrăţişeze paleta largă a îndeletnicirilor comerciale şi industriale, tânărul Alexe Teculescu a absolvit Şcoala Comercială din Braşov, devenind, în scurt timp, un întreprinzător şi prosper comerciant. Read more about Nicolae Teculescu (1921-1972) - medic balneolog şi poet

Categorie:

Un document referitor la activitatea medicului balneolog Nicolae Teculescu şi la contribuţia sa la înfiinţarea Secţiei de Balneologie a Spitalului Unificat din Covasna

În spiritul adevărului şi al dreptăţii:

Deoarece în urma redenumirii Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” din Covasna în „Teculescu - Benedek”, aprobată de Ministerul Sănătăţii la propunerea Asociaţiei Cultural-Creştine „Justinian Teculescu”, în presa locală de limbă maghiară au apărut confuzii, date inexacte despre pregătirea şi competenţa profesională a dr. Nicolae Teculescu şi despre contribuţia sa la înfiinţarea actualului Spital de Cardiologie, publicăm unul din numeroasele demersuri făcute de acesta pentru instituţionalizarea vindecării bolilor cardiovasculare în staţiunea Covasna.
Read more about Un document referitor la activitatea medicului balneolog Nicolae Teculescu şi la contribuţia sa la înfiinţarea Secţiei de Balneologie a Spitalului Unificat din Covasna

Categorie:

JIUL, IZVODUL TRADIŢIEI PRIMORDIALE

Moto: Căci a voastre vieţi cu toate sunt ca undele ce curg, Vecinic este numai râul: râul este Demiurg. Read more about JIUL, IZVODUL TRADIŢIEI PRIMORDIALE

Categorie:

Conducerile consiliilor judeţene Covasna şi Harghita continuă promovarea conceptului şi imaginii unui „ţinut secuiesc” în care românii nu au fost, nu sunt şi nu au niciun viitor

Sfidând adevărul istoric şi dispreţuind populaţia de naţionalitate română din judeţele Covasna şi Harghita, conducerile administraţiilor celor două judeţe şi a majorităţii localităţilor etnic mixte din cuprinsul lor, continuă promovarea conceptului şi imaginii unui „ţinut secuiesc” în istoria căruia românii nu se regăsesc şi a căror strategii de dezvoltare pentru viitor sunt elaborate cu excluderea totală a românilor din zonă şi a celor din conducerea Ţării. Read more about Conducerile consiliilor judeţene Covasna şi Harghita continuă promovarea conceptului şi imaginii unui „ţinut secuiesc” în care românii nu au fost, nu sunt şi nu au niciun viitor

Categorie:

CUVÂNTUL VALAH - CIFRU AL LOGOSULUI UNIVERSAL

Moto:
Limbile erau motivate la origine, dar cu timpul această motivaţie s-a pierdut. Limbile au totuşi o origine naturală, iar această origine, sunt înclinat să cred că s-ar lăsa văzută nu numai în limba originară, ci şi în limbile născute după aceea, în parte din cea originară, în parte din noile uzuri obţinute de omenirea răspândită pe suprafaţa globului.
(Gottfried Wilhelm Leibniz)

Read more about CUVÂNTUL VALAH - CIFRU AL LOGOSULUI UNIVERSAL

Categorie:

Starea bisericilor ortodoxe din Eparhia Covasnei şi Harghitei - arc peste timp

Pe lângă patrimoniul laic şi bisericesc făurit, de-a lungul secolelor, de populaţia secuiască şi maghiară din sud-estul Transilvaniei, românii din această parte de ţară şi-au înălţat propriile edificii de locuire, de cult, de învăţământ şi de cultură. Cele mai reprezentative monumente identitare au fost şi sunt bisericile ortodoxe. O privire istorică asupra reţelei locaşurilor de cult româneşti, din Arcul Intracarpatic, permite formularea următoarelor concluzii. Read more about Starea bisericilor ortodoxe din Eparhia Covasnei şi Harghitei - arc peste timp

Categorie:

Stat, regionalizare, autonomie, cultură

Termenii de mai sus pot fi citiţi în orice succesiune. Enunţarea lor obiectivă, în ordinea dată, în virtutea importanţei lor „socialpolitice”, nu este similară, însă, cu aceea care ar putea exprima ponderea lor văzută din perspectiva unei lecturi personale, cu valenţe subiective. De aceea, cred că avertizarea privind specificul subiectiv al textului care urmează este în măsură a pregăti atmosfera unei lecturi paralele a realităţilor (obiective, de data aceasta) care susţin temeiul acestui studiu. Să pornim, dintru’nceput, de la două citate: Read more about Stat, regionalizare, autonomie, cultură

Categorie:

FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ - Scrisoare Deschisă

Stimate domnule prim-ministru Victor Ponta, Începem prin a vă asigura că fiecare afirmaţie din această scrisoare se bazează pe probe, care vă pot fi puse la dispoziţie.
Scandalul Jozsef Nyiro - rezultatul unei acţiuni tipice de dezinformare şi intoxicare - nu este decât un episod, cel mai recent, al războiului psihologic şi de imagine care are loc împotriva României, din anul 1990 încoace. Acest război, conceput şi purtat de profesionişti, a avut două faze: Read more about FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ - Scrisoare Deschisă

Categorie:

Pagini

Subscribe to Documentar